Notícies

El president de la Generalitat obrirà el debat de política general dimarts, dia 26, a les 10 h

Dimecres intervindran els grups, i divendres la cambra debatrà i votarà les propostes de resolució

Dimarts, 19 de setembre de 2023. Palau del Parlament

Un moment de la reunió de la Junta de Portaveus

Parlament de Catalunya. 2023

Vegeu la galeria d'imatges (3 imatge/s)

El tercer debat de política general d'aquesta legislatura, el tercer amb Pere Aragonès com a president de la Generalitat, començarà dimarts, 26 de setembre, a les deu del matí, tal com han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus. El ple començarà amb la intervenció inicial del president dimarts al matí, continuarà dimecres amb les dels grups parlamentaris durant tot el dia i acabarà divendres amb el debat i les votacions de les propostes de resolució que presentin els grups. Dijous no hi haurà sessió.

El president de la Generalitat obrirà dimarts el debat amb una primera intervenció sense límit de temps. Acabada la seva intervenció, la sessió se suspendrà.

El ple es reprendrà dimecres a les nou del matí amb el torn dels grups, que disposaran de trenta minuts cadascun per intervenir i ho faran, entre el matí i la tarda, seguint l'ordre de major a menor representació, acabant, però, amb ERC. El president els podrà respondre conjuntament o un per un, obrint en tot cas un torn de rèplica dels grups.

Acabat el debat, el ple se suspendrà i s'obrirà un termini de fins a mitja hora després de la suspensió perquè els grups presentin al registre les propostes de resolució subsegüents. Cada grup en podrà presentar un màxim de vint amb tres punts com a molt cadascuna, que la Mesa haurà d'admetre a tràmit. Dijous hi haurà un segon termini perquè els grups presentin propostes transaccionals, que també hauran de ser admeses a tràmit per la Mesa.

Dijous no hi haurà sessió plenària, i el ple es reprendrà divendres a les deu del matí perquè la cambra faci el debat i les votacions de les propostes de resolució. Cada grup tindrà un torn de deu minuts per exposar les seves i posicionar-se sobre les de la resta, i a continuació el Ple les votarà.

Ple del 4 i el 5 d'octubre
La Junta de Portaveus també ha acordat ja avui l'ordre del dia del ple següent, previst per al 4 i el 5 d'octubre. L'ordre del dia inclou la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat; dos debats de totalitat, el de la Proposició de llei de declaració del Mercat dels Ocells de la Rambla de Barcelona com a Patrimoni Cultural i Immaterial de Catalunya, fruit d'una ILP, i el del Projecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya; nou mocions, i les interpel·lacions als consellers que presentin els grups.

D'altra banda, en la reunió prèvia a la conjunta amb la Junta de Portaveus, la Mesa també ha admès a tràmit el Projecte de llei de l'Institut de la Filmoteca de Catalunya, presentat pel Govern la setmana passada. Amb aquesta, actualment el Parlament tramita 66 iniciatives legislatives, de les quals 12 són projectes de llei, 45, proposicions de llei presentades pels grups i 9, iniciatives legislatives populars. A més, la cambra tramita una proposta de reforma del Reglament.

Així mateix, entre altres punts, la Mesa també ha pres avui nota de la renúncia a la condició de diputada presentada per Eulàlia Reguant (CUP).