Notícies

Noranta-una persones assumeixen el càrrec de fedatàries per recollir les signatures de suport a la iniciativa legislativa popular sobre el finançament del sistema educatiu

Divendres, 10 de febrer de 2023. Palau del Parlament

Noranta-una persones assumeixen el càrrec de fedatàries per recollir signatures de suport a la iniciativa legislativa popular sobre el finançament del sistema educatiu

Parlament de Catalunya. 2023

Vegeu la galeria d'imatges (6 imatge/s)

Noranta-una persones han signat o promès el càrrec de fedatàries aquest matí al Parlament per recollir les signatures de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del 6% del producte interior brut per a l'educació. Es necessiten un mínim de cinquanta mil signatures perquè la iniciativa continuï la tramitació i pugui ser presentada davant el Ple.

En un acte públic aquest matí a la sala 10, en dos torns i davant la comissió de control de les ILP, els fedataris han signat un a un el document amb què prometen o juren el càrrec i es comprometen a donar fe que les signatures que recolliran "corresponen a les persones que declaren que són", tal com els ha explicat el president de la comissió de control, el magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Francisco José Sospedra, que així mateix els ha recordat que a partir d'ara "tenen una funció pública" i han d'actuar "com un notari o un secretari d'ajuntament".

La ILP, que la Mesa va admetre a tràmit l'11 de gener, proposa un pla nacional de finançament del sistema educatiu per cobrir les necessitats estructurals que els proposants consideren que té i aconseguir que en un termini de quatre anys s'equipari la despesa pública en educació "a la dels països més avançats d'Europa". Entre altres mesures, la iniciativa planteja reduir les ràtios per professor, tant a l'escola com a la universitat, eliminar els barracons i establir un sistema de menjador universal i gratuït.

D'altra banda, la comissió de control també ha validat avui el model dels plecs que els fedataris faran servir per recollir les signatures. Quan comenci el procés, hi haurà cent vint dies hàbils per aconseguir els suports necessaris, termini que es pot ampliar amb seixanta dies més.