Notícies

El Ple debatrà aquesta setmana dues proposicions de llei de JxCat i Cs sobre les ocupacions il·legals d'habitatges i debatrà i votarà la validació de dos decrets llei

La síndica d'Aran defensarà dimecres davant el Ple la proposició de llei per garantir l'aranès a l'escola en el debat de totalitat d'aquesta iniciativa

Dilluns, 23 de gener de 2023. Palau del Parlament

El Ple debatrà aquesta setmana dues proposicions de llei de JxCat i Cs sobre les ocupacions il·legals d'habitatges i debatrà i votarà la validació de dos decrets llei

Parlament de Catalunya (Sergi Panizo Heredia). 2023

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El primer ple de l'any i del nou període de sessions començarà demà, dimarts, a les tres i acabarà dijous a la tarda. La cambra farà el debat sobre la tramitació pel procediment exprés de lectura única d'una proposició de llei de JxCat sobre les ocupacions il·legals d'habitatges, el debat de totalitat d'una altra proposició de Cs sobre aquesta mateixa qüestió i el debat també de totalitat de la proposició de llei del Consell General d'Aran sobre l'aranès a l'escola.

La sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, es farà dimecres a partir de les nou. L'ordre del dia del ple inclou també el debat de validació de dos decrets llei, sobre necessitats financeres en pròrroga pressupostària i l'impost de patrimoni, deu interpel·lacions i el debat i la votació de set mocions.

Interpel·lacions
El ple començarà demà a les tres de la tarda amb la substanciació de les primeres vuit interpel·lacions al Govern de les deu incloses a l'ordre del dia, sobre l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic (ERC), la recuperació dels béns immatriculats per l'Església (CUP), les polítiques de memòria democràtica (JxCat), la sostenibilitat del sistema sanitari (PSC-Units), la decadència del sistema sanitari (Vox), la seguretat al complex petroquímic (CUP), les mesures previstes per afrontar la inflació i els seus efectes sobre els consumidors (ECP) i els problemes de competitivitat de les empreses amb relació al preu de l'energia (JxCat).

Les altres dues interpel·lacions, sobre l'acció exterior del Govern (PC-Units) i la política d'infraestructures (Cs), se substanciaran dijous al matí.

Sessió de control
El ple es reprendrà dimecres a les nou del matí amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat.

El president respondrà les preguntes dels caps de fila dels grups parlamentaris sobre l'actualitat política, mentre que els consellers hauran de respondre les relatives als drets sexuals i reproductius de les dones, la regió d'emergències del Pirineu, els ajuts destinats a les empreses culturals (PSC-Units), les accions del Departament d'Igualtat i Feminismes per garantir el dret d'empadronament a totes les persones, la nova convocatòria d'accés al Cos de Mossos d'Esquadra, el balanç de l'acció exterior del Govern (ERC), l'acció exterior del Govern, la situació de l'ensenyament, la sostenibilitat del sistema de salut (JxCat), la manca de pressupost, el debilitament dels serveis públics (Vox), les consideracions de la vicepresidència del Govern respecte a la situació dels serveis públics (CUP), la situació de la sanitat pública (ECP), la protecció dels dels mossos d'esquadra (Cs) i la situació del sistema educatiu (PPC).

Ocupacions il·legals d'habitatges
A continuació, la cambra farà el debat de la tramitació en lectura única de la Proposició de llei d'adopció de mesures urgents enfront la inactivitat de la propietat en cas d'ocupació il·legal d'habitatge amb alteració de la convivència veïnal, presentada per JxCat. Si el Ple vota favorablement la tramitació exprés d'aquesta iniciativa, s'obrirà un termini perquè els grups puguin presentar-hi esmenes i el text se sotmetrà al debat final en la propera sessió plenària.

La iniciativa proposa la modificació de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, i de la Llei 5/2006, del llibre cinquè del Codi civil, relatiu als drets reals, a fi que tant els ajuntaments com les comunitats de veïns puguin requerir als grans tenidors que en el termini de trenta dies desallotgin pisos ocupats o on es duguin a terme activitats il·legals, contràries a la convivència normal de la comunitat o que malmetin o facin perillar l'immoble. La proposta estableix que en cas que aquest requeriment no sigui atès tant ajuntaments com comunitats de veïns estiguin legitimats per sol·licitar el desallotjament. A l'últim, el text estableix també que els consistoris puguin adquirir temporalment els habitatges desallotjats per destinar-los a polítiques públiques d'habitatge social.

La proposició de llei de Cs, de mesures urgents per garantir la convivència pacífica a les comunitats de propietaris davant l'ocupació il·legal, que la cambra debatrà tot seguit, demana així mateix la modificació de la Llei del Codi civil per facultar la presidència de les comunitats de veïns a requerir que s'aturin les activitats que afectin la convivència als immobles, els malmetin o els facin perillar, i estableix que si el requeriment no és atès es puguin exercir accions judicials contra els propietaris o ocupants de l'element privatiu.

La proposta de Cs arriba a aquest debat de totalitat amb esmenes de retorn d'ERC, JxCat, la CUP i ECP. Si el Ple les rebutja, la iniciativa continuarà la tramitació parlamentària, i si les aprova serà refusada.

Vehicularitat de l'aranès a l'escola
La sessió es reprendrà dimecres a la tarda amb el debat de totalitat de la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari, presentada pel Consell General d'Aran i que arriba a aquest primer debat en el Ple amb dues esmenes de retorn de Vox i el PPC, aquesta darrera amb text alternatiu.

La síndica d'Aran, Maria Vergés, presentarà la iniciativa, d'article únic i que es tramita pel procediment d'urgència extraordinària. El text demana la modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022 perquè els projectes lingüístics dels centres educatius d'Aran garanteixin "l'aprenentatge i l'ús curricular i educatiu habitual de l'aranès, com a llegua pròpia d'aquest territori, i com a llengua vehicular, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable".

La mateixa síndica va registrar la proposta al Parlament el 3 de novembre. La Mesa la va admetre a tràmit el dia 8, i en la primera reunió de l'any, que es va fer a la seu del Consell General d'Aran, l'11 de gener, el màxim òrgan de Govern de la cambra va acordar proposar que es debatés en la primera sessió de l'any.

Aquesta és la tercera vegada que Aran exerceix la capacitat d'iniciativa legislativa que, d'acord amb l'article 62.1 de l'Estatut, li atorga l'article 79 de la Llei del règim especial d'Aran.

Decrets llei
El ple continuarà amb el debat de validació de dos decrets llei: el 15/2022, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, i el 16/2022, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre el patrimoni. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, els presentarà tots dos.

El primer decret que es debatrà és el de necessitats financeres, que autoritza el Govern, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària, a fer ús d'operacions d'endeutament, de l'atorgament d'avals i d'altres garanties per atendre necessitats públiques i fer front a les amortitzacions que vencen l'exercici 2023. Entre altres qüestions, el decret autoritza a endeutar-se l'Institut Català de Finances i l'ens d'abastament Ter-Llobregat, i autoritza també el Govern a prestar avals al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, a avalar les cooperatives amb secció de crèdit i a prestar garantia a favor d'entitats financeres per atorgar préstecs a les empreses de l'economia social.

El segon introdueix modificacions per equiparar l'impost sobre patrimoni al nou impost estatal de solidaritat de les grans fortunes, que tindrà un caràcter temporal de dos anys. Així, introdueix un nou tram de cotització a partir dels 20 milions d'euros que estarà gravat amb un tipus del 3,48%.

Mocions
A l'últim, entre el matí i la tarda de dijous la cambra debatrà i votarà set mocions fruit de les interpel·lacions substanciades el darrer ple, al desembre, sobre la campanya de vacunació contra la grip (Cs), la política penitenciària (Vox), les perspectives en matèria educativa (PSC-Units), el compliment dels acords parlamentaris en matèria d'infraestructures (PSC-Units), la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental (ECP), la desburocratització de la pagesia (JxCat) i l'impuls de la cultura digital (ERC).

La moció de Cs té per objecte que el Govern comparegui al Parlament per explicar per què, segons que diu el text, s'han adquirit 270.000 dosis menys de la vacuna contra la grip d'immunogenicitat augmentada, indicada per a les persones més grans de seixanta-cinc anys, i per què s'ha incrementat la compra de les dosis més cares. A més, el text insta el Govern a assegurar que les vacunes siguin suficients.

La de Vox, entre altres aspectes, demana mesures de suport i protecció per als funcionaris de presons i reclama al Departament de Justícia que revisi el sistema de permisos i beneficis penitenciaris als condemnats per delictes contra la Constitució, als violadors, als pederastes i als assassins. El text també demana que es tornin a l'Estat les competències en matèria penitenciària.

La primera del PSC-Units demana al Govern mesures per millorar els resultats educatius, i entre altres punts reclama més professionals i recursos per reforçar l'atenció als alumnes amb necessitats específiques i més recursos per al personal de suport a la complexitat, les llars d'infants, la formació professional, els ensenyaments artístics i els equipaments educatius.

La segona del PSC-Units, entre altres punts, insta el Govern a fer efectiu el conveni amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a executar les obres de la ronda Nord de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. Així mateix, el text insta l'executiu a acordar amb el Govern d'Espanya el model per al traspàs dels recursos necessaris per a la gestió adequada dels serveis ferroviaris que són competència de la Generalitat i una comissió tècnica per definir el "nou model aeroportuari que necessita Catalunya".

La d'ECP demana que es prioritzin les inversions del Pla específic de mobilitat del Vallès que comportin una reducció d'emissions de CO2 i l'augment de l'ús del transport públic. Entre altres aspectes, el text proposa diverses actuacions a les xarxes dels Ferrocarrils de la Generalitat i de Rodalies, intervencions a la C-58 i l'N-150 i el soterrament de la ronda Sud de Granollers.

La de JxCat expressa el reconeixement a la "tasca imprescindible" de la pagesia, i insta el Govern a constituir i convocar una taula de desburocratització de la pagesia que integri les administracions catalanes implicades, les entitats del sector i els grups parlamentaris amb l'objectiu de simplificar i millorar els tràmits que afecten l'activitat agrària i lluitar contra la bretxa social en la pagesia.

Finalment, la d'ERC insta el Govern a "consolidar Catalunya com a capital puntera i de referència del sud d'Europa en cultura digital", i entre altres punts li demana que continuï promovent accions i incentius perquè la indústria del sector del videojoc tingui en compte la llengua catalana i que impulsi aquest sector com una "indústria digital potent".