Notícies

El president de la Generalitat obrirà el debat de política general dimarts, dia 27, a les 11.30 h

El Ple debatrà i votarà les propostes de resolució divendres, dia 30, a partir de les 11 h

Dimarts, 20 de setembre de 2022. Palau del Parlament

Imatge dels moments previs a l'inici de la reunió de la Junta de Portaveus

Parlament de Catalunya. 2022

Vegeu la galeria d'imatges (3 imatge/s)

El segon debat de política general d'aquesta legislatura, i el segon amb Pere Aragonès com a president de la Generalitat, començarà dimarts, 27 de setembre, a les 11.30 h, tal com han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus. Dimarts, el ple s'allargarà tot el dia i hi intervindran el president de la Generalitat i els representants dels grups parlamentaris, i la sessió es reprendrà divendres, amb el debat i les votacions de les propostes de resolució que presentin els grups.

El president obrirà el debat amb una primera intervenció sense límit de temps. El ple se suspendrà al migdia i es reprendrà a les 15 h amb el torn dels grups, que intervindran seguint l'ordre de major a menor representació, acabant, però, amb JxCat i ERC. Cada grup disposarà de trenta minuts per intervenir, i Aragonès els podrà respondre conjuntament o un per un, obrint en tot cas un torn de rèplica dels grups.

Acabat el debat, la sessió se suspendrà i s'obrirà un termini fins dimecres a les 9.30 h perquè els grups presentin les seves propostes de resolució, un màxim de quinze per a cadascun i que la Mesa haurà d'admetre a tràmit. Posteriorment, s'obrirà un nou termini fins dijous a les 12 h perquè els grups presentin propostes transaccionals, que també hauran de ser admeses a tràmit per la Mesa.

El ple es reprendrà divendres a les 11 h perquè la cambra debati i voti les propostes de resolució. Cada grup tindrà un torn de deu minuts per exposar les seves davant el Ple i posicionar-se sobre la resta, i finalment la cambra les votarà.

Ple ordinari del 4 al 6 d'octubre
La Mesa i la Junta de Portaveus també han acordat avui l'ordre del dia del primer ple ordinari d'aquest període de sessions. La sessió començarà el dimarts 4 d'octubre a la tarda i s'allargarà fins el dijous dia 6.

Dimecres, dia 5, a les 9 h el Ple farà la sessió de control al president de la Generalitat i al Govern. L'ordre del dia inclou també el debat per validar o derogar el Decret llei 11/2022, del 30 d'agost, d'autorització d'atribucions extraordinàries de recursos per fer front a l'increment de les despeses directes d'explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023, i dos debats de totalitat, el de la Proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per garantir el retorn social del rescat bancari (ERC) i el de la Proposició de llei del tercer sector (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC).

El Ple també debatrà i votarà el Compte general de la Generalitat corresponent al 2019, que presentarà el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar, farà les interpel·lacions als consellers i debatrà i votarà les mocions que presentin els grups arran de les interpel·lacions de la darrera sessió del juliol.