Notícies

 

El Parlament acorda que els funcionaris amb llicència d'edat en vigor es reincorporin al seu lloc de treball l'1 de novembre

Dijous, 28 de juliol de 2022. Palau del Parlament

Un moment de la sessió de la Comissió d'Afers Institucionals

Parlament de Catalunya. 2022

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Comissió d'Afers Institucionals (CAI) ha acordat avui que els funcionaris del Parlament amb la llicència d'edat en vigor es reincorporin al seu lloc de treball l'1 de novembre. D'aquesta manera, quedaran sense efecte les llicències d'edat que s'havien autoritzat abans de la derogació de l'article 79 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament (ERGI).

La comissió també ha aprovat incorporar als ERGI un nou règim de permisos per proximitat a l'edat de jubilació amb què els treballadors que tinguin seixanta anys i els en manquin cinc com a màxim per a l'edat legal de jubilació es podran acollir a reduccions de la jornada laboral amb una disminució proporcional de la retribució.

Aquests acords han estat adoptats amb els vots a favor del PSC-Units, ERC i JxCat, els contraris de Vox i ECP i l'abstenció de la CUP i Cs.

Abans de la reunió de la comissió, la Mesa Ampliada s'ha reunit per acordar la proposta de reforma del ERGI, que tot seguit ha traslladat a la comissió perquè la debatés i votés.

La Mesa va acordar per unanimitat el 25 de gener suprimir l'article 79 dels ERGI, que recollia les llicències d'edat del personal funcionari. El 17 de febrer, la CAI les va eliminar definitivament i va obrir un termini de negociació amb el Consell de Personal per establir el règim jurídic aplicable als funcionaris que en gaudien, termini que s'ha anat prorrogant i que ha acabat aquesta setmana sense que el consell s'hagi sumat a cap dels dos acords aprovats avui.

Llicències d'edat
El retorn dels funcionaris que tenien concedida la llicència d'edat al seu lloc de treball és regulat en una nova disposició transitòria dels ERGI. A causa dels canvis organitzatius en l'Administració parlamentària, ara caldrà adaptar les funcions dels llocs de treball corresponents i gestionar el retorn d'aquests treballadors, i és per això que no es reincorporaran fins l'1 de novembre.

Les úniques excepcions pel que fa a la data de reincorporació, que es podrà ajornar sis mesos com a màxim, són per als treballadors a qui manqui menys d'un any per a la jubilació; els que estiguin en situació d'incapacitat temporal, que hauran de reincorporar-se quan tinguin l'alta mèdica; els que hagin patit una malaltia oncològica el darrer any; els que tinguin a càrrec familiars amb dependència, i els que resideixin fora de Catalunya.

D'altra banda, els treballadors que es reincorporin podran sol·licitar una reducció fins a la meitat de la jornada laboral cobrant la retribució íntegrament i fer teletreball.

Reducció de jornada per proximitat a la jubilació
Amb l'objectiu de rejovenir la plantilla i contribuir a la transferència de coneixements, ha estat acordat també un règim de permisos per proximitat a l'edat de jubilació homologable al que tenen altres parlaments.

Aquests permisos preveuen que els funcionaris a qui manquin cinc anys per complir l'edat legal de jubilació i que n'acreditin com a mínim vint-i-cinc de treball al Parlament podran optar a un permís progressiu consistent en una reducció d'un terç de la jornada laboral el primer any i una altra de la meitat el segon, amb les reduccions de retribució corresponents, i en una reducció completa amb una retribució equivalent a la pensió de jubilació màxima a partir del tercer, el quart i el cinquè any. El Parlament assumirà el pagament de les cotitzacions corresponents a la jornada completa.

Els treballadors que quan facin seixanta anys no en sumin vint-i-cinc de serveis a l'Administració parlamentària es podran acollir un any abans de la jubilació i amb la reducció corresponent de la retribució a una reducció progressiva de la jornada laboral que com a màxim podrà ser de la meitat.