Notícies

El Parlament constitueix les cinc primeres comissions de la legislatura

Divendres, 7 de maig de 2021. Palau del Parlament

Laura Borràs presidint l'inici d'una de les sessions constitutives

Parlament de Catalunya. 2021

Vegeu la galeria d'imatges (20 imatge/s)

El Parlament ha constituït avui les cinc primeres comissions d'aquesta legislatura: la de l'Estatut dels Diputats, la de Peticions, la del Síndic de Greuges, la de la Sindicatura de Comptes i la de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Laura Borràs ha presidit l'inici de cada sessió constitutiva, i ha desitjat a totes cinc comissions "molt bona feina" en la legislatura que comença. Cada comissió ha ratificat el respectiu president o presidenta, a proposta del grup parlamentari a qui corresponia, i ha elegit la resta de membres de la mesa. Totes han ratificat per majoria els corresponents candidats a presidents amb votacions a mà alçada, llevat de la de Peticions, que ha aprovat tots els càrrecs per assentiment.

La Mesa del Parlament, d'acord amb la Junta de Portaveus, va acordar el 20 d'abril a quins grups corresponien les presidències d'aquestes comissions. Aquesta distribució és provisional, a l'espera que es constitueixi el conjunt de les comissions de la legislatura i es faci aleshores la definitiva per a totes.

Els vicepresidents i secretaris s'han elegit, llevat del cas de la Comissió de Peticions, per mitjà de paperetes en què els diputats han escrit un nom i que han dipositat en una urna. Els diputats que han obtingut més vots en les respectives votacions per a cada càrrec són els que han estat elegits.

Les comissions que s'han constituït avui són comissions específiques creades pel Reglament o per llei. No són comissions legislatives, les quals no es poden crear fins que la cambra no investeixi un president de la Generalitat.

D'acord amb la distribució acordada per la Mesa el 20 d'abril un cop escoltada la Junta de Portaveus, les comissions estan formades per 17 diputats (4 del PSC-Units, 4 d'ERC, 4 de JxCat, 1 de Vox, 1 de la CUP, 1 d'ECP, 1 de Cs i 1 del PPC), tret de la de l'Estatut dels Diputats, que el Reglament estableix que ha d'estar integrada per un membre de cada grup.

Els membres de les meses elegits avui són:

· Comissió de l'Estatut dels Diputats
President: Eusebi Campdepadrós (JxCat)
Secretari: David Pérez (PSC-Units)
(Aquesta comissió no té vicepresidència.)

· Comissió de Peticions
Presidenta: Mònica Palacín (ERC)
Vicepresidenta: Eva Candela (PSC-Units)
Secretària: Mercè Esteve (JxCat)

· Comissió del Síndic de Greuges
Presidenta: Najat Driouech (ERC)
Vicepresidenta: Maria Antònia Batlle (JxCat)
Secretari: David González (PSC-Units)

· Comissió de la Sindicatura de Comptes
President: Jordi Riba (PSC-Units)
Vicepresident: Ferran Estruch (ERC)
Secretària: Teresa Pallarès (JxCat)

· Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
President: David Pérez (PSC-Units)
Vicepresident: Francesc Ten (JxCat)
Secretària: Jenn Díaz (ERC)