Notícies

El Parlament ha aprovat vint-i-tres lleis des de l'inici de la legislatura i té en tràmit més de cinquanta iniciatives legislatives

El darrer període de sessions ha estat marcat per la crisi del coronavirus, i per primera vegada els diputats han pogut votar telemàticament

Divendres, 31 de juliol de 2020. Palau del Parlament

El Parlament ha aprovat vint-i-tres lleis des de l'inici de la legislatura i té en tràmit més de cinquanta iniciatives legislatives

Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha aprovat vint-i-tres lleis des de l'inici d'aquesta dotzena legislatura, deu aquest darrer període de sessions que acaba avui, marcat per la crisi del coronavirus i durant el qual les comissions han fet sessions telemàtiques, el Ple s'ha reunit en format reduït i s'ha habilitat per primer cop el vot telemàtic.

El Parlament tramita actualment cinquanta-quatre iniciatives legislatives, i aquesta legislatura ha validat més decrets llei que en cap altra, quaranta-nou des que va començar, vint-i-set dels quals aquests darrers sis mesos, la majoria sobre mesures urgents o extraordinàries per fer front a la Covid-19 i al risc de rebrots.

En aquest cinquè període de sessions la cambra ha aprovat deu lleis, entre les quals la dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 i la d'acompanyament, en un ple que es va fer el 24 d'abril, durant el confinament, en format reduït, amb només una vintena de diputats al saló de sessions. La resta van poder votar telemàticament per primer cop o delegant el vot en un dels diputats presents.

La cambra també ha aprovat aquest període les lleis de protecció i ordenació del litoral; de creació de l'Agència de la Natura de Catalunya; de protecció de les oliveres monumentals; de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris; de la vitivinicultura; de modificació de la llei de la renda garantida de ciutadania; d'exempció de copagament als menors orfes tutelats per l'Administració i de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i, a l'últim, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

El Parlament tramita actualment quaranta-sis proposicions de llei, nou de les quals fruit d'iniciatives legislatives populars que es troben en diverses fases de tramitació, i vuit projectes de llei, dos sobre matèries regulades per decrets llei que la cambra va validar i va acordar que es tramitessin com a projectes de llei.

Precisament, aquest període de sessions ha estat prolífic en la validació de decrets llei. El Govern ha utilitzat aquest recurs extraordinari vint-i-vuit vegades des del gener. Vint-i-set ja han estat validats, la majoria per aplicar mesures urgents en l'àmbit sanitari, assistencial, econòmic i social amb l'objectiu de fer front a la pandèmia de Covid-19 i als rebrots. Actualment, n'hi ha un altre pendent de validar, també relacionat amb la pandèmia. Des que el Parlament valida decrets llei (vuitena legislatura), mai no n'havia validat tants com en aquesta, ja que fins ara el nombre màxim era de dinou, en la desena.

La crisi sanitària ha obligat a adaptar les dinàmiques de treball del Parlament aquests darrers mesos, i per primera vegada la Mesa, la Junta de Portaveus i les comissions s'han reunit de manera telemàtica. El 25 de març, el president de la Generalitat, Quim Torra, va informar telemàticament els grups sobre la gestió del coronavirus en la primera sessió d'aquestes característiques, i del 6 al 27 d'abril tots els consellers van comparèixer per videoconferència en comissió pel mateix motiu.

Així, doncs, els òrgans de la cambra, excepte el Ple, que ha fet totes les sessions presencials, tot i que amb un nombre reduït de diputats, han fet reunions ordinàries per videoconferència. Fins al 15 de juny no es van tornar a fer sessions de comissions presencials, i aquesta darrera setmana de juliol, coincidint amb el rebrot de la Covid-19, s'han tornat a fer telemàticament.
Des de l'inici de la legislatura el Ple s'ha reunit cinquanta-vuit vegades, dotze aquest cinquè període de sessions.

Mocions i resolucions

Des que va començar la legislatura la cambra ha aprovat en sessió plenària 183 mocions i, majoritàriament en comissió però també en sessió plenària, més de nou-centes resolucions, entre les quals les que són fruit dels nou debats monogràfics fets fins ara i els dos de política general del 2018 i el 2019.

Aquest darrer període de sessions, el Ple ha fet tres debats monogràfics: dos, sobre la Covid-19 i la gestió de les residències durant la pandèmia, aquest juliol, i un altre, sobre la lluita contra la corrupció, al febrer. A més, per primer cop, al juny la cambra va fer també un debat monogràfic en comissió, amb la sessió conjunta de les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Família sobre el tancament de Nissan.

La resta de debats monogràfics des de l'inici de legislatura són el que es va fer al desembre sobre els drets de les dones, en el marc de la iniciativa del "Parlament de les Dones", el relatiu a la Catalunya real, el juliol del 2019, el dels fets del 6 i el 7 de setembre de 2017 i el de la infància, tots dos el desembre del 2018, i el de la priorització de l'agenda social, l'octubre del 2018.

D'altra banda, aquesta legislatura el Ple ha fet vint-i-dues declaracions institucionals, onze de les quals aquest darrer període de sessions; la Junta de Portaveus també ha fet tretze declaracions, cinc aquest període, i el president, una altra.

Nou període de sessions

El proper període de sessions començarà el 17 d'agost, tot i que la Mesa va acordar deixar en suspens les tramitacions parlamentàries fins al 31 d'agost. Per tant, és previst que l'activitat de tots els òrgans es reprengui al setembre.

Pel que fa als plens del sisè període de sessions, la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, va acordar el 20 de juliol un calendari indicatiu que n'inclou vuit, els dies 9 i 10, i 22 i 23 de setembre, 7 i 8, i 21 i 22 d'octubre, 4 i 5, i 18 i 19 de novembre, i 2 i 3, i 15, 16 i 17 de desembre.