Notícies

El Ple aprova la Llei de protecció i ordenació del litoral i el dictamen de la comissió d'investigació dels atemptats del 2017

Dimecres, 22 de juliol de 2020. Palau del Parlament

El Ple aprova la Llei de protecció i ordenació del litoral i el dictamen de la comissió d'investigació dels atemptats del 2017

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (32 imatge/s)

El Ple ha aprovat avui la Llei de protecció i ordenació del litoral, fruit d'un projecte del Govern, i el dictamen de la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017. La cambra també ha fet la sessió de control als consellers i al president de la Generalitat, Quim Torra, centrada de nou en gran mesura en la crisi de la Covid-19.

La sessió plenària s'ha reprès aquest matí amb les preguntes al Govern i al president Torra, que ha respost les que li han formulat Lorena Roldán (Cs), sobre l'augment de contagis de Covid-19 a Catalunya les darreres setmanes; Albert Batet (JxCat), sobre les actuacions i els acords de país davant l'emergència sanitària, econòmica i social; Sergi Sabrià (ERC), sobre la reconstrucció del país i l'objectiu de la independència; Miquel Iceta (PSC-Units), sobre la lluita contra la pandèmia i els seus efectes; Jéssica Albiach (CatECP), sobre la gestió de la crisi sanitària, i Alejandro Fernández (PPC), sobre els resultats de la limitació per llei del preu del lloguer als indrets d'Europa on s'ha aplicat.

Els consellers han respost les preguntes sobre la situació sanitària a Catalunya, les amenaces digitals a la privacitat dels ciutadans, l'actuació del Departament d'Interior per protegir el dret dels ciutadans a l'ús i el gaudi pacífics de les seves residències, els motius que han impedit facilitar la informació sobre el viatge del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 13 al 18 de juliol de 2019 (Cs), les polítiques de suport al món local, les proves d'accés a la universitat del 2020 (JxCat), els efectes de la crisi econòmica i social en les persones beneficiàries de prestacions, els recursos econòmics per afrontar les conseqüències de la pandèmia (ERC), el món local (PSC-Units), la gestió dels brots de la Covid-19 (CatECP) i la manca de planificació i de mitjans en la gestió de la crisi de la Covid-19 (CUP).

Llei d'ordenació del litoral
Acabada la sessió de control, el Ple ha fet el debat del Projecte de llei sobre l'ordenació del litoral, que ha estat aprovat majoritàriament amb els vots a favor de Cs, JxCat, ERC i el PSC-Units i les abstencions de CatECP, la CUP i el PPC.

Aquesta iniciativa té per finalitats facilitar el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, establir mesures de protecció i conservació de les platges naturals, preservar i recuperar les zones costaneres, els ecosistemes i les espècies protegides, prevenir i mitigar el canvi climàtic i els riscos naturals, vetllar per la qualitat i el manteniment de les masses d'aigua i regular l'accés a les platges segons la seva capacitat de càrrega humana per conservar-ne la biodiversitat i les espècies protegides. Així mateix, el text estableix que les platges es classifiquen en urbanes, seminaturals, naturals i de protecció especial, i que aquestes últimes són incompatibles amb instal·lacions i serveis.

Els instruments per aplicar aquesta llei seran el Pla de protecció i ordenació del litoral i els plans d'ús del litoral i de les platges, que hauran de regular, entre altres aspectes, la utilització de les platges i dels passeigs marítims, els serveis de vigilància i salvaments, la seguretat del bany, la instal·lació de serveis de temporada, la inspecció del litoral i les funcions dels agents que l'han de dur a terme.

A l'últim, la llei crea un nou cànon a favor de la Generalitat per a l'explotació de les activitats que requereixen una concessió, els ingressos del qual es destinaran a la conservació del litoral. A més de les administracions públiques, resten exemptes del pagament d'aquest cànon les entitats nauticoesportives amb caràcter no lucratiu.

En el debat final d'aquesta iniciativa hi han intervingut en representació dels grups i els subgrups Sergio Sanz (Cs), Gemma Geis (JxCat), Marc Sanglas (ERC), que també ha parlat com a ponent relator, Jordi Terrades (PSC-Units), David Cid (CatECP), Natàlia Sànchez (CUP) i Santi Rodríguez (PPC). El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, també ha demanat prendre la paraula al final del debat.

Conclusions de la comissió sobre els atemptats
La cambra també ha votat avui el dictamen de la comissió d'investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils després que ahir el debatés, i n'ha aprovat totes les conclusions aprovades en comissió, tret d'una del PSC-Units i una altra de la CUP.

Aquesta comissió es va constituir el 25 d'abril de 2018, després que el Ple n'aprovés la creació el dia 5 a proposta de JxCat, ERC i la CUP i amb els vots d'aquests grups, el PSC-Units i CatECP i l'abstenció de Cs i el PPC. La comissió, presidida per Jordi Munell (JxCat), va acabar els treballs dimarts de la setmana passada amb l'aprovació del dictamen.

Ampliació de l'ordre del dia
D'altra banda, a petició de Cs, el PSC-Units, CatECP i el PPC, el Ple ha acordat ampliar l'ordre del dia perquè la cambra voti les sol·licituds per delegar a la Comissió de Salut la competència legislativa plena per aprovar, si és el cas, el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (CatECP). La cambra votarà divendres totes dues propostes de delegació de competència, procediment que comporta que una comissió pugui aprovar en darrera instància una llei sense necessitat que ho faci el Ple, que és el procediment ordinari.

Declaració institucional
La cambra també ha fet avui una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional dels Pobles Indígenes, signada per tots el grups i subgrups i que ha llegit la secretària quarta, Rut Ribas.

Interpel·lacions
A l'últim, entre ahir i principalment avui, el Ple també ha substanciat nou interpel·lacions als consellers, sobre la gestió econòmica (PSC-Units), la política pressupostària de la Generalitat (Cs), el confinament de Lleida i el Baix Segrià (PSC-Units), la política industrial (CatECP), els actius de Catalunya en l'economia productiva vinculada a les ciències de la vida (JxCat), les polítiques de foment i desplegament de les infraestructures de comunicacions electròniques (JxCat), l'espionatge a representants polítics (ERC), la desinformació i la manca de transparència en l'actuació de la Generalitat a l'exterior (Cs) i el balanç de la política general del Govern (PPC).