Notícies

El Ple aprova les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 a Catalunya i de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom

La cambra valida dos decrets llei i dona via lliure a la tramitació en lectura única d'un projecte de llei sobre la mediació en dret privat i de dues proposicions de llei, sobre contenció de lloguers i menors tutelats

Dimarts, 21 de juliol de 2020. Palau del Parlament

El Ple aprova les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 a Catalunya i de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (18 imatge/s)

El Ple ha aprovat aquesta tarda els dictàmens de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, que inclou 46 conclusions i 3 recomanacions, i de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom, amb 16 conclusions amb les recomanacions corresponents. El de la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i 18 d'Agost de 2017 es votarà demà en la represa del ple a la tarda.

La cambra ha aprovat pràcticament tot el text del dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155. Només n'ha rebutjat alguns subpunts de les conclusions 33, 34, 35 i 37.

D'altra banda, el Ple ha validat els decrets llei 27/2020, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la Covid-19, i 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, que després de validar-lo n'ha aprovat la tramitació com a projecte de llei. El primer decret l'ha presentat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el segon, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès.

En aquesta sessió el Ple també ha donat via lliure a la tramitació en lectura única de tres iniciatives: el Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat; la Proposició de llei de l'exempció de copagament als menors orfes tutelats per l'Administració i de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Cs), i la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (JxCat, ERC, CatECP i CUP).

El projecte l'ha presentat la consellera de Justícia, Ester Capella; la proposició sobre els menors tutelats, la diputada Noemí de la Calle, i la proposició de llei sobre lloguers, Antoni Morral (JxCat), José Rodríguez (ERC), Susanna Segovia (CatECP) i Maria Sirvent (CUP).

Un cop el Ple ha acordat que aquestes propostes legislatives es puguin tramitar en lectura única, s'ha obert un termini, que acabarà demà, perquè els grups i subgrups puguin presentar esmenes a la totalitat i a l'articulat del text. És previst que la cambra faci el debat de les propostes i de les esmenes presentades divendres al matí.