Notícies

El Parlament debatrà i votarà el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat el 24 d'abril en un ple amb menys diputats i amb vot delegat o telemàtic per a la resta

Dimarts, 14 d'abril de 2020.

Imatge de la darrera reunió presencial de la Junta de Portaveus, el passat 10 de març

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (2 imatge/s)

El Parlament debatrà i votarà el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 el divendres 24 d'abril en un ple presencial amb un grup reduït de diputats, mentre que la resta seguiran la sessió pel Canal Parlament i podran delegar el vot o votar telemàticament, segons que han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus, reunides novament per videoconferència.

La cambra farà també en aquest ple l'habitual sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra, i al Govern, i debatrà i votarà també el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. A més, debatrà i validarà o derogarà set decrets llei.

El ple es farà al saló de sessions com sempre, però aquest cop amb molts menys diputats amb l'objectiu de complir les recomanacions sanitàries davant la pandèmia del coronavirus. La darrera sessió plenària es va fer els dies 4 i 5 de març.

La Mesa ha encarregat als serveis informàtics de la cambra que elaborin un sistema propi per al vot telemàtic, i els ha demanat que hi dediquin tots els esforços per intentar que aquesta aplicació pugui ser viable per a aquest pròxim ple.

Els decrets llei que se sotmetran a la validació de la cambra són: el 4/2020, del 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig; el 5/2020, del 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; el 6/2020, del 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2; el 7/2020, del 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica; el 8/2020, del 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, del 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries; el 9/2020, del 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, i el 10/2020, del 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19.

D'altra banda, la Junta de Portaveus ha acordat per majoria donar via lliure a la tramitació per lectura única de la Proposició de llei de reforma del Reglament, presentada per JxCat.

A l'últim, la Mesa ha demanat una ampliació de l'informe dels Serveis Jurídics i de l'Oïdoria de Comptes sobre els romanents i la no disposició de crèdit del Parlament.