Notícies

La Mesa demana als diputats que donin el 25% de la seva retribució de l'abril a la lluita contra el coronavirus

Dimarts, 7 d'abril de 2020.

Imatge d'una reunió de la Mesa del gener

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Mesa ha acordat avui demanar als diputats que donin el 25% de la seva retribució neta del mes d'abril a la lluita contra el coronavirus, i ha encarregat als Serveis Jurídics i l'Oïdoria de Comptes un informe sobre la possibilitat de destinar a actuacions vinculades a l'emergència sanitària els romanents de crèdit de l'exercici 2019 i també d'algunes partides del pressupost de la cambra per al 2020.

La Mesa, que s'ha reunit per videoconferència, també ha acordat tramitar la Proposició de llei de modificació del Reglament, presentada per JxCat. Amb relació a la petició d'aquest grup perquè la iniciativa es tramiti per lectura única, la Mesa escoltarà prèviament el parer de la Junta de Portaveus, òrgan competent per poder incloure a l'ordre del dia d'un futur ple el debat i la votació de la tramitació per aquesta via.

Pel que fa al 25% de les retribucions, cada diputat aportarà la seva a l'entitat o l'administració que consideri adient. La supervisió de l'aplicació de les aportacions correspondrà a cada grup o subgrup parlamentari, i les donacions es faran públiques al web del Parlament.

A més, la Mesa es planteja destinar a actuacions per fer front a l'emergència sanitària els romanents de l'exercici del 2019 del Parlament. En aquest sentit, ha encarregat als Serveis Jurídics i l'Oïdoria de Comptes un informe sobre la viabilitat legal i la instrumentalització d'aquest tipus de donació, i també sobre la possibilitat de destinar a la lluita contra la pandèmia determinades partides del pressupost de la cambra per al 2020.