Notícies

El Parlament expressa el seu suport als treballadors de Nissan i demana que l'empresa es mantingui a Catalunya

Dijous, 5 de març de 2020. Palau del Parlament

La secretària quarta, Rut Ribas, llegint la declaració

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha fet aquesta tarda una declaració institucional de suport als comitès d'empresa de Nissan en què "expressa el seu suport a les treballadores i els treballadors" de l'empresa "davant la incertesa del futur de les diferents plantes" i demana que es "mantingui la base de les seves operacions industrials a Catalunya, cercant solucions per tal de garantir la continuïtat de la producció de vehicles a la Zona Franca".

La declaració, signada per tots els grups i subgrups parlamentaris, l'ha llegida la secretària quarta, Rut Ribas, i diu textualment:

"L'empresa Nissan, que forma part de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, el segon venedor de vehicles a escala mundial, és una multinacional que fabrica vehicles de passatgers, a més de vehicles comercials, a les plantes de Catalunya, i que ocupa tres mil treballadors i treballadores.

"Durant el període 2017-2019, la finalització de la producció de diversos models ha fet minvar la producció, la qual cosa ha fet reduir, així mateix, els nivells d'ocupació. Per aquest motiu, l'any 2019 la direcció de l'empresa i els representants dels treballadors i treballadores van acordar un expedient de rescissió de contractes que va afectar sis-centes persones.

"Aquest acord es va signar amb el compromís de reorientar les plantes cap a nous productes. En aquest sentit, l'exemple més concret són les inversions acordades per a la nova planta de pintura a la Zona Franca, amb l'objectiu d'adaptar-la als nous requisits mediambientals. Aquestes inversions compten amb els ajuts concedits a la multinacional per la Generalitat a fi de reduir l'impacte econòmic de la inversió.

"Durant les darreres setmanes, i malgrat els compromisos adquirits entre els representants dels treballadors i treballadores i la multinacional, s'ha anunciat la decisió de donar per finalitzada al maig la fabricació del vehicle Mercedes, fet que comporta una nova retallada productiva.

"Les incerteses que es generen, fruit d'un entorn d'inestabilitat internacional, juntament amb canvis tecnològics i energètics disruptius que afecten el sector de l'automòbil, col·loquen Nissan a Catalunya en una situació precària i molt crítica. A més, l'empresa ha de fer front a les perspectives de transformació del sector de l'automoció a Catalunya, que inexorablement requereixen la reducció de les emissions de CO2. Així mateix, l'impacte negatiu que poden suposar decisions dràstiques a Nissan repercutirà directament en tot el parc de proveïdors i empreses auxiliars, que, en conjunt, aglutinen més de vint mil treballadors i treballadores del sector de l'automoció.

"El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a les treballadores i els treballadors de Nissan davant la incertesa del futur de les diferents plantes i demana que Nissan mantingui la base de les seves operacions industrials a Catalunya, cercant solucions per tal de garantir la continuïtat de la producció de vehicles a la Zona Franca.

"D'altra banda, el Parlament de Catalunya demana que la part social participi activament en la negociació entre els governs i la direcció de l'empresa, amb la voluntat explícita d'intentar trobar una solució satisfactòria, d'evitar la pèrdua dels llocs de treball i de complir els acords previs, reconeixent el gran esforç que els treballadors i les treballadores han fet els darrers anys."