Notícies

El Parlament té 59 diputades, el 44% dels escons

A l'Administració parlamentària les dones representen el 54,4% de la plantilla

Dijous, 5 de març de 2020. Palau del Parlament

Les 59 diputades, avui al saló de sessions

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament té actualment 59 diputades i 75 diputats. Les dones representen, per tant, el 44% de l'arc parlamentari en una legislatura marcada per l'aprovació aquest any del pla d'igualtat de la cambra, que propugna la paritat. A l'Administració parlamentària les dones representen el 54,4% de la plantilla.

La presència de la dona al llarg dels quaranta anys del Parlament restablert s'ha anat consolidant, i la cambra és cada vegada més paritària. La dotzena legislatura va començar amb 58 diputades, i actualment, després de diversos canvis a les files dels grups i subgrups parlamentaris, n'hi ha 59, la xifra més alta des del 1980, només igualada per la del final de la novena legislatura.

A l'inici de la primera legislatura les dones representaven el 5,2% de la cambra; dels 135 diputats només 7 eren dones. La segona va arrencar amb 11 diputades, el 8,1%; la tercera, amb 14, el 10,4%; la quarta, amb 17, el 12,6%; la cinquena, amb 20, el 14,8%; la sisena, amb 32, el 23,7%; la setena, amb 43, el 31,8%; la novena, amb 56, el 41,5%; la vuitena, amb 48, el 35,5%; la novena, amb 56, el 41,5%; la desena, amb 54, el 40%, i l'onzena, amb 52, el 38,5%.

La dona als grups i subgrups
Per grups parlamentaris, Cs té actualment 14 diputades, el 38,8% dels seus 36 escons; JxCat en té també 14, el 42,4% dels 33 escons que ocupa actualment; a ERC, la meitat dels seus escons, 16 de 32, els ocupen dones, el 50%; al PSC-Units hi ha 7 diputades, el 41,1% dels seus 17 escons, i a CatECP, 5 dels 8 diputats són dones, el 62,5%. Pel que fa als subgrups, a la CUP, dels 4 escons 2 els ocupen dones, el 50%, mentre que dels 4 del PPC 1 és d'una diputada, el 25%.

Jéssica Albiach (CatECP) és l'única presidenta de grup; Lorena Roldán (Cs), Anna Caula (ERC), Eva Granados (PSC-Units) i Susanna Segovia (CatECP) són portaveus del seus, i Marina Bravo (Cs), Gemma Geis (JxCat) i Marta Ribas (CatECP) en són portaveus adjuntes.

Càrrecs als òrgans
A la Mesa, el màxim òrgan de govern de la cambra, 2 dels 7 membres, el 28,5%, són dones: Laura Vílchez (Cs) i Rut Ribas (ERC), que en són secretàries tercera i quarta respectivament. A la setena, novena i onzena legislatures a la Mesa hi havia 3 dones; a la sisena i desena, 2, i a la resta, 1.

A la Junta de Portaveus, la presència de la dona és destacable, 7 dels 12 membres, el 58,3%, mentre que dels 23 integrants de la Diputació Permanent 8 són dones, el 34,7%.

A les meses de les comissions legislatives la presència de diputades és paritària. Dels 42 càrrecs de les 14 comissions legislatives, 21 els exerceixen dones: 6 com a presidentes, 8 com a vicepresidentes i 7 com a secretàries. En dues comissions, la d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i la de Justícia, els 3 membres de la mesa són dones, i només 1 comissió, la d'Empresa i Coneixement, no té cap dona a la mesa.

Administració parlamentària
A l'Administració parlamentària, dels 237 llocs de treball 129 els ocupen dones i 108, homes. Les dones representen, doncs, el 54,4% de la plantilla, davant el 45,6% d'homes.

Al cos de lletrats, hi ha 5 homes i 4 dones, el 44,4%. Els càrrecs de secretari general i lletrat major els exerceixen homes.
En càrrecs de responsabilitat, com ara directors de centres gestors o caps de departament, hi ha paritat: 6 dones i 6 homes. Es dona la circumstància que les dones encapçalen els departaments amb més personal i tradicionalment associats a homes, com ara el d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat o el d'Informàtica i Telecomunicacions.

Actuant per la igualtat
L'acció legislativa i els pronunciaments del Parlament a favor de la igualtat de gènere ha estat una constant al llarg dels darrers anys i s'ha situat com una de les prioritats de l'actual legislatura.

El 14 de gener d'aquest 2020 la cambra va aprovar per unanimitat el Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023. El Pla representa un nou pas cap a la igualtat efectiva entre dones i homes i és un dels més complets i ambiciosos del parlamentarisme europeu, amb vuitanta-quatre accions previstes. El seu objectiu és que la cambra incorpori la perspectiva de gènere de manera transversal, és a dir, que promogui de manera activa la igualtat efectiva de dones i homes i també la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGBTI en el conjunt de les seves actuacions.

L'1 de juliol de 2019, la cambra va celebrar el primer "Parlament de les Dones" en col·laboració amb el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, obert a la participació de les entitats feministes amb l'objectiu d'estrènyer vincles i fer xarxa en l'impuls de les polítiques d'igualtat, coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la IV conferència Mundial sobre les Dones de Beijing. La declaració final aprovada pel "Parlament de les Dones" va culminar al desembre passat amb un debat general en què es van aprovar cinquanta propostes de resolució.