Notícies

El Ple fa aquesta setmana el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat per al 2020

La cambra també farà el debat final de la llei vitivinícola, debatrà i votarà la validació d'un decret llei i la creació d'una comissió d'estudi sobre la seguretat al sector petroquímic

Dilluns, 10 de febrer de 2020. Palau del Parlament

Els diputats durant una votació del ple de la setmana passada

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà en la sessió d'aquesta setmana el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat per al 2020. La sessió començarà demà dimarts a les tres de la tarda amb el debat i la votació per validar o derogar el Decret llei 2/2020, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i continuarà amb el debat final de la llei vitivinícola de Catalunya.

Dimecres a les deu es farà la sessió de control al president, Quim Torra, i al Govern, i a continuació començarà el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, que arriben al Ple amb quatre esmenes de retorn, de Cs, el PSC-Units, la CUP i el PPC. Dimecres a la tarda la cambra farà el debat de la "llei d'acompanyament dels pressupostos", i dijous substanciarà les interpel·lacions de l'ordre del dia i debatrà i votarà les mocions que han presentat els grups i subgrups parlamentaris.

El ple començarà dimarts a la tarda amb la intervenció del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, per presentar el decret que mentre no s'aprovi el pressupost de la Generalitat per al 2020 autoritza el Govern a fer operacions d'endeutament limitat i a concedir avals destinats. El decret inclou també modificacions del text refós de la legislació en matèria d'aigües, i en una disposició addicional autoritza el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i el de Territori i Sostenibilitat a adoptar les mesures i els acords necessaris per mitigar el risc d'inundació del barri de la Salut de Salou.

Llei vitivinícola

La cambra farà també dimarts a la tarda el debat final del Projecte de llei vitivinícola de Catalunya. La iniciativa arriba al Ple amb 9 esmenes reservades dels grups, 4 de CatECP, 3 del PSC-Units i 2 de Cs.

El projecte, dividit en vuit títols, té per objecte ordenar el sector de la vinya i el vi i adaptar-lo als canvis introduïts per la normativa europea. Els seus àmbits d'aplicació són les vinyes destinades a la producció de raïm de vinificació plantades a Catalunya, l'elaboració i la comercialització del vi, el sistema de protecció de l'origen i la qualitat dels vins, els operadors vitivinícoles, la inspecció i el règim sancionador en la matèria i les competències dels òrgans administratius i l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que actuarà com a autoritat competent per verificar les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides.

Sessió de control

Dimecres a les deu, el ple es reprendrà amb la sessió de control al Govern, amb les preguntes dels grups i subgrups primer als consellers i després al president de la Generalitat. Els consellers respondran les preguntes sobre la situació dels serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona (ERC), el programa "No em canviïs la llengua" (JxCat), l'acord en les postemergències (JxCat), l'Hospital Sant Bernabé, de Berga (PSC-Units), la situació dels agricultors (PSC-Units), el model educatiu (PPC), la gestió de l'atenció sanitària (Cs), la gestió del personal del Cos de Mossos d'Esquadra per part del Departament d'Interior (Cs), els concerts educatius i el procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (CatECP) i les polítiques del Departament de Justícia per evitar el patiment de les víctimes de violència masclista i afavorir-ne la recuperació emocional (ERC). Tot seguit, el president de la Generalitat respondrà les preguntes dels caps de fila dels grups sobre l'actualitat política.

Pressupostos

Un cop acabada la sessió de control, començarà el debat de totalitat del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020, que arriba al Ple amb 4 esmenes de retorn, de Cs, el PSC-Units, la CUP i el PPC.

El debat començarà amb la intervenció del vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, per explicar les grans xifres dels comptes, que preveuen una despesa corrent dels departaments de 25.113 milions d'euros.

Un cop acabada la intervenció del conseller, els grups que han presentat esmenes de retorn als pressupostos tindran trenta minuts per defensar-les, i els subgrups, quinze. El conseller pot contestar un per un o conjuntament els grups i subgrups, que tindran dret a un torn de rèplica. En cas que el Govern els contesti, els grups i subgrups disposaran d'un torn final màxim de cinc minuts. CatECP, ERC i JxCat, que no han presentat esmenes de retorn als pressupostos, tindran un torn d'intervenció de quinze minuts.

Acabat el debat, se sotmetran a votació les quatre esmenes de retorn conjuntament (al voltant de les 17:30 hores). Si fossin aprovades, el projecte restaria rebutjat, cosa que implicaria el retorn dels comptes al Govern. Per contra, si superen el debat, la previsió d'ingressos, la despesa global màxima i la distribució per seccions pressupostàries seran aprovades, de manera que els comptes continuaran la tramitació parlamentària en comissió perquè tornin al Ple perquè els aprovi definitivament.

Llei de mesures fiscals, financeres i administratives

Un cop acabat el debat de totalitat dels pressupostos, dimecres a la tarda la cambra farà el de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, coneguda com a "llei d'acompanyament".

Novament, el debat l'obrirà el conseller Aragonès, i els grups de Cs i el PSC-Units tindran un torn de quinze minuts per defensar les esmenes de retorn, i els subgrups de la CUP i el PPC, de set i mig. Si el conseller els respon, obrirà un torn de rèplica.
Com en el debat del projecte de pressupostos, els grups de CatECP, ERC i JxCat, que no ha presentat esmenes, disposaran d'un torn per exposar la seva posició. Acabat el debat, el Ple votarà les esmenes de retorn conjuntament.

Comissió d'estudi de la seguretat en el sector de la petroquímica
Dijous al migdia la cambra debatrà i votarà la proposta de crear una comissió que tindria per objecte estudiar la seguretat del sector de la petroquímica a Catalunya, i en concret el funcionament dels plans de seguretat exterior.

La petició de crear la comissió, signada per tots els grups i subgrups, es tramita pel procediment d'urgència extraordinària i es produeix després de l'accident del 14 de gener a la petroquímica de Tarragona, que, segons l'exposició de motius, "ha generat inquietuds a l'entorn de les condicions mediambientals i de salut de les persones i ha generat un debat sobre la seguretat, els riscos ambientals i la gestió en les emergències químiques, així com sobre el model econòmic del Camp de Tarragona".

Interpel·lacions i mocions

Durant aquesta sessió plenària la cambra també substanciarà vuit interpel·lacions al Govern, sobre la cohesió territorial (PSC-Units), l'impacte dels càrtels en l'economia catalana i l'Administració de la Generalitat (CatECP), l'emergència climàtica i els nous projectes d'incineració de residus (CUP), la situació dels centres d'internament per a estrangers (ERC), el patrimoni monumental (JxCat), la cultura a Catalunya (Cs), l'Administració digital (JxCat) i el sector agrícola (Cs).

Així mateix, dijous, entre el matí i la tarda, el Ple debatrà i votarà set mocions, sobre la manca d'un finançament just de la cultura (PSC-Units), la situació dels joves (PSC-Units), l'Administració de justícia (Cs), la protecció dels menors a les escoles (Cs), l'acció exterior (PPC), les desigualtats territorials (CatECP) i l'emergència climàtica (JxCat).

La primera moció del PSC-Units demana al Govern que incrementi amb 120 milions d'euros més el pressupost del Departament de Cultura per al 2020 perquè les polítiques culturals arribin a l'1% del conjunt dels pressupostos de la Generalitat.

La segona reclama al Govern mesures per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge i a la cultura i per afavorir la contractació dels que han emigrat. Així mateix, entre altres punts, demana més inspecció en el sector dels 'riders'.

La primera de Cs condemna la "campanya de denigració sistemàtica" del Govern envers l'Administració de justícia i el "mal ús" que l'executiu fa de les competències penitenciàries. Entre altres punts, també reclama millores en els equipaments de l'Administració de justícia a Catalunya i en les condicions de treball.

La segona demana mesures contra l'assetjament escolar, i també condemna "les pràctiques de la Plataforma per la Llengua" per saber quines llengües es parlen als patis, expressa el suport "a l'alumna presumptament agredida en una escola de Terrassa" i reclama que els alumnes "no hagin de fer públiques les seves simpaties polítiques".

La del PPC insta el Govern a tancar totes les delegacions a l'exterior, tret de la de la Unió Europea, per a la qual, però, li reclama que nomeni un altre delegat. El text també demana que el pressupost de les delegacions es destini a instruments per a la implantació d'empreses catalanes en els mercats exteriors.

La de CatECP reclama mesures per combatre les desigualtats territorials a Catalunya i fenòmens com el despoblament de les àrees rurals, amb accions en àmbits, entre d'altres, com la mobilitat, la sanitat o el desplegament de fibra òptica. Així mateix, demana "mesures urgents" a les Terres de l'Ebre i un pla per al sector de la fruita dolça.

A l'últim, la de JxCat demana un nou pla de l'energia i el canvi climàtic, amb fites temporals i avaluacions de compliment i implicant-hi la ciutadania organitzada. El text planteja "mantenir i incrementar, si escau, el grau d'ambició" per reduir els gasos d'efecte hivernacle i assolir l'objectiu d'una societat "neutra en carboni".