Notícies

El Parlament aprova el primer Pla d'igualtat de gènere de la cambra

Compta amb 84 accions i és un dels més ambiciosos del parlamentarisme europeu

Dimarts, 14 de gener de 2020. Dimarts, 14 de gener de 2019. Palau del Parlament

La Mesa presenta 'El pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023'

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha aprovat per unanimitat el 'Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023', el primer d'aquestes característiques de què es dota la cambra i que representa un nou pas cap a la igualtat efectiva entre dones i homes. Es tracta d'un dels plans d'igualtat més complets i ambiciosos del parlamentarisme europeu amb 84 accions i situarà Catalunya al capdavant dels parlaments europeus més sensibles als temes de gènere, al costat de cambres com la de Suècia, Escòcia, Anglaterra o Gal·les. Aquesta tarda els membres de la Mesa l'han presentat al despatx d'Audiències.

El Pla actua de manera transversal amb més d'una vuitantena d'accions dividides en sis eixos: la igualtat en l'accés; la igualtat en la capacitat d'influència; el pes de la perspectiva de gènere en l'activitat parlamentària; la producció de legislació amb perspectiva de gènere; la igualtat de gènere en la funció simbòlica del Parlament i un darrer eix d'implementació i seguiment.

En la seva intervenció, el president, Roger Torrent i Ramió, ha defensat que aquest Pla respon "a un compromís polític del conjunt de la cambra per treballar en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes" perquè "un parlament que dona exemple del seu compromís amb la igualtat de gènere, és també un parlament més democràtic". Per Torrent cal "eradicar el patriarcat de la societat catalana" i aquest Pla "ens ofereix l'oportunitat d'ajudar a construir un país més equitatiu i més just". En aquest sentit, s'ha compromès a "situar el Parlament a l'avantguarda de la lluita per la igualtat de gènere al nostre país".

A l'acte de presentació també han intervingut les secretàries tercera i quarta de la Mesa, Laura Vílchez Sánchez i Rut Ribas i Martí, respectivament. Vílchez ha explicat que "els plans d'igualtat són un instrument fonamental per impregnar l'organització i el funcionament d'una institució del principi d'igualtat efectiva de dones i homes de manera transversal". Ribas, per la seva banda, ha destacat que el nou Pla "és una eina interna, per canviar formes de fer que perpetuen la desigualtat de gènere", i per tant és també "una oportunitat per començar a canviar la societat". Per la secretària tercera de la Mesa "les desigualtats no desapareixeran soles. Cal combatre el masclisme que alimenta la societat patriarcal", ha conclòs.

Les accions contemplades al Pla incideixen en totes les persones que treballen al Parlament, des de diputats i diputades fins a personal de la cambra, personal assessor dels grups parlamentaris o fins i tot les empreses externes que treballen a la institució, però també fa incidència en l'ús de l'espai dins el Parlament. I s'estableixen una sèrie d'indicadors per avaluar-ne el grau d'implementació i la creació d'una unitat d'igualtat amb dotació pressupostària que vetlli pel seu compliment.

Entre les mesures previstes hi ha la introducció de la paritat de gènere com a criteri normatiu en la composició de tots els òrgans de decisió, incloent la Mesa del Parlament i les meses de les comissions (punt 2.1); l'ampliació de supòsits per a exercir la delegació del vot, també dels membres de la Mesa i d'altres situacions relacionades amb la cura de familiars i lactància (punt 2.7); l'aprovació d'un protocol contra la violència masclista i la LGBTI-fòbia i establiment d'un òrgan responsable de l'atenció a les persones afectades (punt 2.19); la redacció d'una declaració de compromís de tolerància zero davant de la discriminació i l'assetjament, perquè la signin els diputats i diputades en el moment de recollir l'acta (punt 2.20) o la impartició de formació obligatòria per a la prevenció de la violència masclista i LGTBI-fòbia als diputats i diputades, al conjunt del Parlament i dels grups parlamentaris (punt 2.22).

El nou Pla és el resultat d'un estudi diagnòstic de la situació de les dones i els homes dins la institució. Aquest treball previ va analitzar aproximadament 100 indicadors per tal d'identificar les necessitats i problemàtiques de cada col·lectiu a les quals calia donar resposta. El seu impuls i supervisió, tant de la fase diagnòstica com de la identificació de les diferents accions, que s'han treballat i aprovat per consens, s'ha dut a terme des del Grup de Treball en Equitat de Gènere (GTEG). Es tracta d'un espai de nova creació únic dins la cambra, integrat per una representant de la Mesa, de tots els grups i subgrups parlamentaris, del Consell de Personal i de Secretaria General, i que es mantindrà actiu mentre es desplegui el Pla.