Notícies

El Parlament esdevé referent europeu com a cambra "sensible al gènere"

Dijous, 9 de gener de 2020. Palau del Parlament

Imatge del "Parlament de les Dones"

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

L'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE) ha seleccionat el "Parlament de les Dones" com a exemple de bona pràctica, i ha situat la cambra catalana dins els parlaments sensibles al gènere al costat de l'Assemblea Nacional Francesa o del Parlament d'Austràlia. És la primera vegada que aquest organisme europeu selecciona una iniciativa del Parlament de Catalunya com a exemple de bona praxi.

El "Parlament de les Dones", impulsat conjuntament per la cambra catalana i el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC), es va fer l'1 de juliol de 2019, i va oferir una imatge única de l'hemicicle, amb la presència exclusiva de dones, diputades o no, representatives totes elles de la societat catalana. Aquell dia es va fer una sessió plenària per reivindicar i defensar els drets de les dones.

D'aquella sessió en va sortir la Declaració del Parlament de les Dones per acord de tots els grups parlamentaris. El text es va llegir en el ple del 24 de juliol com una declaració institucional i es presentarà a les properes cimeres internacionals en què participi el CNDC. El "Parlament de les Dones" també ha estat la llavor que ha permès el primer debat específic sobre gènere després de prop de quaranta anys d'activitat parlamentària, que es va fer el 17 de desembre.

L'EIGE és l'organisme de la Unió Europea responsable de la promoció de la igualtat de gènere en totes les polítiques i iniciatives que impulsen els poders públics. A més d'impulsar estudis i elaborar indicadors en la matèria, elabora guies per facilitar-hi la incorporació de la transversalitat de gènere. Una d'aquestes guies se centra en els parlaments i recull també un conjunt de bones pràctiques aplicades per les càmeres legislatives de la Unió Europea.

Pla d'igualtat
Continuant la tasca del Parlament en aquest àmbit, la setmana que ve la Mesa tractarà la proposta del Pla d'igualtat que ha de regir el funcionament de la cambra per garantir-ne la igualtat efectiva en tots els àmbits.