Notícies

El Ple aprova la modificació de la Llei del canvi climàtic per gravar els vehicles més contaminants

Dijous, 19 de desembre de 2019. Palau del Parlament

El Ple votant la Llei de modificació de la Llei del canvi climàtic per gravar els vehicles més contaminants

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (3 imatge/s)

El Ple ha aprovat, per 76 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP), 39 en contra (Cs, PPC i un diputat d'ERC) i 4 abstencions (CUP), la Llei de modificació de la Llei del canvi climàtic pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, que gravarà els vehicles d'acord amb les seves emissions de CO2 a l'atmosfera.

Durant la sessió el Ple també ha aprovat cinc mocions, sobre l'atur (PSC-Units), l'habitatge (Cs), la digitalització del teixit productiu (JxCat), la situació del sistema de salut (PSC-Units) i les polítiques de prevenció de les ludopaties (CatECP). En canvi, ha rebutjat les relatives als sacrificis dels catalans com a conseqüència de l'acció de govern (PPC) i a la banalització de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs). (Podeu accedir als textos i les votacions de les mocions en el document annex al final d'aquesta nota.)

Modificació de la Llei del canvi climàtic
Aquesta llei gravarà les emissions contaminants dels vehicles, i afectarà ja aquest any turismes, furgonetes i vehicles concebuts per al transport de mercaderies, que hauran de meritar l'impost el 31 de desembre. L'impost gravarà els vehicles d'acord amb les seves emissions a l'atmosfera i penalitzarà els que més contaminen. La base imposable de l'impost es mesurarà en grams de CO2 emesos per quilòmetre, segons el que consti a la fitxa tècnica del vehicle. Amb caràcter finalista, el cent per cent de la recaptació d'aquest tribut es destinarà a nodrir a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

La iniciativa, que s'ha tramitat pel procediment d'urgència extraordinària, ha arribat a aquest debat final amb divuit esmenes reservades de Cs i el PPC que la cambra ha rebutjat.

En el debat hi han intervingut Antonio Espinosa (Cs), Teresa Pallarès (JxCat), Josep Lluís Salvadó (ERC), Jordi Terrades (PSC-Units), David Cid (CatECP), Natàlia Sànchez (CUP) i Santi Rodríguez (PPC).