Notícies

El Parlament renova les instal·lacions audiovisuals per emetre en alta definició a partir del 10 de setembre

Dimarts, 3 de setembre de 2019. Palau del Parlament

El Parlament renova les instal·lacions audiovisuals per emetre en alta definició a partir del 10 de setembre

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (9 imatge/s)

El Parlament de Catalunya ha renovat aquest estiu tots els equips audiovisuals amb l'objectiu de produir, emetre i difondre el senyal institucional de televisió en alta definició (HD) de totes les sessions i de la resta d'actes públics que acull la institució, que serà un senyal de més qualitat i adaptat a les necessitats actuals de les cadenes de televisió. La intervenció també comportarà millores en les emissions en directe al web i a l'arxiu audiovisual de la cambra.

Després de la primera reunió ordinària de la Mesa de l'actual període de sessions, el president, Roger Torrent, els vicepresidents Josep Costa i Joan García, i els secretaris Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Laura Vílchez i Adriana Delgado, han visitat avui les noves instal·lacions en la recta final dels treballs que han de permetre estrenar les emissions en HD el 10 de setembre amb l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament, en la categoria d'or, a Carola Rackete, capitana del vaixell Sea Watch 3 i membre de l'ONG Sea Watch, i Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms.

Els equips que s'han renovat durant aquest estiu eren majoritàriament del 2002, any en què el Parlament va començar a produir el senyal institucional de televisió, amb una vocació de servei públic que es va consolidar amb la posada en marxa de Canal Parlament.

Així doncs, les sessions i els actes públics que es fan al Parlament estan a disposició, d'una banda, de tots els ciutadans, que els poden seguir tant en directe com en diferit per Canal Parlament, mitjançant el web institucional i les aplicacions mòbils, i, de l'altra, de tots els mitjans de comunicació, que també els poden fer servir en directe i en diferit Tot aquest material audiovisual és també a disposició dels diputats i les diputades i dels serveis dels grups parlamentaris, i també del personal de la cambra, que l'utilitza, entre altres tasques, per fer les transcripcions de les sessions.

Actualment la cambra catalana produeix anualment més de mil cinc-centes hores d'emissió en directe de sessions de plens, comissions i de la resta d'òrgans parlamentaris, així com també d'actes institucionals i rodes de premsa dels grups i subgrups parlamentaris.

Fins ara tota la producció audiovisuals es feia en definició estàndard (SD). La renovació tecnològica que s'implementa permetrà la producció en HD, la qual cosa posa al dia els equips audiovisuals de la cambra catalana amb una producció de més qualitat i adaptada a les necessitats actuals.

Els nous equips
Els treballs de renovació han consistit en l'adaptació a l'alta definició del saló de sessions, de les sales de comissions, dels respectius controls de realització, de l'equipament d'enregistrament de vídeo i àudio, i de la infraestructura de comunicacions i de transport de senyals. La instal·lació permet l'emissió simultània de fins a sis senyals de televisió.

En el cas del saló de sessions s'han substituït les sis càmeres robotitzades existents per càmeres en HD. Així mateix, s'ha aprofitat per a incorporar al sistema una càmera addicional. Les 28 càmeres de les sales de comissions, auditori i sala de rodes de premsa podien treballar tant en definició estàndard com en alta definició fruit d'una actualització duta a terme el 2010, per la qual cosa només ha estat necessari un canvi de configuració.

Sí que ha estat necessari substituir els set controls de realització existents (saló de sessions, sales de comissions, sala de rodes de premsa i auditori) per nous equips habilitats per a la producció en HD, que consten dels elements necessaris per a controlar les càmeres de les sales de manera remota i mesclar els senyals de vídeo i àudio. Aquests controls estan configurats de tal manera que qualsevol d'ells pot donar servei a qualsevol sala d'una manera senzilla, dotant el Parlament d'una major polivalència a l'hora d'afrontar les necessitats derivades de l'activitat de la cambra

Un altre dels elements afectats per aquesta renovació és el sistema d'enregistrament de vídeo i àudio, que permet passar a un model completament sense cinta. El nou sistema permet l'enregistrament simultani de fins a 26 senyals de televisió i fins a 12 senyals només d'àudio, de tal manera que es garanteix l'enregistrament de l'activitat de la cambra atenent a criteris de qualitat i de redundància.

A nivell de la infraestructura necessària per a facilitar les comunicacions entre els equips i per a transportar els senyals de vídeo i àudio s'ha dissenyat un sistema descentralitzat format per un total de 18 nodes de connexió repartits tant a l'interior com a l'exterior del Palau. Aquest sistema permet disposar de qualsevol senyal de vídeo o àudio a qualsevol espai passant per algun dels nodes existents. Com a conseqüència de les distàncies entre nodes i els amples de banda necessaris per a treballar amb senyals de vídeo i àudio s'han instal·lat més de 600 línies de fibra òptica entre els diversos nodes de comunicacions.

Per tal de supervisar el funcionament de la instal·lació, s'ha dotat l'Àrea de l'Audiovisual d'un control central equipat amb els sistemes de control i monitoratge adients. Des d'aquest control central es gestiona, entre d'altres, el tràfic i commutació de senyals a tot el Palau o l'enregistrament de vídeo i àudio.

Millores en l'emissió pel web
Aquest projecte de renovació -impulsat pels departaments Comunicació, d'Informàtica i Telecomunicacions, i d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat-- inclou millores significatives en les emissions en directe pel web del Parlament, les quals ja no estaran limitades a tres emissions simultànies, i també pel que fa a la descàrrega de vídeos; i ha comportat, a més, fer obra civil per adequar els espais afectats i fer possible la seva connectivitat.

Mitjançant concurs públic, la Mesa va adjudicar a l'empresa Telefónica Servicios Integrales, SAU, el subministrament i la instal·lació dels nous equips per poder emetre i difondre el senyal audiovisual en HD, i a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL l'obra civil per adequar els espais afectats.