Notícies

El Parlament ha aprovat vuit lleis des de l'inici de la legislatura i té ara en tràmit més de cinquanta iniciatives legislatives

Dijous, 1 d'agost de 2019. Palau del Parlament

Els diputats votant en l'últim ple d'aquest període de sessions

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha aprovat vuit lleis des de l'inici de la XII legislatura, cinc de les quals en el darrer període de sessions, que va començar el 15 de gener i va acabar ahir, 31 de juliol. A més, en l'acabament d'aquest tercer període de sessions, la cambra té en tràmit més de cinquanta iniciatives legislatives, entre projectes de llei, proposicions de llei i iniciatives legislatives populars.

De les vuit lleis aprovades fins ara, set han estat fruit de proposicions dels grups parlamentaris, i la darrera, de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, fruit d'un projecte de llei del Govern. Dins el tercer període de sessions, i a més d'aquesta llei, la cambra també ha aprovat la llei de modificació de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, la dels espais agraris, la de modificació de la Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i la de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

Les altres tres lleis aprovades des de l'inici de la legislatura són les de modificació de la Llei de la renda garantida, en el segon període de sessions, i les de modificació de la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern i de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic del 2014, en el primer període de sessions.

La XII legislatura va començar el 17 de gener de 2018, amb la sessió constitutiva del Parlament, però la cambra no va investir Quim Torra president de la Generalitat fins al 14 de maig. Les comissions legislatives es van constituir el 31 de maig, després que el Ple n'acordés la creació, dins la setmana següent a la investidura del president de la Generalitat, tal com estableix el reglament de la cambra.

Des de l'inici de la legislatura la cambra ha fet 36 plens, 14 dels quals aquest darrer període de sessions. L'últim, la setmana passada, va incloure el debat sobre propostes per a la Catalunya real, que s'afegeix als altres tres debats monogràfics que la cambra va fer el 2018, sobre els fets del 6 i el 7 de setembre de 2017, la infància, i la priorització de l'agenda social. El passat mes d'octubre el Ple va fer també el primer debat de política general de la legislatura.

El Parlament també ha validat 18 decrets llei (tots en sessió plenària, excepte dos que van ser validats per la Diputació Permanent l'agost del 2018). El Ple ha aprovat 51 resolucions i 115 mocions, i s'hi han llegit 9 declaracions institucionals, que són les signades per tots els grups. Des de l'inici de la legislatura fins ara també hi ha hagut cinc declaracions de la Junta de Portaveus i una del president.

La Mesa s'ha reunit 98 cops des de l'inici de la legislatura, i la Junta de Portaveus, 65.

Pel que fa a les comissions, hi ha hagut fins ara més de 320 sessions, i s'hi han aprovat més de 480 resolucions.

Iniciatives en tràmit
A la fi del tercer període de sessions, hi ha en tramitació 7 projectes de llei (un dels quals provinent d'un decret llei), 40 proposicions de llei i 8 proposicions d'iniciativa legislativa popular (ILP), comptant-hi tant les que ja tenen el suport requerit de 50.000 signatures (algunes provinents d'anteriors legislatures) com les que encara han d'aconseguir aquest nombre mínim de suports perquè pugui iniciar-se'n, si és el cas, la tramitació parlamentària pròpiament dita. Aquesta dotzena legislatura també hi ha en marxa una proposta de reforma del Reglament de la cambra que s'està tramitant en ponència conjunta.

El nou període de sessions, el quart, començarà el 16 d'agost, però l'activitat ordinària de tots els òrgans parlamentaris no es reprendrà fins al setembre. Les sessions plenàries previstes inicialment per a aquest proper període seran el 25-26 de setembre, el 9-10 i 23-24 d'octubre, el 13-14 i 27-28 novembre i l'11-12 i 18-19 de desembre.