Notícies

La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'informe sobre el Compte general de la Generalitat del 2017

Dimecres, 31 de juliol de 2019. Palau del Parlament

Jaume Amat lliurant l'informe al president

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (2 imatge/s)

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, acompanyat dels síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan Ignasi Puigdollers, ha lliurat aquest matí al president Roger Torrent l'informe sobre el Compte general de la Generalitat corresponent al 2017, perquè la cambra en comenci la tramitació parlamentària.

El Compte general inclou el compte de l'Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu, i els comptes anuals dels consorcis i de la resta d'entitats que depenen de la Generalitat.

Segons la fiscalització feta per la Sindicatura de Comptes, el resultat pressupostari consolidat de l'exercici del 2017 mostra unes despeses no financeres de 28.734 milions d'euros i uns ingressos no financers de 27.648 milions, amb un dèficit de 1.086 milions. L'endeutament financer consolidat de la Generalitat el 2017 va ser de 68.700 milions, un 4,8% més que al 2016.

El síndic major ha explicat després de l'audiència que "el deute" i la "despesa diferida" són encara "preocupants". De les diferents dades que aboca la fiscalització dels comptes de la Generalitat, Amat n'ha destacat que "s'ha acomplert l'objectiu d'estabilitat pressupostària" i que "s'ha fet un esforç molt important per congelar despeses". Tot i això, la regla de la despesa "no s'ha complert, ja que aquesta va créixer més que el PIB, a causa fonamentalment de l'increment del capítol 1 del pressupost". Preguntat pels efectes de l'aplicació de l'article 155 en els comptes del 2017, el síndic major ha avalat el càlcul del cost associat que ha fet la Intervenció General de la Generalitat, estimat en 500 milions d'euros.