Notícies

El Ple aprova una reforma parcial de la llei del Conca i tramitar dues proposicions de llei, sobre ports i sobre la fiscalitat dels préstecs hipotecaris

Diputats elegits als comicis del 28-A s'acomiaden del Parlament

Dijous, 9 de maig de 2019. Palau del Parlament

El Ple aprova reformar la Llei del Conca i tramitar dues proposicions de llei, sobre ports i sobre la fiscalitat dels préstecs hipotecaris

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (18 imatge/s)

El Ple ha aprovat aquest matí la modificació de la Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca), proposada pel PSC-Units, perquè els membres de l'ens que exhaureixin el mandat puguin continuar exercint el càrrec en funcions fins que els nous membres no prenguin possessió. Així mateix, ha donat via lliure perquè la cambra continuï tramitant la proposició de llei de JxCat i ERC sobre ports i la de CatECP sobre la fiscalitat aplicable als documents de préstecs hipotecaris.

En la sessió d'aquest matí, el president, Roger Torrent, ha desitjat "tota la sort en la nova etapa" als nou diputats que deixaran l'acta després d'haver estat elegits per al Congrés dels Diputats a les eleccions del 28 d'abril.

A petició dels grups parlamentaris, el president ha obert un torn d'intervencions de comiat, en què han pres la paraula la cap de l'oposició i presidenta del grup de Cs, Inés Arrimadas; la diputada de JxCat Laura Borràs, i el portaveu adjunt del grup d'ERC, Gerard Goméz del Moral, que també ha llegit un escrit d'Oriol Junqueras. A més d'aquests quatre diputats, han estat elegits parlamentaris al Congrés el vicepresident segon, José María Espejo-Saavedra, per Cs; el president del grup, Jordi Sànchez, i els diputats Jordi Turull i Josep Rull per JxCat, i Andrea Levy, pel PPC.

Abans d'aixecar la sessió aquesta tarda, el vicepresident segon, que presidia el Ple, també ha pres la paraula per acomiadar-se i desitjar "sort i encerts" a tots els diputats.

Membres del Conca en funcions
El Ple ha aprovat, amb els vots a favor de JxCat, ERC, el PSC-Units, CatECP i el PPC, els vots en contra de Cs i l'abstenció de la CUP i d'un diputat de JxCat, la Llei de modificació de la Llei del Conca, que estableix que els membres del Ple d'aquest ens amb el mandat exhaurit continuen exercint el càrrec en funcions fins que els nous membres no prenguin possessió, per evitar d'aquesta manera l'actual situació irregular que afecta el quòrum necessari per adoptar acords.

El text aprovat, amb algunes esmenes incorporades, estableix també un termini de deu dies des del cessament perquè el president de la Generalitat elevi una proposta de membres al Parlament, que és qui l'ha d'aprovar, i que cal vetllar perquè la composició de l'ens tingui presents criteris generacionals, territorials i d'igualtat de gènere, punt que ha comptat amb els vots favorables de tots els grups menys del PPC.

Aquesta iniciativa s'ha tramitat pel procediment de lectura única, després que el Ple així ho aprovés ahir, de manera que s'ha pogut debatre i aprovar en una única sessió.

En el debat final de la iniciativa i de les esmenes presentades pels grups hi han intervingut Rafel Bruguera (PSC-Units), Jenn Díaz (ERC), Francesc Ten (JxCat), Héctor Amelló (Cs), Concepción Abellán (CatECP), Natàlia Sànchez (CUP) i Alejandro Fernández (PPC). Els membres del Conca Carles Duarte, que n'és el president, i Mercè Gisbert han seguit el debat des de la llotja de convidats.

Ports i crèdits hipotecaris
D'altra banda, el Ple ha donat via lliure perquè la cambra continuï tramitant la proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, de JxCat i ERC, i la de modificació de la Llei 21/2001, de mesures fiscals i administratives, de CatECP, ja que totes dues iniciatives han superat el debat de totalitat sense que cap grup no hi hagi presentat cap esmena de retorn. Aquestes proposicions continuaran ara la tramitació parlamentària en comissió i ponència abans que tornin al Ple perquè en faci els respectius debats i votacions finals.

La iniciativa de CatECP proposa modificar l'article 7 de la Llei 21/2001, de mesures fiscals i administratives, perquè l'impost sobre actes jurídics documentats, aplicable als documents notarials que formalitzen l'atorgament de préstecs hipotecaris, i que ara han de pagar els bancs, s'apugi fins al 2%. En l'exposició de motius, el grup argumenta que l'augment d'aquest impost generaria un increment en la recaptació de la Generalitat del 20% respecte al 2016.

La de JxCat i ERC té per objecte regular el sistema portuari i el transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, sens perjudici de la regulació específica dels ports de Barcelona i Tarragona, tots dos d'interès general. Així, modifica la legislació actual per, d'una banda, articular un sistema portuari configurat per totes les infraestructures situades a Catalunya que s'adapti a les noves realitats i posi les infraestructures portuàries al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país, i, de l'altra, establir una nova organització administrativa portuària. Entre altres objectius, també estableix un règim jurídic contractual adequat, promou activitats nàutiques, vetlla per la sostenibilitat ambiental i estableix un règim tributari del sistema portuari que en garanteix la viabilitat.

La cambra ha debatut la iniciativa de CatECP conjuntament amb una del PPC, de mesures fiscals amb relació a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que la cambra, però, ha rebutjat, ja que ha aprovat les esmenes de retorn que hi han presentat JxCat i ERC i el PSC-Units, amb els 87 vots a favor d'aquests grups, de CatECP i de la CUP i 40 en contra de Cs i el PPC.

En el debat d'aquestes dues iniciatives hi han intervingut David Cid (CatECP) i Santi Rodríguez (PPC), que han presentat les proposicions dels seus grups, i José María Cano (Cs), Teresa Pallarès (JxCat), Josep Lluís Salvadó (ERC), Alícia Romero (PSC-Units) i Maria Sirvent (CUP).

La proposició de llei sobre ports l'han presentat Ferran Roquer (JxCat) i Marc Sanglas (ERC), i també han intervingut en el debat Marina Bravo (Cs), Jordi Terrades (PSC-Units), Lucas Silvano Ferro (CatECP), Natàlia Sànchez (CUP) i Santi Rodríguez (PPC).

Mocions
La cambra també ha aprovat aquest matí, totalment o parcialment, les tres darreres mocions de l'ordre del dia, sobre el transport sanitari i els serveis d'emergències (CUP), l'europeisme (Cs) i la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya (ERC).