Notícies

El Ple farà el debat de validació del decret llei que permet l'endeutament del Govern en pròrroga pressupostària i el debat final de la proposició de llei que suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès

Dimarts, 5 de febrer de 2019. Palau del Parlament

El Ple farà el debat de validació del decret llei que permet l'endeutament del Govern en pròrroga pressupostària i el debat final de la proposició de llei que suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà aquesta setmana el debat per validar el Decret llei 1/2019, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, i el debat final de la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Així mateix, farà els debats de totalitat del Projecte de llei d'ordenació del litoral i de dues proposicions de llei, una de Cs i l'altra d'ERC, perquè s'harmonitzi en una sola llei tota la legislació relativa als tributs cedits per l'Estat espanyol. El ple, que començarà dimecres a les deu amb la sessió de control al Govern i s'allargarà fins dijous a la tarda, també substanciarà nou interpel·lacions i debatrà i votarà sis mocions.

El ple començarà, com és habitual, amb la sessió de control als consellers primer i al president de la Generalitat, Quim Torra, després. Torra respondrà les preguntes dels caps de fila dels grups i subgrups parlamentaris sobre la situació política actual, mentre que els consellers respondran les preguntes dels grups i subgrups sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència; els projectes lingüístics dels centres educatius; els serveis de seguretat dels alts càrrecs de la Generalitat (Cs); el protocol de violències sexuals als espais d'oci; la commemoració dels desè aniversari de la mort de l'occitanista Robert Lafont (JxCat); els centres especials de treball; les explicacions a l'exterior amb relació al judici a l'independentisme (ERC); el futur del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (PSC-Units); l'estratègia del Govern en matèria d'habitatge (CatECP), i l'actuació dels Mossos d'Esquadra en els procediments de desnonament (CUP).

Consell Comarcal del Barcelonès
Un cop acabada la sessió de control, el Ple farà el debat final de la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, que arriba a aquest debat amb 14 esmenes reservades a l'articulat, 3 de Cs, 1 de CatECP, 5 del PPC, 4 de la CUP i 1 de transaccional entre Cs, CatECP, el PPC i la CUP.

Anna Erra (JxCat), com a diputada relatora de la ponència, presentarà la proposta, que suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que el constitueixen. El text estableix la creació d'una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, dels municipis i del consell comarcal i amb la participació de representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i altres administracions supramunicipals, que haurà d'elaborar una proposta de distribució de les competències, les activitats i els serveis exercits pel consell i que s'atorgaran posteriorment per decret. La proposició estableix també la continuïtat dels serveis mentre no es produeixin els traspassos efectius de competències i se'n garanteixi el finançament.

La proposició, que s'ha tramitat pel procediment d'urgència, partia de tres propostes, de JxCat i ERC, de Cs i del PSC-Units, que finalment s'han tramitat conjuntament en ponència, i respon a una moció que el mateix consell va aprovar el març del 2017 i que instava a la seva pròpia supressió.

Decret llei
A continuació, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, presentarà el decret llei que permet a la Generalitat i a les entitats financeres del sector públic formalitzar operacions d'endeutament mentre no s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2019.

El decret també autoritza l'executiu a prestar avals i garanties i preveu la convocatòria excepcional d'ofertes d'ocupació pública per cobrir vacants ja pressupostades. A més, manté el tipus reduït del 0,1% en l'impost aplicable a l'adquisició d'habitatges protegits no considerats de protecció oficial, que un decret del novembre del 2018 va deixar sense efecte juntament amb la resta de tipus reduïts de l'impost aplicable a les escriptures de préstecs hipotecaris.

Ordenació del litoral
Dimecres a la tarda la sessió es reprendrà amb el debat de totalitat del Projecte de llei d'ordenació del litoral, que arriba al Ple sense esmenes de retorn. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, presentarà el projecte, que desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'ordenació del litoral amb un model de gestió integrada de l'espai costaner.

El projecte situa la Generalitat com a administració de referència i cedeix més protagonisme als ajuntaments. Així, preveu crear dues noves eines d'ordenació i gestió de la costa: el Pla d'ordenació del litoral, que entre altres qüestions definirà l'estat de preservació del litoral i fixarà el nombre i el tipus d'instal·lacions que pot acollir cada tram de platja, i els plans d'usos del litoral i les platges, que posa en mans dels ajuntaments l'ordenació de les instal·lacions desmuntables, els serveis de vigilància i salvament i els accessos que tindrà cada tram de platja. El text estableix també la creació d'un cànon que hauran de pagar, entre d'altres, els restaurants, la recaptació del qual es destinarà a actuacions de millora de la costa i d'ordenació del litoral.

Tributs cedits
També dimecres a la tarda la cambra farà el debat conjunt de dues proposicions de llei, una de Cs i l'altra d'ERC, per refondre en una sola llei totes les disposicions legals relatives als tributs cedits per l'Estat.

Totes dues proposicions, que arriben al Ple sense esmenes de retorn, destaquen la necessitat que s'unifiqui la normativa relativa als tributs cedits per l'Estat per posar fi a la dispersió i millorar la seguretat jurídica del ciutadà i autoritzen el Govern perquè en el termini de nou mesos refongui en un text únic la normativa reguladora d'aquests tributs.

Interpel·lacions i mocions
Així mateix, entre dimecres a la tarda i dijous al matí el Ple substanciarà nou interpel·lacions, sobre: la situació de la gent gran; les polítiques del coneixement (PSC-Units); el turisme; els «papers de Salamanca» (JxCat); les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials (CatECP); les garanties jurídiques dels processos judicials (ERC); les polítiques de joventut; les negociacions ocultes entre els presidents de la Generalitat i del Govern de l'Estat (Cs), i la política pressupostària (PPC).

A l'últim, la cambra dijous debatrà i votarà sis mocions, sobre: l'estat de l'educació pública (PSC-Units); la política universitària i de recerca (CatECP); les actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones (JxCat); el procés separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans; la seguretat ciutadana (Cs), i el balanç del primer any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l'Estat (CUP).

La del PSC-Units, entre altres punts, reclama al Govern que apliqui de forma efectiva el decret d'escola inclusiva i hi destini una partida pressupostària específica suficient, que torni a finançar un terç del cost de les places de les escoles bressol municipals, que presenti un pla contra la segregació escolar i un nou decret d'admissió que suprimeixi la puntuació addicional en cas d'empat per a familiars d'exalumnes i que recuperi la sisena hora a la primària i el servei de menjador escolar a tots els instituts.

La de CatECP insta l'executiu, entre altres punts, a reduir el 30% les taxes i els preus universitaris, a recuperar als pressupostos d'enguany el nivell de finançament de les universitats públiques del 2011, a aprovar un nou pla d'inversions universitàries, a equiparar les famílies monoparentals amb les nombroses en matèria de beques i preus i a elaborar un pla per estabilitzar el personal investigador i el d'administració i serveis i un altre per al finançament de la recerca universitària.

La de JxCat expressa el rebuig als posicionaments polítics i als acords amb formacions polítiques que propugnin suprimir o reduir les mesures de protecció de la dona davant la violència masclista, defensa els moviments feministes "davant l'auge de l'extrema dreta i el creixement de moviments fonamentalistes" i insta el Govern a construir una agenda 2030 feminista i a desmentir qualsevol dada falsa sobre violència masclista que estigmatitzi les dones.

La primera de Cs, entre altres aspectes, considera "necessari" que els partits independentistes defensin els seus postulats dins l'ordenament jurídic i amb acatament de les lleis i les sentències i que promoguin aquesta "actitud democràtica" entre la ciutadania, censura "els intents del Govern d'aconseguir la impunitat dels polítics processats" i denuncia que el "denominat 'procés'" té continuïtat en el Govern actual, "que fomenta constantment la revolta de part de la societat catalana".

La segona de Cs reclama mesures per combatre les activitats incíviques de màfies organitzades, les ocupacions il·legals d'habitatges públics, el 'top manta' i la venda ambulant de begudes alcohòliques i demana un pla contra les connexions il·legals d'immobles a la xarxa elèctrica, que la Junta de Seguretat de Catalunya sigui convocada regularment, més coordinació entre els cossos policials i una distribució territorial dels Mossos d'Esquadra que garanteixi un temps d'actuació homogeni.

A l'últim, la de la CUP insta l'executiu, entre altres qüestions, a "aturar tot diàleg polític amb l'Estat espanyol que no tingui com a condició prèvia el reconeixement del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió, l'alliberament dels presos i preses i el lliure retorn d'exiliats i exiliades, i el ple exercici dels drets socials, civils i polítics", a "avançar unilateralment en l'exercici de l'autodeterminació, desenvolupant sobiranies en tots els àmbits de les polítiques públiques" i a "no generar desmobilització social".