Notícies

El Ple validarà aquesta setmana un decret llei, farà els debats de totalitat de dos projectes i dues proposicions de llei i debatrà un informe del Síndic de Greuges sobre la reacció penal a l'1-O

Dimarts, 6 de novembre de 2018. Palau del Parlament

El Ple d'aquesta setmana validarà un decret llei, farà el debat de totalitat de dos projectes i dues proposicions de llei i debatrà un informe del Síndic de Greuges sobre la reacció penal a l'1 d'octubre

Parlament de Catalunya. 2018

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà en la sessió que comença dimecres, 7 de novembre, i que s'allargarà fins divendres al migdia el debat per validar el Decret llei 5/2018, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic; els debats de totalitat de dos projectes de llei, de creació de l'Agència de Salut Pública i de contractes de serveis a les persones, i el debat de totalitat conjunt de dues proposicions de llei sobre la lluita contra la corrupció i de protecció dels alertadors, una presentada per JxCat, ERC, el PSC-Units, CatECP i la CUP, i l'altra, per Cs.

En aquesta sessió la cambra també debatrà l'informe del Síndic de Greuges "La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1-O i l'aplicació del 155 CE"; debatrà i votarà una proposta de Cs per crear una comissió d'estudi sobre les polítiques per millorar la qualitat de vida de la gent gran, substanciarà vuit interpel·lacions als consellers i debatrà i votarà nou mocions.

Sessió de control dimecres a les 10 h
El ple començarà a les deu del matí amb la sessió de control al Govern, amb les preguntes als consellers primer i al president de la Generalitat després.

El president de la Generalitat, Quim Torra, respondrà les preguntes dels grups sobre la situació política, i els consellers, les relatives a l'acció exterior, l'ús de les llengües a l'escola (Cs), el model d'escola catalana, l'estratègia d'acció exterior (JxCat), el contracte programa de Treball, Afers Socials i Família, el Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (ERC), la política esportiva, la política sanitària (PSC-Units), les acusacions contra líders sobiranistes en la causa que jutja el Tribunal Suprem (CatECP), i les polítiques d'ensenyament (PPC).

Informe del Síndic de Greuges
Un cop acabada la sessió de control, el ple continuarà amb la presentació per part del síndic de greuges, Rafael Ribó, de l'informe monogràfic sobre la reacció penal a l'1-O i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, que recomana, entre altres coses, diàleg polític i social i que es deixi de "criminalitzar la llibertat d'expressió i la discrepància política". L'informe, sobre el qual es posicionaran els grups en el debat, denuncia "l'ús abusiu i desproporcionat" de la presó provisional, que considera una "vulneració flagrant" de drets fonamentals.

Decret llei
El ple es reprendrà dimecres a la tarda amb el debat per validar el Decret llei 5/2018, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, presentarà el text, que fa efectiu un increment de sou de l'1,5 per cent al personal de la Generalitat amb efectes des de l'1 de gener; d'un 0,25 per cent addicional, amb efectes des de l'1 de juliol, i d'un 0,2 per cent addicional més acordat amb els sindicats majoritaris de la funció pública. El decret també preveu que el personal de la Generalitat tingui reconegut el cent per cent del sou des del primer dia en cas d'incapacitat temporal.

Contractes de serveis a les persones
El Ple també farà el debat de totalitat del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, que presentarà el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i que arriba a aquest primer debat sense esmenes de retorn.

El projecte té per finalitat establir un règim específic de contractació pública per als serveis d'atenció a les persones, com ara serveis socials, comunitaris o sanitaris, aplicable a tots els poders adjudicadors de Catalunya i que prioritzi criteris de qualitat per sobre de puntuacions econòmiques a l'hora d'escollir les entitats i empreses que hauran de prestar aquest tipus de serveis. El text estableix que l'adjudicació d'aquests serveis haurà de complir els principis de qualitat, continuïtat, accessibilitat, assequibilitat, disponibilitat i exhaustivitat, i entre altres aspectes també prohibeix seleccionar l'empresa per subhasta o amb el preu com a únic criteri de valoració i reforça la figura del responsable del contracte.

Agència de Salut Pública
La sessió continuarà amb el debat de totalitat del Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que arriba també al Ple sense esmenes de retorn. Novament el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, serà l'encarregat de presentar-lo.

Amb aquest projecte el Govern vol restituir l'Agència Catalana de Salut Pública, que l'any 2014 va perdre la personalitat jurídica i va restar adscrita al Departament de Salut. El projecte crea de nou l'agència com a organisme autònom administratiu amb funcions executives i de gestió dels serveis de salut pública. Entre altres funcions, haurà d'executar les actuacions polítiques de salut pública de manera coordinada amb altres departaments, fomentar la cooperació amb altres organitzacions que actuen en aquest àmbit, coordinar les actuacions que fan els centres sanitaris de la xarxa assistencial, prestar els serveis mínims de salut pública de competència local i comarcal i fomentar la competència dels professionals i la recerca en salut.

Interpel·lacions
El ple es reprendrà dijous amb les interpel·lacions als consellers, la majoria de les quals es faran al matí. Els consellers hauran de respondre les interpel·lacions dels grups sobre la política fiscal (PSC-Units), les conseqüències de les normes imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques (CUP), el Pacte nacional per a la societat digital (JxCat), les condicions laborals dels treballadors del sector turístic (CatECP), la desprotecció social, el tracte dispensat als interns dels centres penitenciaris (Cs), el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules sòl i la venda d'armes (ERC).

Qualitat de vida de la gent gran
La sessió continuarà amb el debat de la proposta de resolució de Cs per crear una comissió d'estudi per millorar la qualitat de vida de la gent gran, amb l'objectiu d'estudiar mesures i polítiques per abordar els problemes d'aquestes persones, analitzar el tractament que reben en altres comunitats i donar veu al sector. La proposta arriba al Ple sense esmenes.

Protecció dels denunciants de corrupció
El ple es reprendrà divendres al matí amb el debat de totalitat conjunt de les propostes de resolució de Cs, d'una banda, i de JxCat, ERC, el PSC-Units, CatECP i la CUP, de l'altra, sobre la protecció dels denunciants de corrupció. Totes dues iniciatives arriben al Ple sense esmenes de retorn.

Aquestes proposicions, tot i que difereixen en alguns aspectes, busquen posar fi a les irregularitats i a la corrupció i garantir els drets i la seguretat, personal i laboral, de les persones denunciants.

La proposta de Cs, que es tramita pel procediment d'urgència, se circumscriu a l'àmbit de l'Administració pública, pretén fomentar les denúncies contra la corrupció, proposa que es promoguin programes de detecció i persecució d'aquests casos i estableix els drets dels denunciants, els procediments per a les denúncies i les obligacions de les entitats que les rebin. A més, proposa que l'Oficina Antifrau informi periòdicament el Parlament de les denúncies que rep.

La de JxCat, ERC, el PSC-Units, CatECP i la CUP, elaborada pel projecte Xnet, grup ciutadà que treballa en la renovació democràtica en l'era digital, proposa consolidar els sistemes de control i de denúncia d'irregularitats, tant en el sector públic com en el privat, inclou els partits polítics, els sindicats i organitzacions empresarials, proposa que els alertadors rebin protecció policial i detalla els seus drets i els canals de denúncia. Així mateix, la proposta estableix sancions per l'incompliment dels supòsits que afecten la protecció dels denunciants.

Mocions
Entre dijous a la tarda i divendres al matí el Ple debatrà i votarà nou mocions, sobre les polítiques de seguretat relatives al dret de la propietat privada (PPC), les infraestructures que són competència de la Generalitat (PSC-Units), les infraestructures i el transport públic (CatECP), la igualtat d'oportunitats en el temps educatiu (PSC-Units), l'acció exterior i la transparència (Cs), l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (ERC), els plans exteriors d'emergència de les centrals nuclears (ERC), la seguretat viària (JxCat) i la garantia de l'exercici dels drets fonamentals a l'espai públic (Cs).

La del PPC constata la "urgent i necessària actuació" de les administracions públiques contra les ocupacions il·legals d'habitatges, i demana mesures per respondre al problema social que representen, entre d'altres més seguretat per als petits arrendadors i més control de les màfies.

La del PSC-Units sobre infraestructures reclama al Govern que presenti abans d'acabar l'any un pla d'inversió en infraestructures de transport i que prioritzi, entre altres actuacions, les línies 9 i 10 del metro i les relacionades amb el Corredor Mediterrani. També demana més pes per a les inversions en infraestructures en els pressupostos.

La de CatECP insta el Govern a desplegar definitivament la Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya i les seves mesures fiscals, a implementar l'1 de gener l'impost sobre vehicles contaminants, a posar en pràctica la T-Mobilitat el 2019 i a congelar les tarifes de l'Autoritat del Transport Metropolità.

La segona del PSC-Units recull mesures per millorar el lleure educatiu fora de l'àmbit lectiu, a garantir-hi la igualtat d'accés, a incrementar els ajuts i les beques en aquest àmbit i a millorar les condicions laborals dels professionals que hi treballen. Així mateix, reclama millores en el servei escolar de menjador i que es recuperi a tots els instituts abans del curs que ve.
La primera de Cs reclama al Govern, entre altres punts, que no autoritzi l'ús de recursos d'acció exterior per a "promocionar el separatisme i la propaganda contra Espanya", que dissolgui les ambaixades a l'exterior i el Diplocat i que faci cessar "immediatament" els càrrecs institucionals que tinguin la condició d'investigats o fugits de la justícia.

La primera d'ERC vol que el Parlament es comprometi amb els objectius i les fites de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i que creï un grup de treball sobre aquesta qüestió, i també que el Govern elabori el document base d'un acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya i que impulsi una aliança d'actors publicoprivats que el subscriguin.

La segona d'ERC demana que el Govern espanyol aprovi un nou pla d'emergència nuclear exterior a les centrals d'Ascó i Vandellòs i que en traslladi la direcció i la gestió al Departament d'Interior, i també que retiri el recurs d'inconstitucionalitat contra l'impost sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics. A l'últim, proposa la creació d'una comissió d'estudi sobre els plans d'emergència.
La de JxCat insta el Govern a definir l'estratègia de seguretat viària per a la dècada 2021-2030 i a elaborar un nou pla de seguretat viària 2020-2022. Entre altres aspectes, proposa que s'apliquin mesures de minimització de la sinistralitat i que s'impulsin projectes d'innovació i recerca tecnològica per millorar la seguretat en la mobilitat.

A l'últim, la segona de de Cs insta el Govern, entre altres punts, a garantir la neutralitat de l'Administració en les relacions amb els ciutadans, a les seves instal·lacions i a l'espai públic; a concertar amb l'Ajuntament de Barcelona l'ús de la plaça de Sant Jaume, i a suprimir l'Oficina de Drets Civils i Polítics. També defensa la lleialtat institucional mútua amb el Govern espanyol i la col·laboració amb lleialtat i eficàcia amb jutges i tribunals.