Notícies

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública lliura la memòria del 2017 al Parlament

Dijous, 26 de juliol de 2018. Palau del Parlament

La presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública lliurant la memòria al president

Parlament de Catalunya. 2018

Vegeu la galeria d'imatges (2 imatge/s)

El president, Roger Torrent, ha rebut avui de mans de la presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), Elisabeth Samarra, la memòria anual d'aquest òrgan, que el 2017 va rebre prop de 500 reclamacions noves i en va resoldre 629.

La GAIP és l'òrgan de garantia creat per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per atendre les reclamacions que qualsevol persona pot plantejar si considera que les administracions catalanes o els seus sectors públics no han atès adequadament la seva sol·licitud d'informació pública.

Des que es va constituir, el juliol del 2015, la comissió ha rebut 1.330 reclamacions: 44 el 2015; 561 el 2016; 496 el 2017, i 273 fins al 25 de juliol d'enguany. D'aquestes 1.330 reclamacions, ja n'ha resolt 1.094.

Segons que recull la memòria del 2017, el 78 per cent de les reclamacions adreçades a la comissió van servir per finalment accedir -en la majoria de casos totalment i en menor grau parcialment- a la informació que les administracions prèviament no havien facilitat.

L'àmbit que l'any passat va ser objecte de més reclamacions a la GAIP és el de la contractació (20 per cent), i el tipus d'administració, els ajuntaments (75 per cent), seguits de la Generalitat (14 per cent). El canal més emprat per formalitzar-les va ser l'electrònic (52 per cent).

Pel que fa a la tipologia dels reclamants, prevalen els particulars (40 per cent), seguits dels electes, majoritàriament locals (33 per cent), les entitats i fundacions (10 per cent), els sindicats (8,5 per cent), les empreses (3,6 per cent), els periodistes (3,6 per cent), els ajuntaments (0,9 per cent) i els gremis i col·legis professionals (0,2 per cent).