Notícies

La Diputació Permanent elegirà dimecres la vicepresidència primera i la secretaria segona i farà el debat per validar un decret llei sobre prestacions d'incapacitat temporal

Dilluns, 13 de novembre de 2017. Palau del Parlament

Imatge de la reunió dels representants dels grups parlamentaris a la Diputació Permanent aquest matí

Parlament de Catalunya. 2017

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Diputació Permanent es reunirà dimecres, 15 de novembre, a les onze del matí per elegir els càrrecs vacants de la Mesa d'aquest òrgan -la vicepresidència primera i la secretaria segona- i debatre un decret llei sobre la prestació d'incapacitat temporal del personal de l'Administració de justícia, segons que han acordat aquest matí els representants dels grups parlamentaris.

La Mesa de la Diputació Permanent és integrada per un president, el del Parlament, i per dos vicepresidents i dos secretaris que s'elegeixen pel mateix sistema que els membres la Mesa de la cambra, és a dir, per mitjà de paperetes que els diputats dipositen en una urna.

Així, els membres de la Diputació Permanent hauran d'escriure els noms dels diputats que elegeixin per als càrrecs de vicepresident primer i secretari segon en unes paperetes i dipositar-les a les urnes corresponents. En tots dos casos, serà elegit el diputat que obtingui més vots. En cas d'empat, s'hauria de repetir la votació, i si l'empat persistís després de quatre votacions es consideraria elegit el candidat del grup amb més diputats.

Validació del decret llei
A continuació, la Diputació Permanent debatrà i votarà la validació o derogació del Decret llei 6/2017, del 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia.

El text amplia els supòsits en què aquest personal podrà percebre fins al 100 per cent de les retribucions que percebia el mes anterior al que es va produir la incapacitat. Entre d'altres, s'incorporen els supòsits de tractament de reproducció assistida, període de lactància, malalties que han estat causa de discapacitat de fins al 33 per cent, exploracions diagnòstiques invasives i interrupció voluntària de l'embaràs el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.

D'acord amb el Reglament, el Parlament ha de votar la validació d'un decret llei en el termini de trenta dies a partir que hagi estat promulgat.

La Diputació Permanent vetlla pels poders del Parlament els períodes entre legislatures. La presideix sempre el president o presidenta de la cambra, en aquest cas Carme Forcadell, i la integren vint-i-tres diputats, tot i que actualment la componen només vint-i-dos (en podeu consultar la composició a l'enllaç adjunt).