Notícies

El Ple valida el decret perquè es puguin fer eleccions a les cambres de comerç i aprova mocions sobre les escoles de qualitat, la segregació escolar, la qualitat de l'aire, l'Agència Tributària, les plagues als conreus i les residències de gent gran

Dijous, 13 de juliol de 2017. Palau del Parlament

El Ple ha validat el decret per unanimitat

Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2017

Vegeu la galeria d'imatges (4 imatge/s)

El Ple ha validat aquest migdia per unanimitat el Decret llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d'eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern.

El conseller Santi Vila, que ha fet la primera intervenció davant el Ple com a titular del Departament d'Empresa i Coneixement, ha presentat el decret, que adapta la legislació sobre els processos electorals de les cambres catalanes perquè puguin iniciar-se a partir del 2 d'octubre, tal com ha definit l'Estat. Els canvis afecten la composició dels plens d'aquests organismes, el mètode per elaborar els censos electorals i la limitació de mandats dels presidents.

El decret estableix que els plens han de tenir entre deu i seixanta vocals, dels quals almenys dos terços s'han d'elegir per sufragi directe entre els representants dels diversos sectors econòmics, el 10 per cent corresponen a propostes de les organitzacions empresarials més representatives i la resta, a les de les empreses amb més aportació voluntària a la cambra.

El text també redueix de tres a dos el màxim de mandats consecutius dels presidents de les cambres, però permet que els que ja n'havien complert dos en el moment de l'entrada en vigor del decret puguin optar encara a un tercer.

Durant la sessió d'aquest matí, la cambra, després que ahir substanciés la primera, ha fet les cinc interpel·lacions al Govern restants de l'orde del dia i ha començat a debatre i votar les primeres mocions. Les interpel·lacions són sobre els abusos sexuals i la salut (CSQP), la política fiscal i la protecció de dades (Cs), l'acció del Govern de l'onzena legislatura (Cs), l'habitatge (PSC), l'acció exterior (PPC) i la islamofòbia (CUP).

Mocions
D'altra banda, el Ple ha aprovat avui sis mocions, sobre una escola de qualitat i la igualtat d'oportunitats (Cs), la segregació escolar (CUP), la qualitat de l'aire (PSC), l'Agència Tributària de Catalunya (PSC), el control de plagues als conreus (PPC) i les residències de gent gran (CSQP).