Notícies

El Ple aprova els primers pressupostos d'aquesta legislatura, que inclouen el referèndum

Dimecres, 22 de març de 2017. Palau del Parlament

El Ple durant la votació de l'esmena de la CUP, en què no han participat ni Cs, ni el PSC ni el PPC

Parlament de Catalunya (Miquel González de la Fuente). 2017

Vegeu la galeria d'imatges (28 imatge/s)

El Ple ha aprovat aquest matí la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017, que preveu partides per dur a terme un procés referendari sobre el futur polític de Catalunya. La cambra ha aprovat la majoria de punts dels pressupostos, els primers del Govern de Carles Puigdemont, per 64 vots a favor (JxSí i 2 diputats de la CUP), 62 en contra (Cs, PSC, PPC i CSQP) i 7 abstencions (la resta de diputats de la CUP).

La llei incorpora dues esmenes aprovades, una de la CUP i una altra de CSQP, sobre la disposició addicional trenta-unena, relativa a mesures en matèria d'organització i gestió del procés referendari.

La de la CUP, que suprimeix la part final de la disposició, ha estat aprovada per 72 vots a favor (JxSí, CUP i 1 de CSQP) i 9 en contra (CSQP). Els grups de Cs, el PSC i el PPC no han participat a la votació. El text aprovat diu: "El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d'habilitar les partides per garantir els recursos necessaris en matèria d'organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya."

La de CSQP, de modificació de la disposició, ha estat aprovada per 71 a favor (JxSí i CSQP) i 13 en contra (CUP, 1 de JxSí i 3 de Cs). La resta de diputats de Cs, els del PSC i els del PPC tampoc han participat a la votació. El text aprovat diu: "El Govern, dins de les possibilitats pressupostàries, ha de garantir la dotació econòmica suficient per fer front a les necessitats i els requeriments que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat en l'apartat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, amb les condicions establertes en el Dictamen 2/2017, del 2 de març, del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya".

D'altra banda, el Ple ha rebutjat les esmenes de Cs, el PSC i PPC que demanaven la supressió d'aquesta disposició, per 52 vots a favor (Cs, PSC i PPC) i 81 en contra (JxSí, CSQP i CUP).
En total la cambra ha fet més d'un centenar de votacions. En primer lloc, ha votat les més de mil cent esmenes reservades pels grups, primer les de l'estat de despeses i després les del text articulat. A continuació, ha votat les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i les transaccionals, i, en darrer lloc, el dictamen del projecte de llei.

La majoria de les més de mil esmenes que els grups mantenien vives han estat rebutjades. Pel que fa al text del dictamen, la majoria de punts han estat aprovats per 64 vots a favor (JxSí i 2 diputats de la CUP), 62 en contra (Cs, PSC, PPC i CSQP) i 7 abstencions (la resta de diputats de la CUP), excepte algunes disposicions addicionals. Una part d'aquestes disposicions han estat aprovades per 63 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i 1 diputat de la CUP), 62 en contra (JxSí) i 8 abstencions (CUP), mentre que una altra part han estat rebutjades per 46 vots a favor (PSC, CSQP, PPC i la CUP) i 87 en contra (JxSí i Cs).

Abans del debat, el vicepresident primer, Lluís Maria Corominas, ha llegit una nota signada pel secretari general i el lletrat major en què consideren que la disposició addicional trenta-unena i l'esmena de la CUP està afectada per la declaració de nul·litat que estableix l'apartat primer de la Interlocutòria 24/2017, del 14 de febrer, del Tribunal Constitucional. A continuació, la presidenta, Carme Forcadell, ha suspès la sessió, i a la represa han intervingut tots els grups.

Els primers pressupostos de la legislatura
Els comptes els va lliurar al Parlament el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, el 29 de novembre, i el 20 de desembre van superar el debat de totalitat, ja que la cambra va rebutjar les esmenes de retorn que hi havien presentat Cs, el PSC, CSQP i el PPC, per 64 vots en contra (JxSí i 2 diputats de la CUP), 62 a favor (Cs, el PSC, CSQP i el PPC) i 8 abstencions (la resta de diputats de la CUP).

Abans de l'últim debat al Ple, el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar per unanimitat, a sol·licitud de Cs, el PSC i el PPC, que la disposició addicional trenta-unena era contrària a la Constitució i l'Estatut, però que les partides pressupostàries sobre processos electorals, consultes populars, processos de participació ciutadana i fons de contingència troben empara a l'Estatut i no són contràries a la Constitució.

Aquests són els primers pressupostos aprovats del Govern de Puigdemont, però el segon que ha presentat l'executiu aquesta legislatura, ja que el 8 de juny el Ple va rebutjar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2016 en aprovar les esmenes a la totalitat que hi havien presentat Cs, el PSC, CSQP, el PPC i la CUP, amb 72 vots d'aquests grups i 62 en contra de JxSí. Era la primera vegada que la cambra rebutjava uns pressupostos del Govern. En aquell ple, el president de la Generalitat va anunciar que se sotmetria a una qüestió de confiança, que va superar el 29 de setembre.

Llei d'acompanyament
A la tarda, el Ple ha aprovat la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, coneguda com a "llei d'acompanyament dels pressupostos". La cambra ha aprovat la major part del dictamen per 65 vots a favor (JxSí, 2 diputats de la CUP i 1 de CSQP), 60 en contra (Cs, PSC, CSQP i PPC) i 7 abstencions (de la resta de diputats de la CUP). Alguns articles han estat aprovats amb resultats diferents, i un, el 186, ha estat rebutjat.

La majoria de les esmenes que els grups mantenien vives han estat rebutjades, tret de quatre, dues de JxSí i dues de CSQP, a més de quatre de transaccionals i dues de tècniques que també han estat aprovades.

Entre altres aspectes, aquesta llei crea els impostos sobre el risc mediambiental de la producció, la manipulació, el transport, la custòdia i l'emissió d'elements radiotòxics; sobre begudes ensucrades envasades; sobre grans establiments comercials, i sobre les estades en establiments turístics. Una de les esmenes transaccionals aprovades n'incorpora també un sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

En el debat hi han intervingut Maria Senserrich (JxSí), Antonio Espinosa (Cs), Rafel Bruguera (PSC), Joan Coscubiela (CSQP), Santi Rodríguez (PPC) i Benet Salellas (CUP).

Sessió de control
Els pressupostos per al 2017 i el referèndum també han estat temes destacats a la sessió de control d'aquest matí.

El president de la Generalitat ha respost les preguntes que li han formulat Mireia Boya (CUP), sobre el dret d'accés a l'aigua i la gestió d'aquest recurs; Xavier García Albiol (PPC), sobre la seva petició per fer una conferència al Senat; Lluís Rabell (CSQP), sobre els pressupostos del 2017 i el referèndum; Miquel Iceta (PSC), sobre el referèndum i el diàleg amb el Govern espanyol; Inés Arrimadas (Cs), també sobre els pressupostos del 2017 i el referèndum, i Jordi Turull (JxSí), sobre el diàleg amb el Govern de l'Estat.

Abans, els consellers han respost les preguntes dels grups, sobre: les novetats en la T-Mobilitat; els reptes de l'estratègia 2017-2019 del Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addicions; l'evolució de la indústria catalana els primers mesos de l'any (JxSí); les pràctiques corruptes en la contractació pública i la transparència en l'actuació del Govern (Cs); la Garantia Juvenil (PSC); el pagament de les vedes als pescadors (CSQP); el nomenament del nou director de Televisió de Catalunya (PPC), i el finançament de les escoles bressol (CUP).