Notícies

La Mesa desestima les peticions de reconsideració del PSC i Cs sobre diverses esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de llei de pressupostos

Dijous, 16 de març de 2017. Palau del Parlament

La Junta de Portaveus aquest migdia

Parlament de Catalunya. 2017

Vegeu la galeria d'imatges (2 imatge/s)

La Mesa ha desestimat aquest migdia les peticions de reconsideració del PSC i Cs sobre diverses esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de llei de pressupostos. En canvi, ha admès a tràmit la moció de la CUP sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret després que el grup proposant hagi presentat un nou text que s'ajusta al Reglament.

La Mesa, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ha desestimat les peticions de reconsideració sobre l'admissió a tràmit, dimarts, de diverses esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de llei de pressupostos, peticions presentades pel PSC amb relació a tres esmenes de JxSí, Cs i CSQP i per Cs respecte a esmenes de JxSí i CSQP.

Per tant, aquestes esmenes, relacionades amb la disposició addicional trenta-unena del dictamen, que regula les "mesures en matèria d'organització i gestió del procés referendari", i amb les partides per a processos electorals i consultes populars i de participació ciutadana, finalment les votarà el Ple la setmana vinent en el marc del debat final dels pressupostos.

La cambra també podrà debatre i votar la moció de la CUP sobre justícia democràtica, que inicialment la Mesa no havia admès a tràmit perquè la redacció no s'ajustava al Reglament. La CUP, que havia demanat la reconsideració de la no admissió a tràmit de la moció, ha presentat avui el text esmenat, que finalment sí que s'inclourà a l'ordre del dia de la sessió plenària que començarà dimarts.