Notícies

El Ple farà la setmana vinent els debats finals de les lleis del llibre sisè del Codi civil i de la vegueria del Penedès

Dimarts, 31 de gener de 2017. Palau del Parlament

La Junta de Portaveus reunida aquest matí

Parlament de Catalunya. 2017

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà la setmana que ve, en la sessió del 8 i el 9 de febrer, els debats i les votacions finals del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de la Proposició de llei d'adaptació de la Llei de vegueries a la nova comarca del Moianès i la creació de la vegueria del Penedès, presentada conjuntament per JxSí, el PSC, CSQP i la CUP, segons que ha acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus.

Inicialment era previst que en aquesta sessió la cambra fes també els debats i les votacions finals de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017 i de la llei d'acompanyament, cosa que no serà possible si finalment dos grups parlamentaris o una desena part dels diputats en sol·liciten dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

A més de l'habitual sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, el Ple farà també el debat de validació del Decret llei de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària, el debat de totalitat del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, el de la Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació (CUP), les interpel·lacions al Govern que formulin els grups i el debat i la votació de les mocions presentades.

Així mateix, el síndic major, Jaume Amat, presentarà el Compte general de la Generalitat corresponent al 2013, que la cambra debatrà i votarà.