Notícies

El Ple aprova per unanimitat la Llei del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial

Dijous, 22 de desembre de 2016. Palau del Parlament

Els diputats aplaudint després de l'aprovació de la llei sobre el dret a l'habitatge

Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2016

Vegeu la galeria d'imatges (12 imatge/s)

El Ple ha aprovat aquest migdia la Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, per unanimitat en la majoria dels punts. Així mateix, ha aprovat la del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei d'estadística, també per unanimitat en la majoria dels punts. A més, ha donat via lliure perquè la cambra continuï tramitant el Projecte de llei de ports i de transports en aigües marítimes i continentals.

La Llei del dret a l'habitatge té per objectiu protegir les persones i famílies en situació d'exclusió residencial com a conseqüència del sobreendeutament. A més, crea la Comissió d'Habitatge i Assistència per a Situacions d'Emergència per coordinar les actuacions de les diverses administracions públiques catalanes perquè puguin adoptar fórmules de mediació, expropiar temporalment habitatges buits i ajudar econòmicament els afectats o reallotjar-los.

El text final ha incorporat dues esmenes transaccionals, una entre JxSí i el PPC i l'altra entre JxSí i el PSC. CSQP i la CUP han votat en contra de la primera i la CUP s'ha abstingut en la segona.

C's ha votat en contra de tres punts (l'article 19 i les disposicions finals primera i quarta) i s'ha abstingut en tres més (els articles 10 i 17.3 i la disposició final sisena). El PPC s'ha abstingut en tres (l'article 17 i les disposicions finals primera i quarta) i ha votat en contra de la disposició final sisena. Les vint-i-vuit esmenes reservades pels grups (11 de C's, 5 del PPC, 11 de conjuntes entre CSQP i la CUP i una de la CUP) han estat rebutjades.

En el debat hi han intervingut Marc Solsona (JxSí), que ha estat el ponent relator, Sergio Sanz (C's), Jordi Terrades (PSC), Lluís Rabell (CSQP), Fernando Sánchez (PPC) i Joan Garriga (CUP). La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, també ha demanat la paraula per agrair la feina dels grups en la redacció del text després que el Tribunal Constitucional anul·lés la llei que el Parlament va aprovar el 2015 arran d'una ILP. Precisament, alguns impulsors d'aquella iniciativa han seguit el debat des de l'hemicicle, juntament amb representants del món local, com ara la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Laia Ortiz.

Pla estadístic
El Ple s'ha reprès aquest matí amb el debat final del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya, que en la majoria de punts també ha estat aprovat per unanimitat.

C's ha votat en contra de l'article 3 i l'esmena tècnica legislativa 3, i el PPC s'ha abstingut en tres punts (els articles 6, 23 bis i 24). Les setze esmenes que els grups havien reservat per a aquest debat final (9 de C's, 3 de CSQP, 2 del PPC i 2 de la CUP, que n'ha retirat dues de les quatre que havia presentat inicialment) han estat rebutjades, i només han estat aprovades les esmenes tècniques i l'esmena conjunta de tots els grups subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que proposa suprimir un incís del text.

El Pla estadístic és l'instrument per ordenar i planificar l'estadística d'interès de la Generalitat. Aquest, el sisè que s'aprova, pretén facilitar encara més la utilització de dades administratives amb finalitats estadístiques i augmentar l'ús d'informació estadística per a la investigació científica i l'avaluació de polítiques públiques.

La modificació de la llei regula, entre altres qüestions, aspectes de l'accés a informació per a ús estadístic, i també crea amb caràcter permanent el Registre de Fitxers Estadístics.

En el debat, que ha seguit des de la llotja el director de l'Idescat, Frederic Udina, hi han intervingut Oriol Amat (JxSí), Alfonso Sánchez (C's), Òscar Ordeig (PSC), Joan Coscubiela (CSQP), Juan Milián (PPC) i Eulàlia Reguant (CUP).

Ports i transports
El Ple també ha donat via lliure perquè la cambra continuï tramitant el Projecte de llei de ports i de transports, ja que C's ha retirat l'esmena de retorn que hi havia presentat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presentat el projecte, que actualitza la política portuària del Govern i reforma el règim jurídic dels ports catalans per "optimitzar aquest sector clau de les nostres infraestructures", tal com diu l'exposició de motius. El text defineix una nova organització administrativa portuària, i, entre altres novetats, preveu que els ports esportius s'identifiquin per categories segons la qualitat de les instal·lacions i els serveis.

En el debat hi han intervingut Neus Lloveras (JxSí), Marina Bravo (C's), Jordi Terrades (PSC), Hortènsia Grau (CSQP), Alberto Villagrasa (PPC) i Sergi Saladié (CUP).