Notícies

El president de la Generalitat obrirà dimecres a les quatre el ple de la qüestió de confiança

Divendres, 23 de setembre de 2016. Palau del Parlament

El president de la Generalitat el 8 de juny, quan va anunciar en sessió plenària que demanaria la qüestió de confiança

Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2016

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, obrirà dimecres a les quatre de la tarda el debat de la qüestió de confiança, la primera que viu el Parlament des que va ser restablert el 1980. Dijous, a partir de les nou del matí, intervindran els representants dels grups parlamentaris, i, a la tarda, acabat el debat, la qüestió de confiança se sotmetrà a votació. Puigdemont necessita el suport de la majoria simple dels diputats, és a dir, més vots a favor que no en contra, per obtenir la confiança de la cambra.

El president va sol·licitar formalment el 6 de setembre sotmetre's a la qüestió de confiança el 28 de setembre. En l'escrit Puigdemont explicava que havia decidit plantejar-la "en els termes que ja vaig exposar en la sessió del Parlament del 8 de juny", quan el ple va rebutjar els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici en curs.

La qüestió de confiança és un mecanisme que la legislació catalana estableix perquè el Parlament pugui exigir la responsabilitat política del president de la Generalitat. A diferència de la moció de censura, d'iniciativa estricament parlamentària i que poden presentar dos grups o una cinquena part dels diputats amb la proposta d'un candidat alternatiu, la qüestió de confiança la pot demanar tan sols el mateix president.

El debat de la qüestió de confiança segueix el mateix procediment que el reglament estableix per al debat d'investidura. Així, doncs, dimecres a les quatre el president de la Generalitat obrirà el debat i prendrà la paraula sense límit de temps. Acabada la seva intervenció, la sessió se suspendrà fins dijous a les nou del matí, moment que intervindran els representants dels grups seguint l'ordre de major a menor representació, acabant, però, per JxSí. Cada grup disposarà de trenta minuts per intervenir, i el president els respondrà sense límit de temps. Si els respon individualment, el grups tindran dret a una rèplica d'un temps igual a l'emprat pel president, i si torna a contestar a un grup, aquest disposarà de cinc minuts per a la contrarèplica. En canvi, si els respon conjuntament, els grups només tindran dret a una rèplica en què s'hauran de repartir el temps que Puigdemont hagi utilitzat en la resposta conjunta.

Dijous a la tarda, un cop acabat el debat, es farà la votació a l'hora que prèviament haurà anunciat la presidenta de la cambra, Carme Forcadell. La votació serà pública i per crida. Així, un secretari anirà cridant cadascun dels diputats, que hauran d'explicitar el seu posicionament dient "sí", "no" o "abstenció". La crida es farà per ordre alfabètic, començant, però, pel diputat que marcarà un sorteig previ i acabant pels consellers que són diputats, el president de la Generalitat i els membres de la mesa.

Si Puigdemont aconsegueix més vots a favor que no en contra, haurà superat la qüestió de confiança. Si, per contra, el nombre de vots és majoritàriament "no", la cambra haurà denegat la confiança al president, que cessarà del càrrec. Si el president perdés la qüestió de confiança, el Parlament n'hauria d'elegir un de nou seguint el mateix procediment que per a la investidura.