Notícies

El ple debatrà el projecte de llei sobre cooperatives, la proposició de llei sobre l'excedent alimentari i la validació del decret llei sobre contractació pública

Dimarts, 12 de juliol de 2016. Palau del Parlament

Imatge de la darrera sessió plenària, durant una votació

Parlament de Catalunya. 2016

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El ple farà, demà i dijous, els debats de totalitat del projecte de llei relatiu a les seccions de crèdit de les cooperatives i de la proposició de llei del PSC sobre l'aprofitament de l'excedent alimentari. També farà el debat per validar el decret llei sobre contractació pública, i debatrà i votarà dues propostes de resolució: una de tots els grups, sobre la creació d'un pacte nacional per a la indústria, i una altra, de tots els grups llevat de C's, sobre les obres d'art del monestir de Sixena.

El ple començarà demà a les deu amb la sessió de control al govern i al president de la Generalitat, i l'ordre del dia inclou també vuit interpel·lacions, sis mocions i les designacions de membres del Consell Superior de la Cooperació i dels consells socials de les universitats Pompeu Fabra i Politècnica de Catalunya.

La sessió de control començarà amb les preguntes dels grups als consellers, i, tot seguit, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que respondrà les qüestions sobre l'actualitat política que li formulin els caps de fila o portaveus dels sis grups parlamentaris.

Els consellers hauran de respondre preguntes sobre la persecució judicial amb relació al procés participatiu del 9-N, els ajuts per a activitats de lleure per a infants i joves a l'estiu, i la promoció del vehicle elèctric (JxSí); les incidències de consum en la campanya d'estiu (C's); les polítiques d'igualtat i l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (PSC); la política energètica (CSQP); la lluita contra la pobresa (PPC) i les condicions laborals al sector carni (CUP).

Decret llei sobre contractació pública
Un cop acabada la sessió de control, el ple farà el debat per validar el decret llei del govern de mesures urgents en matèria de contractació pública que regula diferents qüestions relacionades amb aquest tipus de contractació i amb els serveis socials, i que estan afectades per l'aplicació directa de dues directives europees que no han estat transposades per l'estat espanyol.

El conseller d'afers exteriors, relacions institucionals i transparència, Raül Romeva, presentarà el decret que proposa, entre altres mesures, la divisió obligatòria dels contractes en lots per facilitar la contractació a les PIME i a les entitats del Tercer Sector, i la limitació a cinc anys dels contractes de gestió de serveis i de concessió d'obra pública. En l'àmbit social, el decret introdueix formules no contractuals per a la prestació de serveis socials que afecten persones vulnerables i amb risc d'exclusió social, com el concert o la gestió delegada.

Pacte nacional per a la indústria
A continuació, el ple farà el debat i la votació de la proposta de resolució sobre la creació d'un pacte nacional per a la indústria, que signen tots els grups parlamentaris. El text insta el govern a impulsar un pacte nacional per a la indústria, juntament amb els partits polítics i els agents socials i econòmics. El pacte hauria d'incloure la planificació industrial de Catalunya, amb terminis i períodes concrets, i establir prioritats per al desenvolupament dels sectors industrials.

El text també demana al govern que defineixi els instruments de concertació, de participació i de seguiment parlamentari del pacte a través de la comissió d'empresa i coneixement del Parlament.

Les obres de Sixena
El ple es reprendrà dimecres a la tarda amb el debat i la votació d'una proposta de resolució de tots els grups llevat de C's, que demana al govern que porti a terme, d'acord amb les competències recollides a l'estatut i les lleis de museus i de patrimoni cultural, "totes les accions que calguin" per "garantir que les obres d'art procedents del monestir de Sixena, que es conserven al Museu Nacional de Catalunya i al Museu de Lleida, romanguin en aquests museus" i "continuïn formant part de les col·leccions inscrites dins el catàleg de patrimoni cultural català".

La proposta, a petició dels mateixos grups que l'han presentada, es tramita pel procediment d'urgència, i el grup de C's hi ha presentat tres esmenes.

Designacions
Tot seguit, és previst que la cambra designi cinc membres del Consell Superior de la Cooperació: Emili Nebot, proposat per JxSí; Ignacio Farrando, proposat per C's; Josep Estalella, proposat pel PSC; Dolors Camats, proposada per CSQP, i Albert Fernández, proposat pel PPC.

Així mateix, la cambra també ha de designar Jordi Marín, d'una banda, i Pere Casals i Ricard Faura, de l'altra, com a membres, respectivament, dels consells socials de les universitats Pompeu Fabra i Politècnica de Catalunya. Tots tres són candidats proposats per JxSí.

Seccions de crèdit de les cooperatives
A continuació, el vicepresident del govern i conseller d'economia i hisenda, Oriol Junqueras, presentarà el projecte de llei de modificació de la llei 6/1998 de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que té l'origen en un decret llei validat el 9 de juny pel ple, que va acordar també tramitar-lo com a projecte de llei.

El text crea un fons perquè les cooperatives puguin liquidar ordenadament els crèdits sense perjudicar els saldos creditors i els interessos dels socis. L'objectiu de la iniciativa, segons que s'explica a l'exposició de motius, és prevenir "eventuals insuficiències de liquiditat", "millorar la protecció dels interessos dels socis titulars dels saldos creditors i evitar que el model de secció de crèdit esdevingui un factor de risc afegit amb conseqüències que puguin recaure sobre àrees vulnerables". El fons es nodreix de les aportacions de les cooperatives que mantinguin la secció de crèdit i incorpora mecanismes per assegurar que sempre hi hagi liquiditat.

Excedent alimentari
A l'últim, dimecres a la tarda el ple també farà el debat de totalitat de la proposició de llei del PSC sobre l'aprofitament de l'excedent alimentari.

El text estableix accions a productors, distribuïdors, consumidors i entitats per aprofitar les restes d'aliments preparats o el menjar en bon estat, prevenir el malbaratament alimentari, utilitzar excedents alimentaris per a la donació, o el dret de les entitats d'acció social a rebre aliments per atendre els col·lectius més desfavorits, i regula el dret dels consumidors a endur-se a casa els aliments ja emplatats que no hagi consumit en un restaurant o el dret a rebre informació per part de les administracions o les superfícies comercials sobre el malbaratament alimentari, amb l'objectiu de canviar els hàbits de consum.

Tant el projecte com la proposició de llei arriben a aquest debat al ple sense esmenes a la totalitat, de manera que, un cop fets els respectius debats, continuaran la tramitació en comissió.

Interpel·lacions
Dijous al matí el ple es reprendrà amb les vuit interpel·lacions dels grups als consellers, sobre: el sistema de protecció a la infància (CSQP); el treball autònom (C's); l'inici del curs escolar 2016-2017 (C's); la futura banca pública catalana i l'Institut Català de Finances (CUP); la política energètica (PSC); l'Agència Europa del Medicament (JxSí); la política aeroportuària de l'estat espanyol, i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling (JxSí), i la creació d'estructures administratives, fiscals i financeres (PPC).

Mocions
A l'últim, el ple debatrà i votarà sis mocions subsegüents a interpel·lacions sobre: l'Agència Tributària de Catalunya (PSC); les iniciatives previstes pel govern davant la retirada dels projectes de llei de pressupost i de mesures fiscals (CSQP); BCN World (PPC); el règim disciplinari dels mossos d'esquadra i les addiccions socials (totes dues de C's), i una Catalunya desmilitaritzada (CUP).

La moció del PSC sobre l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) demana al govern que no denunciï el conveni signat entre l'ATC i les oficines liquidadores de registradors de la propietat, informi els treballadors, el món local i el Parlament sobre com es pensa assumir la recaptació, inspecció i liquidació d'impostos, i constitueixi una taula de negociació entre el departament d'economia i els representants de les oficines per garantir els llocs de treball, el model descentralitzat i l'agilitat i eficàcia del servei.

La de CSQP, davant la retirada dels projectes de llei de pressupost i de mesures fiscals, insta el govern a garantir el finançament de les mesures aprovades al ple d'emergència social i a presentar, en tres mesos, projectes de llei de reforma fiscal per modificar impostos com el de l'IRPF, el de successions i donacions o patrimoni, i a derogar la modificació feta amb la llei de BCN World sobre els tipus impositius per als casinos.

La moció del PPC demana que el Parlament manifesti el seu compromís amb el centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou pel seu "impacte positiu" i davant la "inestabilitat del govern", insta l'executiu a no incloure el projecte com a instrument de negociació entorn de la qüestió de confiança anunciada pel president, aprovi en un termini de tres mesos un calendari creïble amb les fases d'execució del projecte, acceleri l'aprovació del pla director urbanístic i impulsi la marca turística 'Tarragona-Costa Daurada'.

La moció de C's sobre el règim disciplinari dels mossos d'esquadra demana canvis a la normativa que s'aplica en casos d'investigacions internes i que el Parlament constitueixi, el període de sessions vinent, un grup de treball sobre la matèria, vinculat a la comissió d'interior, que compti amb la presència d'experts i adopti conclusions i propostes de millora.

La segona moció de C's, sobre les addiccions socials, insta el govern a desenvolupar estratègies transversals per prevenir les noves patologies relacionades amb l'ús de les TIC. El text fa especial èmfasi en la protecció dels menors, més vulnerables a aquest tipus d'addicions, i demana entre altres coses, tallers a les escoles, campanyes de divulgació sobre els efectes d'aquestes addiccions o un telèfon d'ajuda psicològica gratuït per prevenir-les.

Finalment, la moció de la CUP sobre una Catalunya desmilitaritzada, insta el govern, entre altres coses, a prohibir els actes d'exaltació militar i de legitimació de la violència i les armes no permetent desfilades o maniobres militars en espais civils, a desautoritzar la presència d'avions de combat a la Festa del cel, o a no permetre la presència de l'exèrcit en espais educatius ni, per exemple, al Saló de l'Ensenyament.

Els grups poden presentar esmenes a les mocions fins avui a les sis de la tarda, i transaccionar-ne fins abans de la votació.