Notícies

La presidenta declara Inés Arrimadas cap de l'oposició

Dimarts, 26 de gener de 2016. Palau del Parlament

Carme Forcadell i Inés Arrimadas

Parlament de Catalunya. 2015

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarat la presidenta del grup de Ciutadans (C's), Inés Arrimadas, cap de l'oposició, tal com ha informat la mesa en el decurs de la reunió d'aquest matí de l'òrgan de govern de la cambra.

Segons l'article 76.1 i 2 del reglament, correspon al president del Parlament declarar la condició de cap de l'oposició, per mitjà d'una resolució, al diputat que exerceix la presidència del grup parlamentari de l'oposició amb més escons, que a la XI legislatura és el grup de C's, amb vint-i cinc diputats.

Inés Arrimadas ha renunciat rebre el tractament d'honorable senyora, ser ordenada protocol·làriament en el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat, percebre les retribucions específiques per a aquest càrrec que determini el Parlament, i disposar dels mitjans humans i materials per exercir les seves atribucions (art. 76.5).

Com a cap de l'oposició, Arrimadas manté les atribucions, sens perjudici de les que li corresponen com a diputada, de ser consultada, a iniciativa del president de la Generalitat, sobre els afers de més importància per a Catalunya i la de proposar millores de l'acció del govern (art. 76.4).

Tramitacions

Per altra banda, la mesa ha tramitat les iniciatives presentades durant la darrera setmana, entre les quals el decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un 1 per cent al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016. També ha acordat tramitar pel procediment d'urgència la proposició de llei del PSC de modificació de la disposició addicional primera de la llei 10/2011, del 20 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.