Notícies

El Parlament reprèn la tramitació de la ILP de la renda garantida de ciutadania

Dimarts, 1 de desembre de 2015. Palau del Parlament

La mesa abans de començar la reunió

Parlament de Catalunya. 2015

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha reprès la tramitació de la proposició de llei de la renda garantida de ciutadania, fruit d'una iniciativa legislativa popular (ILP) que la legislatura anterior no va arribar al debat final al ple i que per tant ha de continuar tramitant-se en aquesta.

La mesa ha decidit avui obrir un termini de quinze dies hàbils perquè els grups parlamentaris presentin esmenes a l'articulat de la iniciativa, després que la junta de portaveus ja acordés ahir demanar-li-ho. El termini començarà a comptar a partir de la publicació de l'acord de la mesa al 'Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya'.

La ILP, que va recollir 121.191 signatures, regula la renda garantida de ciutadania, establerta a l'article 24.3 de l'estatut. Així, planteja una prestació econòmica mensual, que fixa en dotze pagues de 664 euros, per garantir que tothom tingui uns ingressos per damunt del llindar de la pobresa. La quantia és vinculada a l'indicador de la renda de suficiència vigent en cada moment.

La iniciativa va superar el debat de totalitat el 26 de març de 2014, sense que els grups hi presentessin cap esmena de retorn. La llei que regula les ILP estableix que les que estiguin en tràmit quan es dissol el Parlament han de continuar tramitant-se en la nova legislatura, i que la mesa, d'acord amb la junta de portaveus, ha d'acordar el punt a partir del qual s'ha de reprendre el procediment legislatiu.

Un cop els grups presentin les esmenes, la iniciativa haurà de continuar la tramitació en una comissió legislativa. Aquest tipus de comissions, però, de moment no es poden constituir, ja que el reglament estableix que correspon al ple acordar-ne la creació dins la setmana següent de la investidura del president de la Generalitat.

D'altra banda, la mesa ha admès a tràmit les darreres iniciatives presentades pels grups, entre les quals la proposta de CSQP per presentar al Congrés dels Diputats una proposició de llei de modificació de la llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del codi penal. La tramitació d'aquesta iniciativa resta a l'espera de la constitució de les comissions legislatives.