Notícies

El Parlament acorda interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de l'Estat pel dret a l'habitatge

També designa Laura Castel i Héctor Sánchez senadors en representació de la Generalitat

Divendres, 1 de setembre de 2023. Palau del Parlament

Un moment de la votació per interposar el recurs

Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa). 2023

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple ha aprovat aquest matí les propostes de JxCat i ERC perquè el Parlament interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei de l'Estat 12/2023, del 24 de maig, pel dret a l'habitatge, per vulneració de competències de la Generalitat. El recurs ha obtingut els vots a favor d'ERC, JxCat i la CUP, els contraris del PSC-Units i ECP i l'abstenció de Vox, Cs, el PPC i el diputat no adscrit.

La cambra també ha designat avui Laura Castel i Héctor Sánchez senadors en representació de la Generalitat, a proposta d'ERC i en substitució de Pau Furriol i Adelina Escandell, que han renunciat al càrrec.

La presidenta, Anna Erra, ha obert el primer ple del nou període de sessions, el sisè de la legislatura, donant la benvinguda a tots els diputats, i en particular a Susanna Bazán (JxCat), que ha ocupat avui per primer cop l'escó en substitució de Marta Madrenas, que aquest agost ha renunciat a l'acta de diputada.

Recurs d'inconstitucionalitat
Les dues propostes de recurs d'inconstitucionalitat, que plantejaven recórrer contra els mateixos preceptes de la llei, han estat votats conjuntament i han obtingut 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 39 en contra (PSC-Units i ECP) i 19 abstencions (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit).

Així, el Parlament interposarà un recurs davant el Tribunal Constitucional contra part o la totalitat dels articles 2, sobre finalitats de les polítiques públiques d'habitatge, 15, sobre el dret d'accés a l'habitatge i ordenació territorial i urbanística, 16, sobre l'habitatge protegit, 17, sobre l'habitatge assequible incentivat, 18, sobre la declaració de zones de mercat residencial tensionat, i 27, 28 i 29, sobre els parcs públics d'habitatge, i també contra la disposició transitòria primera, sobre els habitatges qualificats amb algun règim de protecció pública abans de l'aprovació de la llei, la disposició transitòria segona, sobre els objectius amb relació al parc d'habitatge destinat a polítiques socials, i la disposició final setena, sobre títols competencials.

Els preceptes contra els quals recorrerà la cambra són els que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va dictaminar que vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'habitatge i urbanisme i els principis d'autonomia financera i de despesa de la Generalitat que estableix l'estatut.

El procediment per recórrer contra la llei davant el Tribunal Constitucional el va iniciar JxCat al començament de juliol, quan va sol·licitar al CGE el dictamen preceptiu sobre l'adequació a la constitució espanyola i l'estatut d'una vintena de disposicions de la iniciativa. El CGE va emetre el 4 d'agost el dictamen, que va tenir un vot particular de dos membres.

Mònica Sales (JxCat) i Pau Morales (ERC) han defensat les propostes de recurs presentades pels seus grups, i per fixar la posició de la resta de formacions han intervingut en el debat Eva Candela (PSC-Units), María Elisa García (Vox), Montserrat Vinyets (CUP), David Cid (ECP), Noemí de la Calle (Cs) i Daniel Serrano (PPC). La consellera de Territori, Ester Capella, també ha demanat intervenir al final del debat, cosa que ha obert un nou torn d'intervenció dels grups.

Nous senadors
Posteriorment, el Ple ha fet la sessió específica per designar Laura Castel i Héctor Sánchez senadors de designació autonòmica. En votació electrònica i secreta, Castel ha estat designada amb 100 vots a favor i 20 abstencions, i Sánchez ho ha estat amb 94 vots a favor i 26 abstencions. En aquesta votació, que ha estat seguida pels nous senadors des de la llotja del saló de sessions, els diputats només podien votar a favor o abstenció.

El Parlament ha de designar cada legislatura vuit senadors en representació de la Generalitat. Els altres sis actuals són Núria Marín, Eva Granados i Antoni Poveda, a proposta del PSC-Units; Josep Maria Reniu, a proposta d'ERC, i Teresa Pallarès i Josep Lluís Cleries, a proposta de JxCat.