Notícies

El Parlament votarà l'1 de setembre si presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de l'Estat pel dret a l'habitatge

També elegirà dos nous senadors en representació de la Generalitat

Dimarts, 29 d'agost de 2023. Palau del Parlament

El Ple votarà l'1 de setembre presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de l'Estat pel dret a l'habitatge

Parlament de Catalunya. 2023

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà divendres, 1 de setembre, a partir de dos quarts de deu del matí el debat i la votació de dues propostes de JxCat i ERC perquè el Parlament interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei de l'Estat 12/2023, del 24 de maig, pel dret a l'habitatge.

També és previst que el Ple elegeixi Laura Castel i Héctor Sánchez senadors en representació de la Generalitat, en substitució de Pau Furriol i Adelina Escandell, que han renunciat al càrrec. Els dos nous candidats ho són a proposta d'ERC, com també ho van ser els dos senadors sortints.

Aquest serà el primer ple del nou període de sessions, el sisè de la legislatura.

El procediment per recórrer contra la llei davant el Tribunal Constitucional el va iniciar JxCat al començament de juliol, quan va sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen preceptiu sobre l'adequació a la constitució espanyola i l'estatut d'una vintena de disposicions de la iniciativa.

El 4 d'agost, el CGE va dictaminar que diversos articles i disposicions de la llei vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'habitatge i urbanisme i els principis d'autonomia financera i despesa de la Generalitat que estableix l'estatut. El dictamen va tenir un vot particular de dos membres.

Arran d'aquest dictamen, JxCat i ERC han sol·licitat la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra els articles 2, sobre finalitats de les polítiques públiques d'habitatge, 15, sobre el dret d'accés a l'habitatge i ordenació territorial i urbanística, 16, sobre l'habitatge protegit, 17, sobre l'habitatge assequible incentivat, 18, sobre la declaració de zones de mercat residencial tensionat, i 27, 28 i 29, sobre els parcs públics d'habitatge, i també contra la disposició transitòria primera, sobre els habitatges qualificats amb algun règim de protecció pública abans de l'aprovació de la llei, la disposició transitòria segona, sobre els objectius amb relació al parc d'habitatge destinat a polítiques socials, i la disposició final setena, sobre títols competencials.

En el debat cada grup parlamentari disposarà de deu minuts per intervenir, i si els calgués fer una segona intervenció disposarien de dos minuts i mig.

Primera reunió de la Mesa
La Mesa, que avui ha fet la primera reunió del nou període de sessions, ha admès a tràmit, d'una banda, les renúncies de Furriol i Escandell a la condició de senadors, i, de l'altra, les propostes d'ERC perquè siguin substituïts per Castel i Sánchez.

Divendres, abans de començar el ple, la Junta de Portaveus es reunirà per acordar formalment la convocatòria de la sessió específica per elegir els dos nous senadors, que es farà immediatament després de la votació relativa a la interposició del recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de l'habitatge, a partir de les onze del matí aproximadament.

Així mateix, el màxim òrgan rector de la cambra ha tramitat una proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre els criteris de finançament de l'atenció primària, presentada pel PSC-Units, ERC, JxCat i ECP. A més, ha tramitat les altres propostes de resolució presentades pels grups des de la darrera reunió, les respostes dels consellers a les preguntes formulades per escrit pels diputats, les noves preguntes dels diputats al Govern, les sol·licituds d'informació dels grups i la documentació presentada per l'executiu amb relació a controls de compliment de mocions i resolucions.

Finalment, la Mesa ha admès per majoria la petició del diputat Lluís Puig (JxCat) de poder continuar exercint el vot telemàtic durant aquest sisè període de sessions.