Notícies

El Ple valida el decret llei que permetrà fer la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern i aprova una llei per preservar els establiments emblemàtics

Dimecres, 23 de març de 2022. Palau del Parlament

El Ple valida el decret llei que permetrà fer la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern i aprova una llei per preservar els establiments emblemàtics

Parlament de Catalunya. 2022

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple ha validat aquesta tarda, per 71 vots a favor (ERC, JxCat i CUP) i 58 en contra (PSC-Units, Vox, ECP, Cs i PPC), el decret llei de modificació de la llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, cosa que permetrà al president de la Generalitat, Pere Aragonès, promoure i convocar la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern 2030. La cambra també ha aprovat, per 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 9 en contra (Vox), la llei de modificació de la llei del patrimoni cultural català per preservar els establiments emblemàtics, impulsada pel PSC-Units.

La cambra ha aprovat també la tramitació en lectura única de diverses proposicions de llei per reduir de nou a sis anys els mandats del síndic de greuges, dels membres del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) i del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). En canvi, ha rebutjat dues propostes de resolució, una de conjunta de Vox, Cs i el PPC i una altra del PSC-Units, per crear una comissió d'investigació sobre els canvis en la cúpula del Cos de Mossos d'Esquadra.

Decret sobre les consultes populars
La consellera d'Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina, ha presentat el Decret 2/2022, que ha de permetre fer la consulta popular sobre la candidatura perquè els Pirineus acullin els Jocs Olímpics d'Hivern 2030.

El decret, que compleix una moció aprovada pel Parlament la legislatura anterior que instava el Govern a fomentar el debat públic sobre aquesta qüestió i impulsar la consulta, posa les bases legislatives per organitzar-la. El president de la Generalitat pot ara, amb la modificació a la llei de consultes que fa el decret, promoure i convocar la consulta, a diferència del que passava fins ara, ja que només es podia promoure a instàncies d'un determinat nombre de municipis.

En el debat hi han intervingut Marta Moreta (PSC-Units), Andrés Bello (Vox), Maria Dolors Sabater (CUP), Marc Parés (ECP), Ignacio Martín (Cs), Alejandro Fernández (PPC), Jordi Fàbrega (JxCat) i Marta Vilalta (ERC).

Establiments emblemàtics
El Ple ha fet a continuació el debat final de la Proposició de llei de modificació de la llei del patrimoni cultural català, per a la preservació d'establiments emblemàtics, que s'ha tramitat pel procediment de lectura única.

La nova llei, impulsada pel PSC-Units, és la cinquena que aprova la cambra aquesta legislatura i té per objecte protegir l'activitat dels establiments emblemàtics mitjançant una cobertura legal que permeti preservar-los i impulsar-ne la continuïtat. Amb aquesta finalitat, el text modifica dos articles de la llei del patrimoni cultural i hi introdueix la fórmula "deure de conservació", de manera que els propietaris, els titulars de drets reals i els posseïdors d'aquests establiments hauran de comunicar a l'administració competent qualsevol canvi en la utilització del seu ús, inclòs el finiment de l'activitat, amb un preavís mínim de tres mesos. La manca d'aquesta notificació serà considerada una infracció lleu.

El text final de la llei incorpora les dues esmenes a l'articulat d'ERC, mentre que la de Vox ha estat rebutjada i JxCat ha retirat les tres que havia presentat.

En el debat hi han intervingut Eugeni Villalbí (ERC) i Manuel Jesús Acosta (Vox) per defensar les esmenes, i Juan Luis Ruiz (PSC-Units), Dolors Sabater (CUP), Jéssica González (ECP), Joan García (Cs), Alejandro Fernández (PPC) i Elsa Artadi (JxCat) per posicionar els seus grups.

Mandats d'òrgans estatutaris
La cambra ha acordat després, amb els vots a favor de del PSC-Units, ERC i JxCat, els contraris de Vox, Cs i el PPC i l'abstenció de la CUP i ECP, la tramitació en lectura única de tres propostes presentades conjuntament pel PSC-Units, ERC i JxCat per reduir de nou a sis anys els mandats del síndic de greuges, dels membres del CGE i del director de l'OAC. Els grups podran presentar esmenes a la totalitat i a l'articulat fins divendres, 25 de març, a les dues de la tarda, i el Ple les haurà de debatre i votar en la pròxima sessió.

Les propostes modifiquen les lleis d'aquests tres òrgans estatutaris per reduir-ne els mandats de nou a sis anys, i inclouen disposicions transitòries perquè els membres amb mandats vigents quan previsiblement entri en vigor la modificació mantinguin el de nou anys.

En el debat de totes tres propostes hi han intervingut Jordi Riba (PSC-Units), Glòria Freixa (JxCat), Jordi Orobitg (ERC), Sergio Macián (Vox), Eulàlia Reguant (CUP), Marc Parés (ECP), Ignacio Martín (Cs) i Alejandro Fernández (PPC).

Comissions d'investigació
Finalment, el Ple ha rebutjat les dues propostes de creació de comissions d'investigació, tant la del PSC-Units, sobre els "canvis en la cúpula policial del Cos de Mossos d'Esquadra", com la conjunta de Vox, Cs i el PPC, sobre la "purga dels mossos d'esquadra que investigaven els casos de corrupció separatista". El debat de totes dues s'ha fet conjuntament, i la votació, per separat.

La del PSC-Units ha estat rebutjada per 45 vots a favor (PSC-Units Vox, Cs i PPC), 73 en contra (ERC, JxCat i CUP) i 7 abstencions (ECP), i la de Vox, Cs i el PPC, per 13 a favor (Vox, Cs i PPC) i 112 en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP).

En el debat hi han intervingut Ramon Espadaler (PSC-Units), Sergio Macián (Vox), Matías Alonso (Cs) i Alejandro Fernández (PPC), que han presentat les propostes, i Xavier Pellicer (CUP), Marc Parés (ECP), Mercè Esteve (JxCat) i José Rodríguez (ERC).

A l'últim, la cambra ha designat els nous membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries, proposats pels grups: Esther Pano, proposada pel PSC-Units, Jaume Martorell (ERC), Agustí Bosch (JxCat), Maria Sirvent (CUP), Alicia Ramos (ECP) i Elia Marzal (Cs), que repeteix en el càrrec.