Notícies

El Parlament aprova la Llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Dimecres, 23 de febrer de 2022. Palau del Parlament

Els presidents Borràs i Aragonès, altres diputats i consellers amb representants d'entitats pel dret a l'habitatge després de l'aprovació de la llei

Parlament de Catalunya (Ramon Boadella). 2022

Vegeu la galeria d'imatges (23 imatge/s)

El Ple ha aprovat aquesta tarda la Llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional, impulsada conjuntament per ERC, JxCat, la CUP i ECP i que ha obtingut els 110 vots favorables d'aquests quatre grups i del PSC-Units.

Els onze diputats de Vox hi han votat en contra, i hi ha hagut també una abstenció d'un diputat de Cs, tot i que tant aquest grup com el Mixt (PPC) no han participat en el conjunt de la votació i han retirat les seves esmenes al text en senyal de protesta pel fet que la Mesa no hagi admès a tràmit la seva petició perquè el Consell de Garanties Estatutàries dictaminés sobre l'adequació a la Constitució i a l'Estatut d'aquesta iniciativa legislativa.

El text aprovat introdueix modificacions en les lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 amb els objectius d'incrementar el 15% el parc d'habitatge social a 152 municipis amb una forta demanda social, destinar a lloguer social el 5% d'habitatges de primera residència i ajudar les famílies potencialment excloses del mercat de l'habitatge.

La llei estableix la consideració d'habitatges buits per als que han estat desocupats de manera permanent i injustificada durant més de dos anys, i en preveu l'expropiació forçosa per incompliment de la seva funció social. Així mateix, el text estableix la consideració de grans tenidors per als propietaris de més de deu habitatges i en crea un registre, i disposa que els contractes de lloguer social s'han de renovar obligatòriament si els seus ocupants continuen dins els paràmetres d'exclusió residencial i l'obligació d'oferir lloguers socials abans d'interposar una demanda judicial per deutes hipotecaris o altres demandes de desnonament. A més, amplia la durada mínima d'aquests contractes.

En el debat, que han seguit des de la zona de públic representants d'entitats de defensa del dret a l'habitatge, han pres la paraula Eva Candela (PSC-Units), Pau Morales (ERC), que ha intervingut també com a relator de la ponència, Glòria Freixa (JxCat), María Elisa García (Vox), Montserrat Vinyets (CUP), Susanna Segovia (ECP), Ignacio Martín (Cs) i Lorena Roldán (PPC).

El Ple també substancia aquesta tarda les tres darreres interpel·lacions dels grups als consellers, sobre la gestió de les alternatives habitacionals per a les famílies desnonades (CUP), les actuacions del Departament d'Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Generalitat (PSC-Units) i el garantiment dels drets fonamentals en les mobilitzacions (ERC).