Notícies

El Ple votarà, en la sessió que comença demà a la tarda i acabarà dijous, de presentar un recurs davant el Suprem contra la retirada de l'escó a Pau Juvillà

La cambra també farà els debats per convalidar tres decrets llei, votarà una proposta de resolució sobre la bruixeria i farà, dimecres al matí, la sessió de control al Govern

Dilluns, 24 de gener de 2022. Palau del Parlament

El Ple votarà, en la sessió que comença demà a la tarda i acabarà dijous, la presentació d'un recurs al Suprem contra la retirada de l'escó a Pau Juvillà

Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa). 2022

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple votarà en la sessió que començarà dimarts a les quatre i s'allargarà fins dijous a la tarda la interposició davant el Tribunal Suprem d'un recurs amb mesures cautelars contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que demana la retirada de l'escó al secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà (CUP).

L'ordre del dia també inclou, entre altres punts, la sessió de control, que es farà dimecres a partir de les nou del matí, el debat i les votacions per convalidar tres decrets llei, sobre les reunions telemàtiques de les comunitats de propietaris, les energies renovables i els drets dels consumidors en serveis digitals, i el debat i la votació d'una proposta de resolució d'ERC, JxCat, la CUP i ECP sobre la reparació i la restitució de la memòria de les acusades de bruixeria.

La sessió es farà novament amb una setantena de diputats a l'hemicicle a causa de les mesures contra la covid aprovades el desembre per la Mesa. La resta de diputats votaran per delegació.

Recurs al Tribunal Suprem
El Ple votarà la presentació d'un recurs davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem contra la decisió de la JEC que demana la retirada de l'escó al secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà. El recurs també inclou la sol·licitud de mesures cautelars perquè no s'executi la resolució. Abans de la votació, la cambra haurà d'acordar d'ampliar l'ordre del dia de la sessió per incorporar-hi aquest punt.

Sessió de control

Dimecres a les nou del matí començarà la sessió de control. Primer, els consellers respondran les preguntes dels grups sobre la continuïtat del batxillerat a l'Institut 9 de Santa Coloma de Gramenet, el Consell de Governs Locals, les causes judicials sobre contractacions al Cos de Bombers (PSC-Units), les places per a dones als cossos operatius de la Generalitat, les mesures per fer front a la crisi de matèries primeres, els serveis de cangur públics (ERC), les infraestructures, els investigadors catalans en la recerca europea, el frau fiscal (JxCat), la corrupció (Vox), l'empresa energètica pública (CUP), la situació a escoles i instituts (ECP), el 25% de les classes en castellà (Cs) i els fets de l'última setmana a Vic (PPC).

A continuació, començarà la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que respondrà les preguntes que li formulin els caps de fila de tots els grups parlamentaris sobre l'actualitat política.

Decrets llei
Després de la sessió de control, el Ple farà els debats i les votacions per validar tres decrets llei.

El primer, el 27/2021, del 14 de desembre, d'incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, estableix mesures per protegir els drets de les persones consumidores de serveis o continguts digitals, com ara programari o programes informàtics, aplicacions, diaris en línia o plataformes audiovisuals d'entreteniment.

La cambra farà després el debat del Decret llei 28/2021, del 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal. L'objectiu del decret és incentivar el consens entre les comunitats de propietaris per acordar la instal·lació de sistemes d'energia renovable, com les plaques solars fotovoltaiques. El text estableix que els propietaris puguin prendre acords sobre aquesta qüestió per majoria simple. Així mateix, el text amplia fins al 31 de desembre la possibilitat que els òrgans de les persones jurídiques de dret privat puguin adoptar acords per videoconferència o altres mitjans, sense reunió.

Aquests dos decrets llei els presentarà la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.

Tot seguit, el Ple votarà la validació del Decret llei 1/2022, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal. El text prorroga les mesures decretades amb el Decret llei 53/2020, eximeix les comunitats de propietaris fins al 30 de juny de l'obligació de fer reunions anuals i preveu que aquestes reunions es puguin fer telemàticament, que els comptes de la comunitat i la composició de les juntes de propietaris es mantinguin fins que no es faci una nova junta ordinària i que es puguin prendre acords sense reunió a instàncies de la persona que presideixi la comunitat.

Cacera de bruixes
El ple continuarà amb el debat i la votació de la proposta de resolució conjunta d'ERC, JxCat, la CUP i ECP sobre la reparació i la restitució de la memòria de les dones acusades de bruixeria, que, segons que s'explica a l'exposició de motius, té per objecte "impulsar les polítiques públiques encaminades a promoure la memòria de tantes dones que injustament han estat executades per condemnes no fonamentades i promoure justícia històrica en la línia de les iniciatives que han sorgit en altres indrets, com Escòcia, Suïssa, Noruega o Navarra".

Així, la proposta persegueix que el Parlament reconegui aquestes dones com a "víctimes d'una persecució misògina", manifesta el suport de la institució a la campanya "No eren bruixes, eren dones" i insta el Govern, entre altres qüestions, a reparar la memòria històrica d'aquestes dones injustament condemnades, executades i reprimides al llarg de la història per bruixeria, dignificar-les i reivindicar-les promovent accions de desgreuge i sensibilitzar el conjunt de la població en els valors de la igualtat i els drets humans. Es calcula que entre els segles XV i XVIII set-centes dones van ser processades, torturades i executades a la forca a Catalunya per bruixeria.

Interpel·lacions
L'ordre del dia del ple inclou també onze interpel·lacions dels grups als consellers, que se substanciaran entre dimarts i dimecres a la tarda.

Les interpel·lacions són sobre el garantiment dels drets culturals (ECP), posposada el darrer ple, la política exterior (Vox), les dificultats amb què es troba el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert per fer la seva feina a l'exterior (JxCat), el Corredor Mediterrani (JxCat), els efectes nocius de les macrogranges (ECP), el mercat de treball (PSC-Units), el Cos de Mossos d'Esquadra (PSC-Units), l'exercici de la competència de la seguretat pública (Cs), la reforma de l'Administració pública (ERC), la dissolució del comitè d'experts per garantir els drets fonamentals en situacions d'emergència (PPC) i els plans de recuperació econòmica i els fons europeus (CUP).

Mocions
La sessió es reprendrà dijous amb el debat i la votació de vuit mocions, sobre les polítiques per incentivar la natalitat i abordar l'hivern demogràfic (Vox), les actuacions del Departament d'Igualtat i Feminismes en matèria d'antiracisme (ERC), les persones sense llar (PSC-Units), la joventut (PSC-Units), l'assetjament que pateixen els nens i les famílies que reclamen el dret que com a mínim el 25% de les hores lectives s'imparteixin en castellà (Cs), la recerca i la transferència de coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement (JxCat), l'impuls de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (JxCat) i la salut i l'atenció primària (CUP).

La moció del PSC-Units sobre el sensellarisme insta el Govern a crear una mesa de coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments per fer-hi front, a activar l'article de la llei de la renda garantida perquè les persones sense llar se'n puguin beneficiar, a posar en marxa en el termini de tres mesos un pla de xoc per donar resposta a aquesta situació i a augmentar la inversió en habitatge públic.

L'altra moció del PSC-Units, sobre la joventut, insta l'executiu, entre altres punts, a presentar en el termini de dos mesos i en comissió una proposta de reducció de les taxes universitàries i d'equiparació dels preus dels màsters i els graus per al proper curs, a promoure la formació professional apostant per la dual i les polítiques d'inclusió social i d'ajuts al lloguer i a posar en funcionament la T-Mobilitat.

La moció d'ERC, sobre les actuacions en matèria antiracista, referma el compromís del Parlament amb una Catalunya lliure de qualsevol discriminació racista, i considera necessari que aquesta legislatura s'aprovi la llei contra el racisme i es reformin el Reglament i el Codi de conducta dels diputats per "blindar la cambra davant comportaments masclistes, racistes, homòfobs i feixistes".

La moció de JxCat sobre la recerca i la transferència de coneixement constata que la recerca és una estructura de país, un motor de transformació i competitivitat i una garantia de progrés i benestar, i dona suport a les accions de foment de la recerca en salut i a les iniciatives d'impuls de les tecnologies punta, de transferència de coneixement i a les que tenen per objectiu convertir la recerca en motor de l'excel·lència docent universitària.

La segona moció de JxCat insta el Govern a redactar el projecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes per sistematitzar la normativa en mediació i a demanar a l'executiu espanyol que respecti les competències de Catalunya en aquesta matèria en l'elaboració de l'avantprojecte de llei de mesures d'eficiència processal del servei públic de justícia.

La moció de Vox, sobre polítiques per incentivar la natalitat, insta el Govern a implantar deduccions pel naixement d'un fill, l'educació i la sanitat infantil, a establir una prestació universal de cent euros mensuals fins als divuit anys, "exclusiva per a ciutadans espanyols", o a crear una conselleria de família i natalitat i suprimir les d'Igualtat i Feminismes i d'Acció Exterior.

La de la CUP, sobre salut i atenció primària, insta el Govern a impulsar una nova llei de salut pública, a avaluar les mesures sanitàries impulsades durant les diverses onades de la Covid-19, a crear les places suficients de metges i infermers interns residents, a resoldre immediatament totes les oposicions pendents i a elaborar un pla de xoc per reduir les llistes d'espera.

Finalment, la de Cs, sobre l'assetjament que pateixen els nens i les famílies que reclamen el dret que com a mínim el 25% d'hores lectives s'imparteixin en castellà, insta el Govern a acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a fer els passos necessaris per aplicar-la al més aviat possible en tots els centres educatius.