Notícies

El Ple aprova la llei per contenir el preu dels lloguers

Dimecres, 9 de setembre de 2020. Palau del Parlament

El ple aprova la llei per contenir el preu dels lloguers

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (19 imatge/s)

El Ple ha aprovat aquesta tarda la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, impulsada per JxCat, ERC, CatECP i la CUP. La cambra també ha validat dos decrets llei sobre la Covid-19 i ha donat llum verda perquè es continuï tramitant la proposta d'ERC per presentar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei per garantir el retorn social del rescat bancari.

La llei sobre el preu dels lloguers ha quedat aprovada per 71 vots a favor i 63 en contra, tot i que les dues esmenes transaccionals que s'han incorporat al text han estat aprovades per 73 vots a favor, 57 en contra i 4 abstencions, la primera, i per 71 vots a favor, 57 en contra i 6 abstencions, la segona.

Les dues esmenes transaccionals les han presentades JxCat, ERC, CatECP i la CUP, i el grup de JxCat ha retirat la resta d'esmenes que havia presentat i que no han estat transaccionades.

Aquesta proposició s'ha debatut i votat avui pel procediment de lectura única, després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en fes un dictamen a petició de Cs i el PPC. Aquest dictamen, no vinculant, concloïa que el text conté punts que no troben empara en l'Estatut i vulneren la Constitució.

La cambra primer ha rebutjat les esmenes a la totalitat de la iniciativa presentades pel PSC-Units i el PPC, i finalment ha aprovat la llei. Totes les esmenes presentades per Cs i el PPC arran del dictamen del CGE han quedat rebutjades.

En representació dels grups i subgrups parlamentaris, han participat en el debat d'aquesta iniciativa Noemí de la Calle (Cs), Glòria Freixa (JxCat), José Rodríguez (ERC), Rosa Maria Ibarra (PSC-Units), Susanna Segovia (CatECP), Maria Sirvent (CUP) i Alejandro Fernández (PPC). La consellera de Justícia, Ester Capella, també ha demanat fer-hi una intervenció.

Retorn social del rescat bancari
El Ple també ha donat aquesta tarda via lliure perquè la cambra continuï tramitant la Proposta per presentar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei per garantir el retorn social del rescat bancari (ERC), que ha superat el debat de totalitat sense que hagi calgut cap votació, després que el subgrup del PPC ha retirat l'esmena de retorn que hi havia presentat.

José Rodríguez (ERC) ha estat l'encarregat de presentar al Ple aquesta iniciativa, que continuarà ara la tramitació en ponència i comissió abans de tornar al Ple per al debat i la votació finals.

En el debat de la proposició també hi han intervingut Dimas Gragera (Cs), Gemma Geis (JxCat), Alícia Romero (PSC-Units), Susanna Segovia (CatECP), Maria Sirvent (CUP) i Santi Rodríguez (PPC).

Decrets llei sobre la Covid-19
Aquesta tarda el Ple també ha validat els dos decrets llei debatuts al matí: d'una banda, el Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social, i, de l'altra, el Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

La cambra també ha acordat que el decret llei 29/2020 es tramiti com a projecte de llei.

A la tarda el Ple ha fet també les tres primeres interpel·lacions de l'ordre del dia, totes tres sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (PSC-Units, Cs i CUP). La cambra substanciarà demà les sis interpel·lacions restants i farà els debats i les votacions de sis mocions.

La sessió plenària d'avui i demà es fa en el format reduït establert arran de la pandèmia de coronavirus: una vintena de diputats assisteixen presencialment a l'hemicicle i la resta poden votar delegant el vot en els diputats presents o bé per via telemàtica.