Notícies

El Ple aprova la llei de creació de l'Agència de la Natura de Catalunya i valida dos decrets llei

També aprova mocions sobre la democràcia espanyola, els riscos de la campanya d'estiu i la cultura

Dimecres, 17 de juny de 2020. Palau del Parlament

El Ple aprova la llei de creació de l'Agència de la Natura de Catalunya i valida dos decrets llei

Parlament de Catalunya (Pool ACN - Gerard Artigas). 2020

Vegeu la galeria d'imatges (5 imatge/s)

El Ple ha aprovat aquesta tarda la llei de creació de l'Agència de la Natura de Catalunya, per 94 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatEP i CUP) i 40 vots en contra (Cs i PPC).

La cambra també ha validat dos decrets llei, un de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental i l'altre de mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la Covid-19, i ha aprovat tres mocions, sobre la relació entre la percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d'Estudis d'Opinió i l'Informe d'Amnistia Internacional (JxCat), la planificació per a gestionar els riscos derivats de la campanya d'estiu i la situació de la cultura (Cs). (Al final d'aquesta notícia hi trobeu els textos de les mocions que s'han sotmès a votació i els vídeos corresponents a aquestes votacions).

La Llei de l'Agència de la Natura, que el Ple ha debatut aquest matí, crea aquest ens, que assumirà "la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència".

L'agència, amb personalitat jurídica pròpia, estarà adscrita al departament competent en matèria de medi ambient, haurà de promoure la participació de les administracions públiques, de les entitats locals i les privades sense ànim de lucre i dels consorcis en la gestió del patrimoni natural i treballarà d'acord amb un contracte programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals.

De les 83 esmenes que els grups mantenien vives per a aquest debat final, CatECP ha retirat les seves abans de votar, i la resta s'han rebutjat.

En el debat de la llei, impulsada inicialment per JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP, hi han intervingut Narcís Clara (JxCat), com a ponent relator, Francisco Javier Domínguez (Cs), Ferran Civit (ERC), Jordi Terrades (PSC-Units), Lucas Silvano Ferro (CatECP), Natàlia Sànchez (CUP), Alejandro Fernández (PPC) i novament Clara per posicionar el seu grup.

Decrets llei
El ple s'ha reprès a la tarda amb el debat del Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la Covid-19, que la cambra ha validat per 81 vots a favor (JxCat, ERC i PSC-Units), 16 en contra (CatECP, CUP i PPC) i 36 abstencions (Cs).

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha presentat el decret, que conté mesures adreçades a les entitats esportives i als professionals del sector del salvament i el socorrisme aquàtic, al qual s'aplicarà una nova moratòria en l'aplicació del règim sancionador que estableix la Llei de l'esport. El text habilita les reunions telemàtiques dels òrgans col·legiats de les entitats esportives per tractar de qüestions destinades a garantir el funcionament excepcional d'aquestes entitats, i adopta mesures transitòries perquè els clubs i les federacions es puguin fusionar, escindir o transformar per adequar-se al moment actual.

Així mateix, la cambra ha validat el Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental, per 82 vots a favor (JxCat, ERC i PSC-Units) i 52 abstencions (Cs, CatECP, CUP i PPC).

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat aquest matí el decret, que permet habilitar l'agost per mantenir actives les tramitacions urbanístiques de la Generalitat. El text també estableix modificacions perquè l'Incasòl pugui tornar temporalment part dels dipòsits de fiances d'arrendaments de finques urbanes per a un ús diferent de l'habitatge o els de les dipositades per a determinades activitats extractives i que el Fons de Patrimoni Natural es nodreixi com a mínim amb el 50% dels ingressos obtinguts per l'impost de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

El d'avui ha estat novament un ple en format reduït, amb una vintena de diputats a l'hemicicle. La resta han seguit la sessió pel Canal Parlament. Vint-i-dos diputats han votat presencialment, 89 ho han fet per delegació i 23, telemàticament.

El ple continuarà demà a les nou del matí amb el debat de la resta de punts inclosos a l'ordre del dia.