Notícies

El Ple votarà la setmana que ve la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Dimarts, 9 de juny de 2020. Palau del Parlament

Imatge de la reunió d'avui per videoconferència

Parlament de Catalunya. 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

L'ordre del dia de la sessió plenària que es farà dimecres i dijous de la setmana que ve inclou el debat i la votació finals de la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural, segons que han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus, reunits per videoconferència.

El ple començarà dimecres, 17 de juny, amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat. L'ordre del dia inclou també els debats de totalitat de les proposicions de llei de supressió de diversos impostos (PPC) i de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania de Catalunya (Cs), i els debats i les votacions per convalidar o derogar els decrets llei 18/2020, del 12 de juny, de mesures en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental, i 20/2020, del 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la Covid-19.

Durant la sessió la cambra substanciarà a més les interpel·lacions al Govern que els grups i subgrups parlamentaris presentin i debatrà i votarà les mocions subsegüents a les interpel·lacions que va fer durant el ple de dijous.

Presidències de comissions

D'altra banda, la Junta de Portaves ha acordat que el subgrup de la CUP exerceixi la presidència de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a la Gent Gran, i el grup del PSC-Units, la de la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques.