Notícies

El Ple deroga el decret llei per regular els preus dels lloguers d'habitatges

La cambra sí que valida el que permetrà a centres educatius privats i municipals integrar-se a la xarxa de la Generalitat

Dimecres, 26 de juny de 2019. Palau del Parlament

El Ple votant el decret llei sobre els preus dels lloguers d'habitatges

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (25 imatge/s)

El Ple ha derogat aquest migdia el decret llei per regular els preus dels lloguers d'habitatges, que ha obtingut tan sols els 64 vots a favor dels grups que donen suport al govern (JxCat i ERC) i 69 en contra de la resta (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP). En canvi, la cambra sí que ha donat via lliure per unanimitat (133 vots a favor) al decret llei que permetrà als centres educatius municipals i privats que ho demanin integrar-se a la xarxa pública de la Generalitat. A la tarda, la cambra també ha donat llum verd perquè continuï la tramitació de la proposició de llei de Cs sobre la gratuïtat dels llibres de text.

La consellera de justícia, Ester Capella, que ha presentat el Decret llei 9/2019, del 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora, ha demanat als grups en reiterades ocasions durant el debat que en permetessin la tramitació parlamentària com a projecte de llei. El text, però, no ha superat el debat de validació, en què és necessària la majoria simple de vots a favor, i ha quedat derogat. Aquesta és la primera vegada que el Ple deroga un decret llei promulgat pel Govern.

El decret volia aplicar mesures de contenció en els preus dels lloguers d'habitatges a les àrees amb un "mercat d'habitatge tens". El text establia que en aquestes àrees els preus per arrendament no poguessin superar el 10% l'índex de referència de preus del lloguer. La mesura no havia d'afectar inicialment els habitatges ja llogats, els nous o els rehabilitats, als quals es preveia aplicar diverses moratòries abans que fossin afectats per la contenció de preus.

En el debat hi han intervingut Manuel Rodríguez (Cs), Eusebi Campdepadrós (JxCat), Jordi Orobitg (ERC), Rosa Maria Ibarra (PSC-Units), Susanna Segovia (CatECP), Maria Sirvent (CUP) i Esperanza García (PPC).

Decret sobre els centres educatius
La cambra, en canvi, sí que ha validat, per unanimitat, el Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha presentat el decret, que regula el procediment d'integració de centres educatius d'altres titularitats, com és el cas dels centres privats o de titularitat d'ens locals, a la xarxa de centres públics de la Generalitat.

El decret s'adreça als centres d'ensenyament no universitari, i s'aplicarà d'acord amb les necessitats d'escolarització, a sol·licitud del centre i de mutu acord amb el Departament d'Educació. El text estableix que el personal pugui mantenir les condicions de treball i el vincle amb el centre un cop s'hagi integrat a la xarxa pública de la Generalitat.

En el debat hi han intervingut Martín Eusebio Barra (Cs), Xavier Quinquillà (JxCat), Bernat Solé (ERC), Esther Niubó (PSC-Units), Susanna Segovia (CatECP), Carles Riera (CUP) i Daniel Serrano (PPC).

Sessió de control
El ple ha començat amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, que ha respost les preguntes de Lorena Roldán (Cs), sobre el boicot a les empreses no independentistes; Albert Batet (JxCat), sobre la situació de l'economia catalana; Sergi Sabrià (ERC), sobre les polítiques per combatre l'emergència climàtica; Miquel Iceta (PSC-Units), sobre la no admissió a tràmit de la iniciativa legislativa popular sobre la declaració d'independència i el respecte a les lleis, i Jéssica Albiach (CatECP) i Natàlia Sànchez (CUP), sobre la compra de terrenys per construir el complex turístic de Hard Rock.

Sobre aquesta compra ha estat també la primera de les preguntes, formulada per CatECP, que han hagut de respondre els consellers. La resta de preguntes al Govern han estat sobre les polítiques de consum (PPC), el respecte de la diversitat a les aules (Cs), el Cos de Mossos d'Esquadra (Cs), la tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (PSC-Units), les polítiques del clima (PSC-Units), el proveïment de serveis públics de qualitat (ERC), els protocols de desallotjament d'habitatges ocupats (ERC), el balanç de la revetlla de Sant Joan (JxCat) i l'evolució de les dades del transport públic (JxCat).

Gratuïtat dels llibres de text
A la tarda, el Ple ha donat via lliure perquè la cambra continuï tramitant la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular, presentada per Cs. Un cop superat el debat de totalitat, la iniciativa continuarà ara la tramitació parlamentària en comissió i ponència abans que torni al Ple perquè en faci el debat i la votació finals.

La diputada Sonia Sierra (Cs) ha presentat la proposició, que ha arribat a aquest primer debat en sessió plenària sense esmenes de retorn després que JxCat i ERC retiressin la que hi havien presentat conjuntament.

La iniciativa té per objecte garantir la gratuïtat dels llibres de text i del material curricular a tots els alumnes de centres de primària i secundària, de programes de formació i inserció i de centres d'educació especial sostinguts amb fons públics. El text estableix que l'Administració ha de prestar el material als centres que vulguin participar voluntàriament en aquest sistema perquè els alumnes en puguin disposar de manera gratuïta.

La proposició estableix que la Llei de pressupostos inclogui anualment partides per a aquest concepte, que es constitueixi una comissió de seguiment i avaluació del sistema i que la inspecció educativa en supervisi el desenvolupament.

A més de Sierra, han intervingut en el debat en representació dels grups Josep Maria Forné (JxCat), Mònica Palacín (ERC), Esther Niubó (PSC-Units), Marta Ribas (CatECP), Carles Riera (CUP) i Daniel Serrano (PPC).

Interpel·lacions
El Ple també substancia aquesta tarda les quatre primeres interpel·lacions de l'ordre del dia, i demà farà les tres restants. Les interpel·lacions que han de respondre els consellers en aquesta sessió plenària són sobre les polítiques d'habitatge (PSC-Units), el pla d'acció dels departaments davant l'emergència climàtica (CatECP), la salut mental i l'atenció al suïcidi juvenil (ERC), el foment de la llengua de signes catalana (JxCat), la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials (CUP), els casos de corrupció a Catalunya (Cs) i les accions que perjudiquen la convivència (Cs).

En aquesta sessió els diputats Ferran Pedret (PSC-Units) i María del Camino Fernández (Cs) deleguen el vot en les portaveus dels seus grups, Eva Granados i Lorena Roldán respectivament, i Raül Romeva ha designat el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, perquè exerceixi els seus drets parlamentaris.