Notícies

El Ple farà la setmana que ve els debats de totalitat d'una proposició de llei de ports i de dues sobre fiscalitat en la compra d'habitatges, i en votarà una altra de modificació de la llei del Conca

Dimarts, 30 d'abril de 2019. Palau del Parlament

La Mesa i la Junta de Portaveus reunides aquest matí

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà la setmana que ve, segons que han acordat aquest matí la Mesa i la Junta de Portaveus, els debats de totalitat de la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, de JxCat i ERC, i de dues més sobre la fiscalitat en la compra d'habitatges: la de modificació de la Llei 21/2001, de mesures fiscals i administratives, de CatECP, i la de mesures fiscals amb relació a l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, del PPC.

La cambra farà també el debat i la votació en lectura única de la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, del PSC-Units.

El ple començarà dimecres, 8 de maig, a les deu del matí amb la sessió control als consellers i al president de la Generalitat, i inclourà també les interpel·lacions que presentin els grups i els debats i les votacions de sis mocions, sobre el món local (PSC-Units), el transport sanitari i els serveis d'emergències (CUP), l'europeisme (Cs), la cooperació amb l'Administració local (Cs), la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya (ERC) i la relació del Govern amb els governs locals (CatECP).

L'ordre del dia inclourà també la presentació i votació de la liquidació del pressupost de la cambra del 2018.