Notícies

El Ple farà demà el debat per validar o derogar el decret llei del suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat

Dimarts, 9 d'abril de 2019. Palau del Parlament

Vista general d'un moment del ple de la setmana passada

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple d'aquesta setmana, que començarà demà dimecres i acabarà dijous, farà el debat i la votació per validar o derogar el decret llei de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat. Així mateix, farà els debats de totalitat de les proposicions de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural, presentada conjuntament per JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP, i de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil, presentada per Cs.

L'ordre del dia també inclou el debat i la votació del decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, però els grups de JxCat i ERC han sol·licitat retirar aquest punt d'aquesta sessió, cosa que tractarà la Junta de Portaveus el mateix dimecres al matí abans no comenci el ple.

El ple començarà dimecres a les deu amb la sessió de control, primer als consellers i tot seguit al president de la Generalitat, Quim Torra, que respondrà les preguntes sobre l'actualitat política que li formulin els caps de fila i portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i del subgrup de la CUP.

Els consellers respondran les preguntes sobre la inversió estrangera (PPC), les llistes d'espera sanitàries (CatECP), el Reglament d'adopció internacional, l'eutanàsia (ERC), el turisme, l'activitat subvencionadora del Departament de la Presidència (Cs), l'estratègia per reforçar el paper de la dona i reduir l'escletxa de gènere en el sector tecnològic, l'exportació de la cultura catalana (JxCat), les mesures contra la violència masclista i la vigilància a les platges i les piscines durant la temporada d'estiu del 2019 (PSC-Units).

En acabar la sessió de control, la cambra, a petició del grup del PSC-Units, homenatjarà l'exdiputat Eduardo Martín Toval, mort al gener i que el 1980 va ser el primer portaveu del grup socialista del Parlament restablert. El president del grup del PSC-Units, Miquel Iceta, pronunciarà unes paraules en record de l'homenatjat.

Decret llei de suplement de crèdit
Després, la cambra debatrà i votarà el Decret llei 7/2019, del 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat per al 2017.

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, presentarà el decret, que concedeix un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat del 2017, actualment prorrogats, per un import màxim de 813.900.000 euros. Aquest suplement de crèdit s'utilitzarà, segons que s'explica a l'exposició de motius, "per atendre l'increment de les despeses de personal". El decret estableix a més que durant el segon semestre del 2019 el personal del sector públic, inclosos alts càrrecs i directius, que el 2013 van deixar de percebre una paga extraordinària en puguin recuperar el 30%. El text també preveu que la despesa derivada del suplement de crèdit es financi amb operacions de crèdit del compartiment de facilitat financera del fons de finançament a les comunitats autònomes i amb els drets econòmics de les bestretes a compte del model de finançament.

Proposició de llei de l'Agència de Patrimoni Natural
A la tarda, un cop es reprengui la sessió, la cambra farà el debat de totalitat de la proposició de llei que crea l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, presentada conjuntament per JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i que arriba al Ple sense cap esmena de retorn, de manera que acabat el debat la iniciativa continuarà la tramitació parlamentària en comissió i ponència abans que torni al Ple perquè en faci el debat i la votació finals.

La iniciativa crea aquesta nova agència per protegir, planificar i gestionar el medi natural, continental i marí, i resoldre així "la insuficiència de les estructures administratives clàssiques". Entre altres aspectes, regula l'agència com una entitat de dret públic adscrita al departament competent en matèria de medi ambient, en fixa les funcions, en defineix els òrgans de govern, en què s'inclouen representants de les administracions locals i altres entitats, preveu contractes programa per definir-ne els objectius cada dos anys i en disposa el règim econòmic i financer i de personal.

Proposició de llei contra el maltractament infantil
Després, el Ple farà el debat de totalitat de la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil, presentada per Cs, i a què JxCat i ERC han presentat una esmena de retorn conjunta. Per tant, perquè la iniciativa continuï tramitant-se la cambra hauria de rebutjar aquesta esmena.

La iniciativa té per objecte combatre el maltractament infantil establint mesures per protegir els menors i prevenint i tractant el maltractament amb una assistència integral i multidisciplinària. Entre altres aspectes, regula un sistema assistencial especialitzat, estableix un protocol específic d'actuació per als centres educatius i el deure de notificar al departament competent els indicis de maltractament que detectin o les denúncies que rebin, crea un registre únic d'indicis i denúncies i preveu diverses accions de sensibilització i formació.

Interpel·lacions
Dimecres a la tarda la cambra farà les primeres interpel·lacions als consellers, i la resta les substanciarà dijous al matí. L'ordre del dia d'aquesta sessió n'inclou nou, sobre el món local (PSC-Units), la relació amb els governs locals (CatECP), la cooperació amb l'Administració local (Cs), l'europeisme (Cs), la qualitat de l'aire (JxCat), la visió per trobar una solució democràtica a la repressió i l'immobilisme polític (ERC), la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil (ERC), el transport sanitari i els serveis d'emergències (CUP) i les cambres de comerç (JxCat).

Dijous al matí la cambra també elegirà sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic, un per grup parlamentari, tal com estableix la llei d'aquest ens.

Mocions
A l'últim, entre el matí i la tarda de dijous, el Ple debatrà i votarà set mocions, sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics, la lluita contra la desocupació i la precarietat laboral (PSC-Units), la protecció dels drets civils i polítics de tots els catalans (PPC), la recuperació dels grans consensos per fer que Catalunya avanci (CatECP), les millores necessàries per a l'escola, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs) i la visió del Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l'esclavisme (ERC).

La primera del PSC-Units insta el Govern a recollir en la llei de territori un nou règim jurídic que faci viables els costos d'urbanització dels veïnats amb dèficits urbanístics, a convocar abans de l'1 de juliol ajuts i subvencions per regularitzar-los i millorar-los i a reobrir les convocatòries de la llei de millora de barris.

La segona insta l'executiu a convocar un grup de treball per tractar de l'establiment d'un marc català de qualitat per a les pràctiques, a recuperar la dotació de llocs de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya i incrementar-ne la ràtio d'orientadors i a posar en marxa el proper curs l'oferta formativa integral del Centre de Formació Professional d'Automoció.

La del PPC demana al Govern que tanqui l'Oficina de Drets Civils i Polítics per la seva "inoperància", rebutja "el menyspreu reiterat d'Adam Major, director de l'oficina, pels drets civils i polítics de la majoria de catalans" i el reprova i insta el Govern a destituir-lo de manera immediata.

La de CatECP demana al Govern que fomenti el diàleg dins de Catalunya i amb la resta d'administracions de l'Estat per "sortir de la situació de bloqueig polític, que deriva de la triple crisi social, institucional i democràtica que pateix l'Estat", i que impulsi una agenda de canvi que comporti, entre altres coses, avançar cap a la desjudicialització de la política, cap a la "llibertat dels presos i les preses polítiques" i cap a la renúncia de la via unilateral i de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.

La primera de Cs insta el Govern a posar en marxa un pla de xoc per posar fi a l'abandonament escolar i reduir les altes xifres de repetició de curs, que "afecten específicament l'alumnat castellanoparlant", a redactar un informe sobre els barracons, a adoptar un pla per eliminar-los gradualment en tres anys, a garantir la gratuïtat dels llibres de text i a assegurar que cap nen amb necessitats educatives especials no sigui discriminat.

En la segona, Cs vol que el Parlament constati que els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han esdevingut "un autèntic aparell d'agitació i propaganda separatista" i "tendeixen a menysprear el pluralisme polític". Així mateix, el text denuncia que utilitzant expressions com "presos polítics", "exiliats" o "judici a la repressió" la corporació ha actuat "distorsionant la realitat i enganyant els ciutadans". A més, reprova el president i els membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya designats pels "partits separatistes", que "ometen o bloquegen" qualsevol iniciativa per posar remei a aquesta situació.

A l'últim, la d'ERC pretén que Catalunya assumeixi la responsabilitat moral per la participació en el colonialisme i l'esclavatge de l'imperialisme espanyol, i demana als governs català i estatal que condemnin els abusos contra els pobles originaris durant la conquesta i els tres segles de colonialisme i que demanin disculpes oficialment.