Notícies

El Parlament se suma al Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme amb una declaració institucional

Dijous, 4 d'abril de 2019. Palau del Parlament

Els presidents Torrent i Torra, altres diputats i membres del Govern amb els representants de la Federació Catalana d'Autisme

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (3 imatge/s)

El Parlament ha fet aquest migdia una declaració institucional amb motiu de la commemoració aquesta setmana del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, amb què expressa el seu suport a les persones que pateixen aquest trastorn i les seves famílies. Amb la declaració, que ha llegit el secretari tercer, Joan García, la cambra reconeix l'esforç de les associacions que treballen en aquest àmbit i es compromet a treballar per una societat inclusiva en què es posin en valor totes les diversitats.

La presidenta de la Federació Catalana d'Autisme, Neus Payerol, i diverses famílies membres de la federació han seguit la lectura des de la llotja de convidats de l'hemicicle.

La declaració diu textualment:

"L'autisme i el conjunt de trastorns de l'espectre autista (TEA) són alguns dels trastorns del neurodesenvolupament més greus que afecten la petita infància. Com a principals característiques presenten dificultats en tres àrees: la comunicació, la socialització i la conducta. Aquestes dificultats tenen un gran impacte sobre la persona afectada, la seva família i l'entorn més pròxim. L'impacte sobre la persona afectada es manté al llarg de la vida, amb greus dificultats per a la seva inserció laboral.

"Tot i no existir un tractament estàndard universalment acceptat per a l'autisme, i sabent que cada infant tindrà unes característiques i evolucions diferents, els professionals sanitaris i els provinents del camp de l'educació coincideixen a dir que, si el diagnòstic es fa al més aviat possible i la intervenció primerenca comença en l'etapa preescolar, s'obtindran resultats molt positius al llarg de la vida de les persones amb autisme.

"Per aquest motiu, el desplegament del Pla d'atenció integral a les persones amb trastorns de l'espectre autista a tot el territori de Catalunya ha de permetre d'establir un circuit eficaç de detecció, valoració, derivació i intervenció dels serveis disponibles, a més de crear un marc comú d'actuació que faciliti la cohesió entre els diversos serveis, el desenvolupament d'estratègies compartides basades en la formació integrada i la transmissió de coneixement entre els professionals implicats en l'atenció de les persones amb trastorns de l'espectre autista i llurs famílies.

"Avui, el Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, vol expressar el seu suport a les persones i les famílies que pateixen aquesta malaltia, reconeixent l'esforç de les associacions que treballen en aquest àmbit, que donen serveis als infants amb autisme i treballen per llurs drets, però que també consciencien i sensibilitzen la ciutadania per tal que l'autisme no defineixi les persones que el pateixen.

"El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per una societat més inclusiva, on tothom tingui dret a un projecte de vida digne i on es posin en valor totes les diversitats."