Notícies

El president de la Generalitat informarà el Ple de la nova remodelació del Govern

El director de l'Oficina Antifrau compareixerà per primera vegada davant el Ple amb motiu del desè aniversari de la institució

Dimarts, 2 d'abril de 2019. Palau del Parlament

El president de la Generalitat durant la sessió de control del ple del 20 de març

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El ple d'aquesta setmana començarà dimecres a les deu amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, que posteriorment compareixerà per informar de la darrera remodelació del Govern i debatre-la amb els grups i subgrups parlamentaris.

Durant la sessió, que s'allargarà fins dijous a la tarda, la cambra farà també el debat per validar un decret llei per retornar el 75% del complement de productivitat als treballadors de l'Institut Català de la Salut (ICS) i el debat de totalitat d'una proposició de llei de CatECP sobre la salut bucodental, i també substanciarà nou interpel·lacions i debatrà i votarà set mocions.

Així mateix, la sessió inclou, dimecres a la tarda, la intervenció del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, amb motiu del desè aniversari de la institució.

Sessió de control
El ple començarà amb la sessió de control als consellers primer i al president de la Generalitat després. Torra respondrà les preguntes dels caps de fila dels grups i del subgrup del PPC sobre l'actualitat política, mentre que els consellers respondran les relatives a la participació de les empreses en els esdeveniments internacionals, l'impacte de tecnologies digitals avançades com la intel·ligència artificial (JxCat), la política pressupostària, la comissió de la renda garantida (ERC), el funcionament dels serveis sanitaris, la neutralitat als centres educatius, la protecció de la llibertat d'expressió i la pluralitat política a l'espai públic (Cs), el Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell (PSC-Units), l'aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (CatECP) i la gestió privada dels serveis sanitaris (CUP).

Canvis al Govern
Un cop acabada la sessió de control començarà la compareixença del president de la Generalitat per informar dels darrers canvis en la composició del Govern, després de la renúncia d'Elsa Artadi i Laura Borràs a les conselleries de Presidència i Cultura per formar part de les llistes de les properes conteses electorals i les seves substitucions per Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga.

El president intervindrà sense límit de temps, i els grups disposaran de deu minuts cadascun per posicionar-se, formular preguntes o fer observacions. El president els podrà respondre un per un o de manera conjunta, i si ho fa obrirà un torn de rèplica de cinc minuts per a cada grup.

És la segona vegada aquesta legislatura que Torra compareix davant el Ple per explicar remodelacions en el Govern, després que el desembre del 2018 ja ho fes amb motiu de la renúncia d'Ernest Maragall.

La Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern estableix que el president ha de comparèixer davant el Parlament per donar compte de l'estructura i la composició del Govern tant en el moment de constituir-se com arran de les modificacions posteriors.

Complement de productivitat del personal de l'ICS
Dimecres a la tarda la sessió es reprendrà amb el debat per validar o derogar el Decret llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, que ha de permetre a aquest col·lectiu recuperar enguany el 75% del complement, que s'haurà d'abonar a l'abril. Les retribucions per aquest complement estaven reduïdes al 50% des dels pressupostos del 2012.

La consellera de Salut, Alba Vergés, presentarà el decret, l'exposició de motius del qual explica que és "imprescindible" adoptar "mesures extraordinàries i urgents" per recuperar parcialment el complement i que el seu pes dins l'estructura salarial del personal estatutari de l'ICS ha fet que "la reducció de les retribucions d'aquests professionals hagi estat molt superior a la de la resta de col·lectius d'empleats públics".

Deu anys de l'Oficina Antifrau
La sessió continuarà amb la intervenció del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, amb motiu del desè aniversari de la institució. La compareixença, la primera en sessió plenària del director de l'oficina, respon a la invitació feta pel president, Roger Torrent, en virtut de l'article del Reglament que estableix que pot convidar a comparèixer davant el Ple personalitats rellevants per la seva significació institucional, política, social, científica o cultural.

Gimeno disposarà de trenta minuts d'intervenció, i posteriorment els grups prendran la paraula per un temps màxim de deu minuts.

El Parlament va aprovar la Llei de l'OAC el 22 d'octubre del 2008, i el maig del 2009, amb l'elecció del primer director, David Martínez Madero, es va posar en funcionament. Gimeno n'és el director des del 6 de setembre de 2016, quan va substituir Daniel de Alfonso, destituït per la cambra el 29 de juny d'aquell any.

L'OAC és una institució independent que treballa per enfortir la integritat del sector públic prevenint i investigant la corrupció, i ret comptes anualment al Parlament en comissió presentant-hi una memòria.

Salut bucodental
Tot seguit, el Ple farà el debat de totalitat de la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del programa d'atenció dental infantil a Catalunya, presentada per CatECP. La proposició té per objectiu regular totes les activitats relacionades amb la salut bucodental i reforçar-ne i reorganitzar-ne els serveis d'assistència perquè progressivament es puguin anar incloent a la Cartera de serveis públics i prestant gratuïtament. La iniciativa estableix així mateix la creació d'un programa d'atenció dental per a la població infantil i juvenil d'entre set i setze anys, d'una oficina de salut dental comunitària i d'un consell assessor dental.

El text arriba al Ple sense esmenes a la totalitat, de manera que un cop superat el debat de totalitat continuarà la tramitació parlamentària en comissió.

Interpel·lacions
Entre dimecres a la tarda i dijous al matí la cambra substanciarà nou interpel·lacions al Govern, sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics (PSC-Units), la lluita contra la desocupació i la precarietat laboral (PSC-Units), la recuperació dels grans consensos per fer que Catalunya avanci (CatECP), la protecció dels drets civils i polítics de tots els catalans (PPC), les millores necessàries per a l'escola (Cs), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs), Aran (JxCat), la visió del Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l'esclavisme (ERC) i les polítiques en l'àmbit del comerç (JxCat).

Mocions
A l'últim, el Ple debatrà i votarà set mocions, sobre el finançament necessari per reforçar l'estat del benestar (ERC), la inoperància del Govern (PSC-Units), les víctimes del terrorisme (Cs), el vot electrònic a les eleccions sindicals a l'Administració de la Generalitat (JxCat), el pla de govern i la cultura política (CUP), l'abordatge integral de les violències sexuals contra infants (CatECP) i el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+ (Cs).

La moció d'ERC insta el Govern a "continuar treballant per trobar els consensos necessaris per aprovar uns pressupostos que reverteixin les retallades socials". Entre altres punts, el text també constata el "preocupant dèficit fiscal recurrent" que pateix Catalunya i demana que el Govern espanyol faci efectiu el compromís de pagar el deute a la Generalitat per al finançament d'infraestructures i dels Mossos d'Esquadra.

La del PSC-Units reclama al president de la Generalitat que "de manera immediata" se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. El text constata "la inoperància" del Govern, "la manca de pressupostos" per al 2019, "la pèrdua de la majoria parlamentària" i "la manca de respecte" pels acords presos pel Parlament aquesta legislatura.

La de JxCat insta l'executiu a habilitar en el termini de quatre mesos el vot electrònic per a les eleccions dels òrgans de representació del personal de l'Administració de la Generalitat.

La primera de Cs, entre altres punts, homenatja les víctimes del terrorisme, reconeix la tasca de les forces i els cossos de seguretat, condemna tota forma de terrorisme i "qualsevol tipus d'intimidació, coacció o violència il·legítima" en defensa d'idees polítiques, fa una crida a tota la societat perquè les formacions que donen suport al terrorisme o no el condemnen no puguin condicionar la formació de governs i insta l'executiu a commemorar cada 11 de març el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme.

La de la CUP insta el Govern a reduir el 14% les retribucions dels alts càrrecs al més aviat possible i planteja abaixar també el 14% el sou dels diputats a partir de l'1 de juliol. Entre altres punts, també demana que es facin les modificacions legislatives pertinents perquè el nomenament dels administradors de les empreses públiques i l'augment dels càrrecs de confiança requereixin l'autorització prèvia del Ple.

La de CatECP condemna les violències sexuals contra els infants i expressa el compromís d'impulsar una comissió d'investigació sobre les denunciades a espais educatius religiosos. Entre altres punts, també demana una llei orgànica estatal i que es modifiqui la prescripció de delictes en aquesta matèria, i insta el Govern a incloure l'educació sexual en tot el cicle escolar i a crear recursos d'atenció especialitzada basant-se en el model de les "cases dels infants".

A l'últim, la segona de Cs insta el Govern a oferir els recursos econòmics, materials i humans necessaris per desplegar la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i a posar en marxa els organismes, les mesures i els serveis que estableix en àmbits com ara la sanitat, l'educació, la memòria històrica o l'atenció a les víctimes d'agressions o als refugiats LGTBI+.