Notícies

El president comunica al Ple que Rafael Ribó ha acabat el mandat com a síndic de greuges i que s'obre el termini perquè els grups presentin candidats

Dimecres, 6 de març de 2019. Palau del Parlament

El president comunicant avui al Ple el finiment del mandat de Ribó i l'obertura del termini per presentar candidats

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (8 imatge/s)

El president, Roger Torrent, ha comunicat avui al Ple el finiment del mandat de nou anys de Rafael Ribó com a síndic de greuges i la corresponent obertura del termini d'un mes que estableix la llei perquè els grups parlamentaris presentin candidatures per cobrir la vacant. Aquest termini acaba el 5 d'abril.

Ribó no pot optar a ser reelegit per al mandat següent, però continuarà exercint les funcions de síndic de greuges fins que no es nomeni el seu successor, que per ser elegit haurà d'obtenir el suport d'almenys tres cinquenes parts de la cambra, és a dir, de vuitanta-un diputats.

Els candidats que presentin els grups hauran de comparèixer davant la Comissió del Síndic de Greuges, que trametrà a la Mesa un dictamen sobre la seva idoneïtat i les eventuals causes d'incompatibilitat perquè proposi finalment un candidat al càrrec, que haurà de ser elegit en un ple específic. Si el candidat no obtingués el suport de tres cinquenes parts de la cambra, s'obriria de nou un termini d'un mes perquè els grups presentessin noves candidatures i es reiniciaria el procediment d'elecció.

Ribó va prendre possessió del càrrec l'1 de juliol de 2004 després que el Ple l'elegís el 16 de juny d'aquell any. L'1 de març de 2010 en va prendre possessió de nou, ja que el Ple el va reelegir el 10 de febrer. Aquesta darrera elecció ja es va fer d'acord amb la nova llei que regula la institució, aprovada al final del 2009 i que, entre altres aspectes, allarga el mandat del titular de cinc a nou anys però n'impedeix la reelecció per a l'immediatament posterior.

Ribó ha estat el tercer síndic de greuges de Catalunya. El primer va ser Frederic Rahola, que, elegit el 1984 i reelegit el 1989, va ocupar el càrrec fins que va morir, el 23 de novembre de 1992. Anton Cañellas el va succeir el febrer del 1993, i el 1998 va ser reelegit per a un segon mandat de cinc anys que es va allargar fins al juny del 2004.