Notícies

La Junta de Portaveus acorda l'ordre del dia del ple de la setmana que ve

Dimarts, 29 de gener de 2019. Palau del Parlament

La Junta de Portaveus acorda l'ordre del dia del ple de la setmana que ve

Parlament de Catalunya. 2019

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà en la sessió prevista per a dimecres i dijous de la setmana que ve el debat per validar o derogar el Decret llei 1/2019, del 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària, i el debat i la votació finals de la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, segons que han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus.

L'ordre del dia del ple també inclourà la sessió de control als consellers i al president de la Generalitat, Quim Torra; els debats de totalitat del Projecte de llei d'ordenació del litoral, de la Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat, de Cs, i de la Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits, d'ERC; les interpel·lacions que presentin els grups i subgrups parlamentaris, i els debats i les votacions de les mocions fruit de les interpel·lacions de la darrera sessió plenària.