Notícies

El president de la Generalitat compareixerà demà davant el Ple per informar de la situació dels serveis públics i els funcionaris

El ple, que començarà demà a les 10 h amb la sessió de control, també votarà un decret llei per crear places de mossos d'esquadra i bombers i farà els debats de totalitat de dues proposicions de llei sobre la CCMA i el CAC

Dimarts, 22 de gener de 2019. Palau del Parlament

Vista general d'un moment del darrer ple, al desembre

Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2018

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà demà dimecres davant el Ple per informar de la situació dels serveis públics i els funcionaris després que el Ple aprovés per unanimitat en l'última sessió aquesta compareixença a petició de Cs i el PSC-Units. El ple començarà demà a les deu amb la sessió de control i s'allargarà fins dijous a la tarda. L'ordre del dia també inclou la validació d'un decret llei per crear places de mossos d'esquadra i bombers, els debats de totalitat de dues proposicions de llei, una de tots els grups i subgrups parlamentaris i una altra de Cs, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), nou interpel·lacions i set mocions.

El debat final de la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, inclòs inicialment a l'ordre del dia que la Junta de Portaveus va acordar dimarts de la setmana passada, finalment no es farà en aquest ple, ja que la Comissió d'Afers Institucionals encara no n'ha elaborat el dictamen, cosa que era previst que fes dimecres en la sessió que va quedar suspesa per manca de quòrum.

Sessió de control
El primer ple de l'any començarà, com és habitual, amb la sessió de control, primer als consellers i tot seguit al president de la Generalitat, que respondrà les preguntes sobre l'actualitat política que li formulin els caps de fila o portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i el subgrup de la CUP.

Els consellers hauran de respondre les preguntes dels grups sobre: el funcionament dels serveis sanitaris; el sistema de protecció de la infància i l'adolescència (Cs); la nova regulació dels VTC i els taxis; les darreres actuacions policials a Catalunya, especialment les liderades pels Mossos d'Esquadra contra el gihadisme (JxCat); l'atenció primària; la interinitat dels docents i el model competencial (ERC); l'epidèmia de grip; l'increment de robatoris en habitatges (PSC-Units); el tancament de la fàbrica de Gallina Blanca de Sant Joan Despí (CatECP), i les llistes d'espera a la sanitat (PPC).

Compareixença del president de la Generalitat
En acabar la sessió de control, començarà la compareixença del president de la Generalitat per informar sobre l'acció del Govern "davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions laborals dels treballadors" i "davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels servidors públics de l'Administració i el sector públic de la Generalitat", tal com plantejaven les sol·licituds respectives del PSC-Units i Cs aprovades pel Ple.

Totes dues compareixences se substanciaran conjuntament. El president farà una primera intervenció sense límit de temps, i després, seguint l'ordre de major a menor representació, acabant, però, per ERC i JxCat, serà el torn dels grups parlamentaris, cadascun dels quals tindrà quinze minuts per intervenir inicialment, la meitat en el cas dels subgrups. El president podrà respondre'ls individualment o conjuntament, de nou sense límit de temps, i els grups podran replicar per un temps de set minuts i mig cadascun, la meitat en el cas dels subgrups. Cada vegada que el president faci una contrarèplica obrirà un nou torn d'intervencions per al grup o subgrup corresponent d'un temps igual al que hagi emprat ell.

Interpel·lacions
El ple es reprendrà a la tarda amb les interpel·lacions, que s'acabaran de substanciar dijous al matí. En aquest ple, els consellers n'hauran de respondre nou, sobre l'estat de l'educació pública (PSC-Units), les infraestructures, les actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones (JxCat), la política universitària i de recerca (CatECP), el balanç del primer any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l'Estat (CUP), el bloqueig del vaixell Open Arms al port de Barcelona, el judici als presos polítics catalans (ERC), la seguretat ciutadana i el procés separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans (Cs).

Places de mossos d'esquadra i bombers
Dijous al matí, després de substanciar les darreres interpel·lacions, el Ple farà el debat per derogar o validar el Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del Cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, presentarà el decret, que autoritza la creació de les places i l'oferta parcial d'ocupació pública corresponent, que, tal com argumenta l'exposició de motius, és "inajornable", atesa la "situació significativament deficitària d'efectius", deguda al "dèficit estructural" que les polítiques de contenció de la despesa en exercicis pressupostaris anteriors han generat en aquestes plantilles.

Proposicions de llei sobre la CCMA i el CAC
Tot seguit, el Ple farà conjuntament els debats de totalitat de la Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, presentada conjuntament per tots els grups i subgrups, i que també modifica la llei de la CCMA, i de la de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, presentada per Cs.

La proposició de llei conjunta planteja que tant els membres del Consell de Govern de la CCMA com del CAC, que serien en tots dos casos entre cinc i set (ara en són sis), només puguin ser elegits per una majoria de dos terços del Parlament, sense opció de fer-ho per majoria absoluta en segona votació, i entre altres aspectes estableix també que estan subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat. El text recull també que el CAC haurà de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats a membres del Consell de Govern de la CCMA, i també un altre per als càrrecs directius abans que aquests càrrecs els nomeni el Consell de Govern.

Atès que cap grup no hi ha presentat cap esmena a la totalitat, acabat el debat aquesta iniciativa continuarà la tramitació parlamentària en ponència i comissió abans que torni al Ple perquè en faci el debat i la votació finals.

La proposició de Cs també estableix la majoria de dos terços per elegir els sis membres del Consell de Govern de la CCMA i que el Parlament faci un procediment de concurs públic per elegir-los. Entre altres aspectes, el text també amplia els requisits d'accés i exercici d'aquest càrrec, planteja que la cambra nomeni els directors de la televisió, la ràdio i els mitjans digitals de la CCMA també amb un procediment de concurs i redueix de setze a vuit els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació.

La iniciativa arriba a aquest primer debat al Ple amb una esmena a la totalitat conjunta de JxCat i ERC, que el Ple votarà un cop acabat el debat. Perquè la iniciativa continuï la tramitació parlamentària la cambra hauria de rebutjar l'esmena.

Mocions
A l'últim, entre el migdia i la tarda de dijous el Ple debatrà i votarà set mocions, sobre la competitivitat de l'economia catalana (PPC), el balanç de l'any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics (ERC), la política fiscal (CatECP), l'exercici de drets i llibertats fonamentals (Cs), la formació professional (PSC-Units), contaminació, qualitat de l'aire i salut pública (PSC-Units) i el foment del món rural i de l'alta muntanya (Cs).

En la moció sobre l'economia, el subgrup del PPC insta el Govern a impulsar una reordenació fiscal que, entre altres qüestions, prevegi rebaixar l'IRPF de les rendes de menys de trenta mil euros i l'impost de transmissions patrimonials per la compravenda d'immobles i modifiqui el de patrimoni. El text també insta l'executiu a intensificar les accions de promoció de la inversió estrangera, de les exportacions i del turisme.

La moció d'ERC, sobre el balanç d'un any de les eleccions, constata una "intencionalitat d'alterar les majories" parlamentàries i denuncia "la deriva autoritària de l'Estat per mitjà de la vulneració de drets civils i polítics", que l'Estat vol "criminalitzar, deslegitimar i eliminar el moviment independentista català" i que el judici al referèndum de l'1-O és un "autèntic judici a la democràcia". Així mateix, el text insisteix en la "necessitat de construir una solució política" per al conflicte.

La de CatECP, sobre política fiscal, insta el Govern a posar en marxa una reforma fiscal progressiva i amb fiscalitat ambiental per reduir desigualtats i perquè els pressupostos del 2019 puguin revertir les retallades. Entre altres mesures, proposa augmentar mig punt l'impost d'actes jurídics documentats, reformar l'impost de successions i donacions i modificar la llei del canvi climàtic.

La primera de Cs, sobre l'exercici de drets i llibertats fonamentals, insta el Govern a no "incitar" a "la realització d'actes violents i coactius a l'espai públic que no estan emparats pel dret de manifestació i reunió", condemna algunes frases del president de la Generalitat perquè són "susceptibles d'incitar a la violència" i demana la dimissió del conseller d'Interior i del director general de la Policia, Andreu Joan, per la seva actuació el 21 de desembre.

La primera moció del PSC-Units, sobre la formació professional, insta el Govern a desplegar durant aquest 2019 la llei aprovada el 2015 sobre aquesta matèria, prioritzant diversos aspectes orgànics i de funcionament que facin efectiva la plena integració dels subsistemes actuals de formació professional, i li demana també que habiliti les partides pressupostàries necessàries per fer-ho.

La segona del PSC-Units, sobre contaminació, qualitat de l'aire i salut pública, insta l'executiu, entre altres coses, a presentar en el termini d'un any un projecte de llei de qualitat de l'aire i a posar en marxa diverses accions destinades a millorar-la, amb mesures dissuasives de l'ús de vehicles contaminants i que incentivin els vehicles elèctrics i el transport públic.

A l'últim, la segona de Cs, sobre el foment del món rural i de l'alta muntanya, insta l'executiu a redactar en el termini de sis mesos un projecte de llei de medi rural i alta muntanya que substitueixi la llei del 1983 i a aplicar diverses mesures per promoure i regular aspectes relacionats amb aquests entorns i territoris mentre aquesta llei no entri en vigor.